Gemeenteraad 23.09.2021

24 september 2021

Gemeenteraad 23.09.2021
Kort verslag van de Gemeenteraad van 23 september 2021.

- Scherpe aanvaring met het college. Raadsbesluiten communiceren nog voor ze op de gemeenteraad besproken zijn is alle regels aan de laars lappen.De burgemeester verontschuldigde zich uiteindelijk en nam de politieke verantwoordelijkheid daarvoor op zich.Ondertussen opgepikt in de pers.
- In Wallonië zullen ze nog even moeten wachten op de 15.000 euro die vorige maand vanuit Deinze werd toegezegd. Eerst moet iedereen weer aangesloten zijn op Fluvius! (????)
De Deinzenaren die actief zijn/waren in de getroffen regio werden niettegenstaande beloftes op de vorige gemeenteraad NIET gehoord en NIET ondersteund!

- De stad gaat het voetbalveld Ter Wilgen terugkopen voor de aanleg van een groenzone. Dat de stadsring er ook moet komen is ook een feit maar blijkbaar durft men dat niet te luid te zeggen wegens “verre van zeker”. Pas in 2022 wordt een haalbaarheidsstudie opgestart. U zal dus nog even moeten aanschuiven in Deinze.- Het fietsstratenplan is goedgekeurd met heel zware bedenkingen. - Achterstraat wordt een stukje fietsstraat.De hele oppositie onthield zich om volgende reden: geen buurtbevraging, geen advies verkeerscommissie, geen inrichtingsplan, geen tellingen gesprek met betrokken handelaars, …Ik blijf erbij dat, zoals het plan daar nu voorligt, fietsers gebruikt worden als levende verkeersremmers. Veel beter zou zijn de infrastructuur in de straat aan te passen.


- Gaversesteenweg gaat fietspad krijgen tussen Ten Rodelaan en Krekelstraat (kant Sparta Petegem). Voorlopig enkel belijning.


- Stad koopt stuk grond aan voetbalveld Landegem om parkeermogelijkheid aldaar uit te breiden. Dit werd al eerder gesuggereerd door collega Karlien De Paepe!


- Zwervuilinzameling door verenigingen zal financieel beloond worden. Weliswaar met een enorme paperassenwinkel. Paul Soetaert merkte terecht op: “Moest het verkrijgen van een geboorteakte administratief zo omslachtig zijn, het geboortecijfer zou spectaculair dalen”.


- Het bomenbeleidsplan is gerealiseerd. Zo staat het althans op papier. Ik heb er nog niet veel van gemerkt.


- Aandoenlijke verklaringen over veiligheid van kinderen in schoolomgevingen. Terecht!
Maar toen Karlien in oktober 2020 een raadsbesluit indiende om het Charter Werftansport te ondertekenen werd dit weggestemd. Men ging dit aanpakken door schoolstraten! Wat vergeet men snel! Opvallend: ook vanuit de meerderheid kwamen kritische stemmen.


- Drie voorstellen tot relance en ondersteuning van de handel die door mij worden ingediend worden naar de papierversnipperaar verwezen. Waarmee weeral eens duidelijk wordt wie hier echt opkomt voor de handelaars. Niet CD&V of Open Deinze.
Ik kom hier later op terug.