De provincie zegt helemaal niet: Trek uw plan!

26 oktober 2022

De provincie zegt helemaal niet: Trek uw plan!

Reachtie op https://www.hln.be/deinze/provincie-zet-plannen-brielmeersen-en-voetbalstadion-in-koelkast-stad-wil-overnemen-wij-werken-verder~a1cb675a/

De provincie zegt helemaal niet: Trek uw plan!

In de brief staat het volgende:

... We blijven bijgevolg staan achter de noodzaak om zo snel mogelijk te komen tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat de lijnen van het masterplan juridisch vertaalt en een oplossing biedt voor de argumentatie aangebracht door de Raad van State in het vernietigingsarrest. 

We beklemtonen hierbij ook de meerwaarde van de samenwerking vanaf de start van het proces Brielmeersen en willen ook in deze orde verder werken.

Echter worden wij geconfronteerd met een beperkte capaciteit voor het voeren van dit te hernemen planningsproces. 

Omwille van de huidige lopende acties lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat dit proces nog deze legislatuur binnen onze werking zou kunnen worden opgestart.

Mogelijks beschikt de stad Deinze binnen dit tijdspad over meer mogelijkheden. We zijn, als dit kan bijdragen tot een vlotter verloop van dit dossier, zeker bereid om de verschillende mogelijkheden om binnen ons partnerschap de taken te verdelen te onderzoeken. Dit bijvoorbeeld via het werken via een delegatie van bevoegdheden of andere vormen van samenwerking...

Dit wist men al in juli tijdens een overlegmoment. Ondertussen zijn weer vier maanden verloren. 

Het weinig fraaie toneelstukje van gisterenavond waarbij de deputatie zwaar aangepakt werd en ik persoonlijk een zware hak werd gezet was ronduit beschamend. 

Na de mooie aandoenlijke woorden van de voorzitter over teamwork en dergelijke was het voor mij een koude douche.

De feiten

Al in september diende ik een raadsvoorstel in om het vernietigde PRUP Brielmeersen om te zetten in een stedelijk RUP:
“Deinze kan overgaan tot het opstellen van een RUP “site voetbalstadion”
Door de vernietiging van het PRUP De Brielmeersen staat ook het project aldaar “on hold”. Door het niet verwezenlijken van dit project loopt de stad 2,4 miljoen euro mis.
Een nieuw PRUP opstarten is deze legislatuur niet meer mogelijk. De deputatie is daar duidelijk in. Bovendien is de kans groot, dat om dezelfde reden dit eventueel nieuwe PRUP alweer vernietigd zal worden. De Provincie kan de mobiliteitsafwikkeling immers niet afwenden op de Stad. Uit informatie die ik kon inwinnen is de deputatie bereid de Stad Deinze delegatie te geven om zelf een RUP te maken voor de site van het voetbalstadion. Door het omzetten van een PRUP in een RUP kan het hele project in een versnelling raken en wordt zekerheid gecreëerd voor de investeerder, de club en de Stad. De “tijdelijkheid” van de tribune krijgt dan ook een heel andere benadering.”

Het punt wordt niet weerhouden waarna ik het op 25 oktober weer indien.

Op de commissie van 24 oktober vraag ik de gemeenteraad of er nog toelichting moet gegeven worden? Geen reactie.

Vier uur voor de gemeenteraad start komt een mail binnen vanuit de stad: “Aan het raadsbesluit van Bart Vermaercke is een document toegevoegd”
Bijna gelijktijdig wordt een WhatsAppgroep aangemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad. Enige boodschap: “Aan het raadsbesluit van Bart Vermaercke is een document toegevoegd”

En waarover gaat dit document:
Een collegebeslissing van nota bene een week eerder (18 oktober)

“Het college neemt kennis van het schrijven de Deputatie en vraagt dat de ruimtelijk planner in overleg gaat met de bevoegde diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen teneinde een samenwerkingsovereenkomst op te maken waarin o.a. opgenomen wordt dat de regierol in handen van de stad ligt. “

Voila agendapunt van Vermaercke zonder voorwerp, alweer. De prijzen zijn van ons.

Weeral toont men hier geen enkel respect voor de gemeenteraad.

Was het nu werkelijk zo moeilijk mij daarvan op de commissie, of vorige week van op de hoogte te brengen. Ik voel me echt koud gepakt en heb daar een zeer slecht gevoel bij. Ik laat dat ook duidelijk blijken op de gemeenteraad.

Teamwork, mevrouw de voorzitter is verbinden! En daar
moet u over waken! Hier wordt (bewust) gepolariseerd.

Ik ben er stillaan aan gewend dat hier geen transparantie of democratie meer heerst.

En zo zijn er wel meer zaken.
De stad gaat via het AGB zelf Studio openhouden!
Blijkbaar is de mededeling naar de pers belangrijker dan de eigen bestuurders van het AGB daarvan op de hoogte te brengen.

Het is echt geen fraaie voorstelling.

Maar goed, ter zake. Het college heeft 4 maanden verloren om uiteindelijk zelf de koe bij de horens te nemen. Begin juli wist men al wat de deputatie kon doen.

Belangrijke maanden na de miskleun van de verkeerde procedure in april 2021.

Wat als straks SK Deinze in Waregem moet spelen, wegens een niet conform stadion?
Wie neemt dan de politieke verantwoordelijkheid?

Altijd de schuld op een ander: de deputatie, het Vlaams, Gewest, de administratie, ...