Bloemmolens

4 oktober 2020

Bloemmolens
Driehonderd wooneenheden op site Bloemmolens.


Op de gemeenteraad van 24 september vroeg ik naar de plannen van de site van de Bloemmolens. 


De eerste fase is immers vergund door het schepencollege en bevat naast 106 wooneenheden ook voorzieningen voor kantoren en winkels. Voor de wooneenheden worden 95 parkeerplaatsen voorzien.


Op mijn vraag of er ook parkeervoorzieningen worden voorzien voor handel en horeca was burgemeester Jan Vermeulen duidelijk: “Er worden geen extra parkeerplaatsen voorzien, er zal gebruik moeten worden gemaakt van de randparkings waarover de stad beschikt.”


Deinze heeft geen enkel parkeerplan dat toekomstgericht is. Uiteindelijk zullen op de site van de Bloemmolens 300 woonheden komen plus nog tientallen in de rest van het hart van de stad. 
De huidige parking op de Bloemmolens verdwijnt na het in gebruik nemen van de nieuwe voetgangers- en fietsbrug aan de Louis Dhontstraat. 
Het lukraak en onverwacht wegnemen van parkeerplaatsen in de Tolpoortstraat zonder algemeen omkaderd plan werkt frustratie op bij handelaars en bezoekers. 
Ik verwijs hierbij o.a. naar het plaatsen en herplaatsen van boombakken maar ook naar het effectief verwijderen van parkeerplaatsen. 
Ik wil het stadsbestuur voor de zoveelste keer oproepen om in dialoog te gaan met de handelaars en de inwoners om een gedragen parkeerplan uit te rollen. 
Enkel inzetten op de fiets sluit heel wat mensen uit.