Met z’n allen in de file naar de shoppingboulevard?

22 april 2021

Met z’n allen in de file naar de shoppingboulevard?

(©Foto uit de MAXWAN-conceptstudie)Het RUP voor de stationsomgeving is in opmaak.

Zie https://www.deinze.be/rup-stationsbuurt-noord-deinze

Goed dat men de oude gevels wil beschermen een kader wil creëren voor de oude site Pericles.

Minstens even belangrijk zijn de bijlagen die niet zijn toegevoegd aan de startnota maar waar wel naar verwezen wordt.(conceptstudie MAXWAN)Op het fysiek infomoment op 22 april was wel duidelijk te zien hoe de site Pericles ingevuld “zou” kunnen worden.Dus zeer voorwaardelijk maar toch.

Wie dacht dat de ruimte enkel zou gebruikt worden als reservatiestrook voor de ringweg is er aan voor de moeite.3000 m2 supermarkt (JUMBO???) en 7500m2 woonopervlakte staan ook ingetekend.

210423pericles.jpg

Ik ga mij niet uitspreken voor het idee op zich, dit is voer voor het proces.

Maar toch misschien eens nadenken over volgende zinnen uit de startnota (p40):

“Anderzijds is er wel een toename van mobiliteitseffecten door het woonprogramma met complementaire voorzieningen dat kan worden gerealiseerd op de voormalige Pericles-site en directe omgeving. Dit zal zorgen voor een toename, evenwel op schaal van de omgeving en met uitstekende afwikkeling op de hoofdas Gentsesteenweg, een nieuwe verbinding richting het station en met een ontsluiting richting de verschillende verkeersmodi in de nabije omgeving (gewestweg, Gaversesteenweg-E17…)”“Het plan heeft verder geen aanzienlijk negatieve effecten op vlak van mobiliteit.”

Waarmee men dus wel degelijk de koppeling maakt met de ringweg. Het één kan dus niet zonder het andere.Het RUP zou dus ook de ringweg moeten bevatten.Dus straks via de Colruyt, langs de Lidl, de Delhaize en de Jumbo vlotjes naar Albert Hein?