Ondernemers en de politiek: een lastig huwelijk "?"

6 maart 2024

Ondernemers en de politiek: een lastig huwelijk "?"

Dit weekend verscheen een opinie in De Tijd van redactrice Stéphanie Romans. Ik pik de titel maar zet er een vraagteken bij.

https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2024/ondernemers-en-de-politiek-een-lastig-huwelijk/10530332.html

Plaatselijk valt het nogal mee. In Deinze is één op vijf van de gemeenteraadsleden een zelfstandige (ondernemer), waaronder ondergetekende.

Je moet inderdaad al een beetje gek zijn om je zaak te verwaarlozen voor een habbekrats als je geen uitvoerend mandaat hebt.
Het omgekeerde is evenzeer waar. Ik kan er niet bij hoe je een schepenmandaat kan combineren met een zelfstandige job. Het eerste lijkt mij op zijn minst een fulltime job.

En toch zijn er nog ondernemers die kleur durven bekennen. Ook dat is niet evident. Je als ondernemer “outen” aan een bepaald kleur of partij heeft eenmaal consequenties.

Maar zoals in elk huwelijk, ook in een lastig, is er één ding belangrijk: mekaar graag zien.

Dus bij deze een oproep aan de ondernemers: zie de politiekers maar een beetje graag, de meesten menen het echt goed en verdienen uw respect, ze doen het toch maar.

En aan de politici: zie de ondernemers ook maar graag, want zij zorgen voor welvaart, nemen risico met hun eigen centen. Ze verdienen uw respect, ze doen het toch maar.