Veerkracht!

26 september 2021

Veerkracht!

N-VA Deinze geeft aanzet tot lokaal relanceplan

 

Hoewel de economie razendsnel “herpakt”, blijven heel wat sectoren geïmpacteerd door de crisis. De pandemie deed een herwaardering ontstaan van het lokaal winkelen en aankopen. Niettegenstaande deze reflex zijn veel ondernemingen en handelaars nog niet helemaal voorbereid op de digitalisering en het veranderend shoppinggedrag van de consument.

N-VA Deinze diende drie raadsbesluiten in op de laatste gemeenteraad om Deinse ondernemers te ondersteunen.

 

Bart Vermaercke (Fractieleider N-VA Deinze): “Voor de ondersteuningsmaatregelen handelszaken en vrije beroepen van medische en paramedische aard naar aanleiding van de coronacrisis was er oorspronkelijk  400.000 euro voorzien maar dit werd gewijzigd naar 375.000 euro. Van dit bedrag werd 75.000 euro krediet verplaatst naar de nieuwe subsidie voor startende ondernemers. Ik vroeg de cijfers op en daaruit blijkt dat er een financiële tussenkomst aan handelaars van effectief 131.796 euro werd betaald. Bijgevolg is er dus nog een saldo van 168.204 euro.”

Dit budget is dus ter beschikking en moet volgens N-VA goed besteed worden en mag zeker niet gebruikt worden om als helikoptergeld uit te strooien. 

Op initiatief van schepen Vervaeke (Open Deinze) kwam onlangs een “werkgroep relance” samen waarin van gedachten werd gewisseld over de te nemen stappen.

 

De volgende stap: 10 concrete voorstellen

 

Vermaercke: “De stad Deinze heeft tijdens de coronacrisis heel wat maatregelen ondernomen om de handel en economie te ondersteunen. De meeste van die maatregelen hadden wij in mei 2020 al voorgesteld en zijn dus bijna letterlijk overgenomen. (zie https://bartvermaercke.be/blog/post/heropstart-voorstellen).Nu willen we nog een stap verder gaan en volop blijvend de kaart trekken van de ondersteuning van het zelfstandig ondernemerschap”

 

Vermaercke deed zo maar eventjes 10 concrete voorstellen aan de bevoegde schepen en probeerde het debat te openen door 3 raadsbesluiten in die zin in te dienen op de gemeenteraad.

 

Ondersteuning van zelfstandige ondernemers die in transitie willen gaan

 

Werknemers hebben recht op heel wat bijscholing. Ook zelfstandigen moeten dit regelmatig doen. Om niet te verstarren is het nodig een extern begeleidingstraject te volgen. “Vandaag kolenboer en morgen dronepiloot” is een quote die we volgens Vermaercke ter harte moeten nemen. “We vragen om werk te maken van een reglement voor de ondersteuning van zelfstandige ondernemers die in transitie willen gaan en een extern begeleidingstraject opnemen. Verscheidene werkgeversorganisaties of bedrijven bieden dergelijke begeleiding aan. De gemeente Evergem en nog andere gemeenten hebben soortgelijke trajecten lopen.”

 

Schrappen van parkeerretributie voor terrassen

 

Tijdens de pandemie werd toestemming gegeven aan horecazaken om parkeerplaatsen in te nemen voor de uitbreiding van terrassen.

Het parkeerreglement voorziet een retributie van 50 euro per maand per ingenomen parkeerplaats.

N-VA Deinze stelt voor om deze retributie voor 2021 en 2022 te schrappen en de uitbreiding van de terrassen te laten bestaan. 

Vermaercke: “Online-aankopen gebeuren steeds meer voor gewone aankopen. Lokaal aankopen moet een meerwaarde geven in ‘beleving’ en ‘fun’. Terrassen zijn daar een belangrijke troef die de lokale economie onderscheidt van de interneteconomie.”

 

Voorrang voor Deinse ondernemers bij aanbestedingen.

 

“De stimulerende rol die de overheid kan en moet spelen via de openbare aanbestedingen is zeer belangrijk”, alsdus Vermaercke. “In de mate van het mogelijke, en met respect van de wetgeving omtrent de overheidsopdrachten, moeten Deinse ondernemingen de opdrachten toegewezen krijgen. Prijs kan, mag en moet een criterium zijn, maar andere criteria zoals kwaliteit en nabijheid kunnen ook in beschouwing genomen worden. We maken hier meteen een ambitieuze sprong naar minder CO2 uitstoot en mobiliteitsbelasting”

Er werd dan ook een besluit ingediend om in deze zin een reglement op te stellen.

 

Verder deed N-VA ook nog voorstellen tot de hervorming van de cadeaucheques, het inzetten op toeristische arrangementen en het ontwikkelen van een applicatie om lokale handelaars te ondersteunen.

 

“Saucissioneren”

 

Alle voorstellen van N-VA vielen echter op een koude steen bij de meerderheidspartijen CD&V en Open Deinze. 

Schepen van lokale economie beschuldigde Vermaercke van het “saucissioneren” van de relancemaatregelen. Hij zei te werken aan een algemeen plan.

Toen Vermaercke vroeg wanneer dat plan er komt meldde de schepen zich niet te laten opjagen.Vermaercke spreekt van een gemiste kans. “Relance is geen gesloten pakket maar een veelvoud van impulsen. We moeten nu signalen en ondersteuning bieden aan de ondernemers. Zij zijn immers de drijvende krachten, niet alleen economisch maar ook maatschappelijk. Dankzij hen is er leven in het centrum maar ook in de dorpskernen. Men moet goed beseffen dat alle grote ondernemingen ontstaan zijn uit individuen die met eigen kapitaal risico durfden te nemen en die geloofden in hun concept.”