Kansen voor lokale handel?

4 februari 2022

Kansen voor lokale handel?
Persmededeling
N-VA Deinze vraagt garantie voor lokale handelaars voor levering dranken in gemeenschapszalen.

Vanaf 1 maart wordt er een verplichte drankafname voorzien in de benedenzaal te Landegem. Alle zalen in het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf Deinze vallen nu onder hetzelfde regime.

Matthias Neirynck (N-VA) en Bart Vermaercke(N-VA), bestuurders in het AGB hebben gemengde gevoelens bij de maatregel. 

“Voor vele verenigingen die gebruik maken van de zaal, zal het mogelijks een verbetering zijn. Men hoeft zelf niet meer met goederen te sleuren en het afrekenen zal waarschijnlijk vlotter gaan. We kunnen dus spreken van een ontzorging. Toch is dat een typisch post-fusie geval. We weten niet of de verenigingen vragende partij waren om dit in te voeren.”

Raadslid Karlien De Paepe. (N-VA), zelf van Landegem beaamt dit. “Zoals zo dikwijls in Deinze worden beslissingen genomen vanuit de Leiespiegel. Geen enkele vereniging is bevraagd.”

De N-VA’ers wijzen ook nog op andere problemen: “Doordat het hele drankenassortiment via een aanbesteding wordt gegund, vallen plaatselijke leveranciers uit de boot. En laat dat nu net die ondernemers zijn die dikwijls het verenigingsleven ondersteunen. We vragen dan ook aan het stadsbestuur om daar een regeling voor te voorzien.”