De Tweede bouwlijn aan de Kop van de Tolpoortstraat

23 februari 2024

De Tweede bouwlijn aan de Kop van de Tolpoortstraat

(Tussenkomst Gemeenteraad van 22.02.24 - Naar aanleiding van onteigeningsplannen die ter bespreking kwamen op de gemeenteraad van 22.02.24)

Het college heeft de gemeenteraad nodig om haar plannen te verwezenlijken.
Dit is een unicum voor de gemeenteraad. 

Bij mijn weten is dit nog nooit gebeurd dat er manu militari onteigend moet worden.

En dit is wel zeer verwonderlijk. 

Het hele project van de Molens werd verkocht met actieve deelname van de burgemeester op
vastgoedmomenten. 
Er werd beloofd dat mensen zouden kunnen genieten van een mooi uitzicht op een stadspark.

Meermaals werd hier de vraag gesteld, nog ver voor mijn tijd naar het schijnt, hoe de nodige gronden zouden verworven worden.

Keer op keer werd gezegd dat dit wel zou in orde komen via minnelijke schikkingen.

Het zal wel in orde komen! Niet dus. Het komt niet in orde.

In hoeveel dossiers is dit college nu verwikkeld waarbij het wel in orde zal komen.

Het RUP Brielmeersen, de tribune, de molens, …
De verbindende kracht die zou moeten uitgaan van een bestuur is ontaard in
juridisch getouwtrek.
De burger staat erbij en keek ernaar.

 En nu dit.  

Vanuit N-VA zijn we nooit voorstander geweest dat de ontwikkelaar appartementen
kan verkopen met als meerwaarde het zicht op een stadspark dat moest aangekocht
en ontwikkeld worden door de stad.


De lusten en winsten voor de ontwikkelaar, de lasten voor de gemeenschap.

Het koste blijkbaar ook heel veel tijd vooraleer de voorlaatste eigenaar ook overstag ging. 

U weet nog wel het befaamde nummer 24. De tuin mét de woning in de tuin.

De tuin met de hoge bomen die reiken tot in de living van de toekomstige eigenaars.

Op mijn vraag op de commissie wanneer die bomen zoals beloofd door de ontwikkelaar zouden verwijderd worden kreeg ik als antwoord: zo snel als mogelijk.

(Er moet immers voldaan worden aan de belofte: vrij zicht op de kerk, de Leie en de Tolpoortbrug… en het stadspark.)

Ik heb nog even nagevraagd en ik meen begrepen te hebben dat de bomen eerstdaags tegen de vlakte gaan in opdracht en op kosten van de ontwikkelaar.

in opdracht en op kosten van de ontwikkelaar?

Waarmee het college de verantwoordelijkheid van zich afschuift.

Ik denk dat daar al mensen wonen of toch zeer binnenkort. Hopelijk kan men het terrein dan betreden anders wordt een verhuislift plaatsen of nog erger, een interventie met een
brandweerladder bijzonder moeilijk.

De reeds lang verworven loods (nr 24+) blijft ook het uitzicht bederven, daarvoor is nog niet eens een sloopvergunning afgeleverd.

Waarom alles zo laat moet gebeuren is een raadsel.

Een raadsel zoals er met het stadspark en nabije omgeving wel meer zijn.

⁠Ik breng u even de gemeenteraad van oktober in herinnering waarin ik op tafel gooide dat er
plannen zijn voor de tweede bouwlijn in de kop van de Tolpoortstraat. 

Er stond een heel concrete naam van ontwikkelaar bij vermeld. Dezelfde naam als diegene die het stuk verkocht wat moest verworven worden.
Niemand van uw schepencollege had dit opgemerkt en op mijn vraag hoe dit in de plannen terecht kwam kreeg ik nooit, nooit een antwoord.

Een gehele L-vorm duikt op in de plannen.

Was het een deel van het verkoopakkoord voor 24+?

Niemand zal of kan het zeggen.

Ondanks de beslissing van de gemeenteraad om tot aankoop over te gaan is de akte
nog steeds niet verleden voor de notaris.

Ik vraag me af of de ontwikkelaar wel opdracht “kan” geven om de bomen daar te
verwijderen daar de grond dus nog niet eens officieel verworven is.

Ik kom nog even terug op de tweede bouwlijn. 

Maanden voorafgaand de “tweedebouwlijnplannen” die in oktober aan het licht kwamen, ging ik naar de dienst omgeving om uitleg te vragen over mogelijke ontwikkelingen in de zone aldaar. 

Men zei mij toen dat er geen concrete plannen of aanvragen waren. Ik heb dit in
de gemeenteraad van oktober reeds uitgebreid toegelicht. (zie ook eerder op deze blog)

Over het verwerven van de tuin van nummer 12 (wat hier nu staat) kan veel gezegd worden. Ik denk eerlijk gezegd dat er een mooi bod op tafel ligt voor de huidige eigenaar en leef mee met de inwoners van de Molens die zich bekocht voelen door uw mooie beloften en voorspiegelingen.

De gemeenteraad moet nu redding brengen om het gezicht van zij die zaken beloofden te redden en daar heb ik het zeer moeilijk mee.

Verwerft men dit nu werkelijk alleen om het stadspark aan te leggen of is er ook
nog een andere agenda?

Het project verkoop van de Kop van de Tolpoortstraat (destijds begroot op een
opbrengst van meer dan 3 miljoen)
te realiseren komt hierin niet voor?

Om dit project te realiseren (dus de tweede bouwlijn) zoals op de gefaseerde
plannen staat zal u dus nog meer moeten onteigenen op nr 12 of op zijn minst de
te onteigenen persoon meekrijgen in deze plannen.

We vragen hier dringend meer duidelijkheid over.

Niet alleen wij willen dat, amateurpolitiekers die geen bataljon ambtenaren hebben, maar vooral de eigenaars en bewoners van de eerste lijn van de Tolpoortstraat én de nieuwe
bewoners van de Molens.


Om klaarheid te scheppen wordt zal dan ook een amendement ter stemming
voorgelegd worden.

Amendement vanuit de fracties N-VA, Groen-Rood en Vooruit.

De gemeenteraad vraagt aan het College om volledige transparantie te brengen en een buurtoverleg te organiseren over de streefplannen van de “Kop van de Tolpoortstraat”. Alle
documenten en afspraken worden in de eerstvolgende commissie aan de gemeenteraad toegelicht.

Update: Het amendement werd unaniemgoedgekeurd. Wordt vervolgd.