Sluiting overweg Parijsestraat (Astene) gekoppeld aan ringweg.

4 oktober 2020

Sluiting overweg Parijsestraat (Astene) gekoppeld aan ringweg.

Sluiting overweg Parijsestraat (Astene) gekoppeld aan ringweg.

Naar aanleiding van de “streefbeeldnota overwegen” aan Nachtegaalstraat, Molenstraat en Beekstraat vroeg ik naar de stand van zaken in deze aan de Parijsestraat en Nazarethsesteenweg in Astene.

Burgemeester Jan Vermeulen antwoordde dat dit wordt meegenomen in de onderhandelingen met het aanleggen van de stadsring.

Het is duidelijk dat we hier op de volgende gemeenteraad gaan terugkomen. Men gaat toch eens moeten uitleggen hoe deze dossiers aan elkaar gekoppeld worden.

Er was vroeger al gesteld dat de overweg Parijsestraat allicht gesloten zou worden.

Bij het vergunnen van de woningen aan “De Sterre” is een reserveringsstrook voorzien. Er is altijd gezegd dat dit doorgang zou moeten bieden voor fietsers en voetgangers maar ook voor rouwvoertuigen die naar de begraafplaats aldaar moeten kunnen rijden.

Ik liet via parlementslid Tomas Roggeman minister Bellot al in februar bevragen over de plannen van de ondertunneling aan de Weba.De minister was duidelijk: “De stad heeft Infrabel geïnformeerd over haar plannen. Infrabel heeft geantwoord bereid te zijn mee te denken aan oplossingen in het kader van de integrale mobiliteit.”Voor wat de planningshorizon voor de bouw van de tunnel is, welke budgettering voor het totale project wordt voorzien en wie welke taaklast draagt en welke kosten, is het antwoord eveneens duidelijk: dit is nog niet gekend en er werd nog geen concreet engagement door Infrabel opgenomen.

Bij de bevraging op de gemeenteraad van mei weigerde het schepencollege hierop te reageren.

De onzekerheid omtrent de ringweg blijft wegen op het mobiliteitsplan. Buiten de aankoop van huizen in de Poelstraat zit het dossier muurvast.

Honderden wooneenheden vergunnen die qua mobiliteit allemaal aansluiten op de Volhardingslaan en uiteindelijk tot stilstand komen aan de Driespoort stemt tot nadenken.

Het definitief dichtbouwen van de Centrumlaan met het RUP Oostkouter is in deze omstandigheden gewoonweg onaanvaardbaar.