HUBHUP(1)

23 maart 2021

HUBHUP(1)
HUBHUP (Ex-JBC) in de #Tolpoortstraat kostte de #staddeinze tot op heden 1.840.000 euro maar staat nog steeds leeg.
Daar zou vanaf einde mei verandering in komen.
De verwerving van het pand kostte 1.636.954 euro (2019).
Ondertussen werden ook 203.234 euro investeringen gedaan om het gebouw operationeel te maken.
Er werden ook reeds 920 uren aan stadspersoneel in geïnvesteerd
(De stad ontving tot op heden een subsidie van Vlaanderen van 405.000 euro)
Waar aanvankelijk het operationeel maken van dit pand tot het takenpakket behoorde van de centrummanager (op de loonlijst van vzw Winkelstad) is men daar blijkbaar van afgestapt.
In de notulen van 9 maart wordt melding gemaakt van het aantrekken van een externe medewerker.


Ik zal dan ook op de gemeenteraad volgende vragen stellen.


1. Is het aantrekken van de externe medewerker een structurele overeenkomst en voor welke termijn?
Hoe zal de tijdsregistratie gebeuren en op welk budget komt dit?
2. Waarom is de piste om HUBHUP operationeel te maken door de centrummanager verlaten?
3. Speelt Veneco hierin (nog) een rol?
4. Wat is de visie van de schepen van lokale economie ivm met de definitieve invulling van HUBHUP als versterking voor het lokaal ondernemerschap in het centrum?
5. Wat zijn de modaliteiten (huurprijs, voorwaarden, voorkomen concurrentie met gevestigde zaken, …) om in aanmerking te komen om gebruik te maken van het pand en wie bepaalt deze?
6. Wordt er een werkingsbudget voorzien voor het operationeel houden en de ondersteuning van de starters in HUBHUP? Hoeveel?