Projectontwikkelaars krijgen voorrang op ouderenzorg.

12 februari 2023

Projectontwikkelaars krijgen voorrang op ouderenzorg.

De meerderheid wil de gronden palend aan de Graaf Van Hoornestraat te koop aanbieden. Door deze ingreep wordt het totaal onmogelijk om op deze plek een zorgsite met assistentiewoningen en serviceflats uit te bouwen. Of hoe de meerderheid de voorkeur geeft aan projectontwikkelaars en de Nevelse ouderlingenzorg op de helling zet. 

Zorgbedrijf Meetjesland

Onder impuls van Jan Pauwels (N-VA), toenmalig voorzitter van het Nevelse OCMW werd het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht, in samenwerking met de gemeenten Maldegem en Evergem. De belangrijkste doelstelling was: betaalbare, kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke zorg aanbieden.

De diensten van het Zorgbedrijf omvatten naast ouderenzorg ook de dienst warme maaltijden, gezinszorg en poetsdienst.
Om die brede zorg mogelijk te maken werd de site Ter Leenen in erfpacht gegeven aan het Zorgbedrijf zodat daar in de toekomst assistentiewoningen en serviceflats kunnen worden gebouwd.

Schuldige Meerderheid

De Deinse meerderheid maakt dit nu onmogelijk. Ze kiest ervoor om de gronden rond Ter Leenen uit de erfpacht te halen met als doel een parkje aan te leggen en de gronden aan de straatkant te verkopen aan projectontwikkelaars. 
Ook de Nevelse vertegenwoordigers in de gemeenteraad keurden dit onzinnig besluit goed. Begrijpe wie begrijpen kan. Ouder worden in eigen Nevelse omgeving wordt uitgesloten en de langzame overstap van eigen woning, via zorgwoning of aanleunflat naar het Woonzorgcentrum wordt zo volledig de pas afgesneden.

Uitstel

Op de gemeenteraad van januari stelde Jan Pauwels voor om de verkoop van deze gronden uit te stellen en een zorgplan Deinze 2040 op te maken zoals dit ook gebeurt voor de ruimtelijke ordening. 

De bevoegde schepen en de meerderheid, ook de Nevelse raadsleden, wuifden dit voorstel weg. De reden: in de Karel Piquélaan (Ten Bosse) zijn alle voorzieningen voor handen, aldus de voorzitter van het OCMW en de schepen van Sociale Zaken. Duidelijk toch. De Nevelse belangen zijn hier niet van tel.

Goed bestuur

Dat het Zorgbedrijf Meetjesland (met meer dan 700 medewerkers) degelijk werk aflevert is voor de Deinse meerderheid een doorn in het oog. Dank zij het goede bestuur vanuit het zorgbedrijf is de exploitatie van Ter Leenen van zwaar negatief omgebogen naar positief. De algemene kosten (personeelsdienst, financiële dienst…) zijn in het zorgbedrijf beduidend lager dan in de OCMW- en gemeentebesturen. Alle reden dus om loyaal mee te werken aan de verdere uitbouw van het Zorgbedrijf. Andere gemeenten merken het succes van het Zorgbedrijf en overwegen aansluiting. Weldra treedt Lievegem toe.

Prioriteit voor projectontwikkelaars

De Deinse meerderheid kiest er evenwel voor om projectontwikkelaars voorrang te geven en de Nevelse zorgbehoevenden in de kou te laten staan. Dit in tegenstelling tot de woorden van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi die op zijn nieuwjaarsreceptie heel luid verkondigde dat de 65-plussers veel meer aandacht zullen krijgen van zijn partij. Dit geldt blijkbaar niet voor de Deinse bestuurders. Van geloofwaardigheid gesproken.