Reactie op het 10-puntenplan van schepen lokale economie

26 maart 2022

Reactie op het 10-puntenplan  van schepen lokale economie

Geachte Schepen,

Toen er vorig jaar een schepenwissel was en de bevoegdheid economie uit handen werd genomen van iemand die dit al jarenlang deed, deed dat bij mij wel even de wenkbrauwen fronsen.

Maar het maakt niet uit. Het college is één en ondeelbaar.

Het zal me dus worst wezen, of op zijn Deins: “Het zal me saucisse wezen.”

Over saucissen trouwens: je weet nog wel in volle corona tijd: het 10 puntenplan van mezelf na de werkgroep lokale economie met alle actoren. Er werd toen terugkoppeling beloofd. Weet je nog?

En toen ik na uitblijven van terugkoppeling er vragen over stelde op de gemeenteraad en zelf voorstellen deed beschuldigde je mij van saucissoneren.

De 170.000 euro en de niet uitbetaalde cadeaucheques gingen zeker terugvloeien naar de lokale ondernemers. Men ging terugkomen naar de werkgroep “lokale economie” over de partijgrenzen heen met een voorstel.

Er moest nog één en ander bevraagd worden.

Niets van blijkt nu. Geen terugkoppeling! We mogen er enkel kennis van nemen.

Uw plan was eerst te lezen in de krant en pas dan op de gemeenteraad. Weeral! Dit is een hardnekkige gewoonte in deze stad. #Staikgoedopdefoto
Geen Canteclaer die er nog naar kraait. 

Maar toch een grote oprechte grote waardering voor zoveel inzet.

U bent de eerste en enige schepen die zijn kop uitsteekt met een heus beleidsplan.

En ik ben blij heel wat punten uit het N-VA programma van 2018 en mijn voorstellen terug te vinden in dit beleidsplan. U verwees er ook expliciet naar in uw toelichting waarvoor dank.

In volle coronacrisis ging u de hort op terwijl de burgemeester opriep om zo veel mogelijk in ons kot te blijven en onze contacten te beperken. We konden dit via de sociale media goed volgen. Met boeiende kwisvragen (Waar ben ik) en leuke weetjes. (Mijn schoenen zijn versleten).

U ging het lokale economieveld in om te sussen en te blussen.

Maar nogmaals, je doet het toch maar. 750 ondernemers bezoeken.

Maar blijkbaar waren de collega’s van CD&V daar niet tevreden mee en wezen u op de 6000 BTW nummers in Deinze. Je had er dus nog een paar duizend vergeten.

En dan kon men het niet laten om toch maar eens weer te proberen de rijrichting van de Tolpoortstraat op mijn bord te gooien als zijnde dan toch wel een zeer goede beslissing. Had men nu echt gedacht dat ik ga meedoen aan het flipflop gedoe.
Nogal opvallend dat deze opmerking niet gemaakt werd door de fractieleider van CD&V. 

Maar goed, we wijken af.

750 ondernemers bevragen om tot de vaststelling te komen dat … er meer inspraak moet zijn!

Sta me toe, hier toch een stevige bedenking te hebben, want wanneer was het laatste overleg met de ondernemers???

Juist, vorige maand! Vorige maand vernam dat de burgemeester en uzelf persoonlijk alle betrokken handelaars in de Tolpoortstraat gingen inlichten over het wegnemen van de parkeerplaatsen voor hun deur en het verbreden van de voetpaden.

Het was voor mij een hele opluchting voor mij om te horen dat iedereen bijzonder tevreden is, aldus het college. Waarschijnlijk leef ik in een andere wereld. 

Na de rondgang weet u blijkbaar goed wat er leeft bij de handelaars in het centrum.

De lokale economie heeft dus nood nog aan nog minder parkeerplaatsen. En na de Tolpoortstraat de Kortrijkstraat! Dit is echt niet meer serieus te noemen.

En aan een propere stad! Waw! Dat wist ik niet! Of toch wel! 

In augustus beslist de gemeenteraad, bijna unaniem (één uitzondering maar daar ga ik even niet op in), om op mijn aangeven een “coachingtraject zwerfvuil” op te starten.

Onmiddellijk reageert de VVSG naar aanleiding van een persartikel dat dit niet kan en stuurt een mail naar het college.
Geen kat die eraan denkt om de gemeenteraad daarvan in te lichten. Oef! De ijskast in! Dat kan Vermaercke alvast niet op zijn palmares zetten! 
Tot op het moment dat de vervelende N-VA’ers op de gemeenteraad van vorige maand vragen: hoe zit het ermee? 

Ons snuisterwerk had immers opgeleverd dat er niets ondernomen was. 
Hoe ging het er aan toe in het college? Beetje paniek? Hoe lossen we het op?Ha, hier hebben we nog iets! We tekenen snel in voor een vuilnisbakkenplan. 

Op 23 februari aangevraagd! De dag voor het beantwoorden van mijn mondelinge vraag!

Zonder blikken of blozen meegedeeld: We konden niet meer intekenen het coachingtraject maar in de plaats daarvan hebben we ingetekend op het vuilbakkenplan. (Zes maand later!!!!)

Trouwens, een idee dat jaren geleden al voorgesteld werd door collega Sabine Vermeulen maar toen..., juist, naar de vuilbak verwezen werd.

Eerder pleitte de N-VA voor een algemene zwerfvuilactie, een lenteschoonmaakactie, over de partijgrenzen heen, ter ondersteuning van de zwerfvuilrapers. Maar neen! Ook dit was niet nodig. De stad doet al heel veel. Ik zie op de sociale media nochtans heel wat ploggers aan het werk. 

Op uw wandeling zal je wel gezien hebben dat het helemaal niet zo proper is op ons grondgebied. Bewustmaking blijft een aandachtspunt. Gelukkig staat het nu in uw plan.

En ik lees dus ook dat de ondernemers/handelaars ook het volgende vragen:

Meer zitbanken in de stad
Minder parkeerplaatsen
Bredere voetpaden
Meer fietsstraten
Een stadswinkel
Infoborden om toch maar niet met de auto in het centrum te komen
Muziek in de straat
Ondergrondse afvalcontairs
Uniforme vuilnisbakken
En (nog) meer (bak)fietsen

???

Je zou toch moeten weten wat hun echte bekommernissen zijn: Participatie, bereikbaarheid, mobiliteit… 

Hoeveel keer is er bij de bezoekjes gezegd: ja, dat weet ik niet, en ja, “ge kent hem hé?”

Ik had echt meer profilering verwacht van dé liberale partij van Deinze. Dé partij die het zou opnemen voor ondernemers en zelfstandigen die de motor zijn van het stadsleven.
Prima dat je het veldwerk deed, maar neem dan de juiste conclusies mee naar de zelfstandigenorganisaties. (Heeft u trouwens nog overlegd met Unizo over uw plan want
daar hoorde ik niets van in uw repliek.)

Maar geachte schepen, 
je steekt uw nek uit met een heus beleidsplan en dat siert u.

Toch bijzonder jammer dat je het niet zo nauw neemt met de inhoud. Amper vijf minuten na het over en weer gegooi met bloemetjes stelt u mij bijzonder teleur.

Het lokaal aankoopbeleid, waar u zogezegd zo voor ijvert, blijkt een loze belofte te zijn.

Gun het vooral de oppositie niet. (zie ook onze eerdere voorstellen)
Ik steek niet weg bijzonder ontgoocheld te zijn.

Bart