Lokaal aankopen, een loze belofte van CD&V en Open Deinze

26 maart 2022

Lokaal aankopen, een loze belofte van CD&V en Open Deinze

Op de gemeenteraad van 24 maart stelde schepen Vervaeke zijn 10-punten actieplan voor om het lokaal ondernemerschap een flinke duw in de rug te geven. 

Opvallend is de grote gelijkenis met het economisch relancevoorstel dat ik maanden geleden al  aan de schepen bezorgde.

Schepen Vervaeke verwees er ook expliciet naar in zijn toelichting. 

 Naast infrastructuur is ook het aankoopbeleid van de stad een belangrijk aandachtspunt.
In het plan staat dat het college lokaal aankopen als prioritair aanschouwd, zeker bij eigen aankopen.

 Op diezelfde gemeenteraad stond even later de subsidie van een duurzame transportfiets voor ondernemers op de agenda. Het stadsbestuur wil iedere ondernemer op het grondgebied van Deinze royaal ondersteunen bij de aankoop van een duurzame transportfiets die voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. Collega Willy Planckaert (N-VA): “Dat is vanzelfsprekend een goede zaak en zal bijdragen tot een transportomslag”. 

En Willy voegt daaraan toe: “Het gaat hier om het uitdelen van Deins belastinggeld. Daarom vinden we het absoluut noodzakelijk dat de aankoop van dergelijk materiaal alleen maar kan
gesubsidieerd worden wanneer dit bij een lokale handelaar in Deinze gebeurt.
Het is het moment om duidelijk te tonen dat lokaal aankoopbeleid niet alleen
woorden zijn, maar ook in daden omgezet wordt.”

De N-VA fractie diende in die zin een amendement in dat door de voltallige oppositie gesteund werd.

De meerderheid stemde dit weg zonder enige uitleg of argumentatie. Met heel wat geschuifel op de stoelen bij de meerderheid die duidelijk verveeld zat met het amendement.

Ik kon mij even niet bedwingen en heb bijzonder boos gereageerd. Niet mijn
gewoonte, maar het was me even te veel.

Dit was het moment om te tonen dat het menens is met de intentie om lokaal aankopen te stimuleren. Het is beschamend om zogezegd op te komen voor de lokale handel in het relanceplan en dan vijf minuten later koudweg te weigeren de daad bij het woord te voegen. 

Motto van de meerderheid: "Luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden, als we maar goed op de foto staan"