Definitieve ontwerpen dan toch niet definitief?

13 november 2023

Definitieve ontwerpen dan toch niet definitief?

Graag kom ik nog even terug op een interessante discussie op de gemeenteraad van oktober.

Dit las u niet in de pers! 

Het zou nochtans de titel in een krant kunnen zijn:

“Fractieleider Bart Vermaercke van N-VA oppositie legt voltijds betaald college het vuur aan de schenen.
Zweem van achterkamerpolitiek en geheime beloften die het daglicht niet mogen zien worden weggezet als niet relevant. Desbetreffende stukken worden ter zitting uit het dossier gehaald door de burgemeester.”

Over wat gaat het

Op de gemeenteraad lag de definitieve goedkeuring van het ontwerp van de Graanlei voor.

Bij dit punt werden de definitieve (!) plannen gevoegd van de hele kop van de Tolpoortstraat met het nieuwe stadspark.

Het gaat hier dus om definitieve ontwerpen. Aangezien de stukken toegevoegd zijn voor de gemeenteraadsleden veronderstel ik toch dat iemand deze “definitieve” ontwerpen wel degelijk heeft opgesteld op instructie en goed bekeken heeft. 

Wat voorafgaat

Op 9 juni 2023 om 9 uur heb ik op mijn vraag een onderhoud aan met de dienst omgeving om uitleg te krijgen over het bestemmingsplan RUP voor de kop van de Tolpoortstraat.

Ik vraag o.a. of er besprekingen lopende zijn over ontwikkelingen in verband met de Kop van de Tolpoortstraat. Het antwoord is negatief. Niemand weet van iets.
Ik krijg wel de melding mee dat het hele gebied als woonzone ingekleurd is. In principe zou er wel iets kunnen. Maar ik krijg dus mee op 9 juni dat er geen concrete projecten lopen.
Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de correctheid van het antwoord van de diensten.
Als gemeenteraadslid heb ik immers het recht op correcte en volledige informatie.

Op de gemeenteraad van augustus stel ik een mondelinge vraag over het aan te leggen
stadspark, waarbij ik nogmaals vraag en ik citeer de vraag letterlijk:
“Bestaat de mogelijkheid dat de hele kop van de Tolpoortstraat (dus tot aan het aan te leggen stadspark) ook volgebouwd wordt met appartementen?”

Als antwoord krijg ik: “ja, maar we weten niet of dit wenselijk is.”

Definitieve ontwerpen

Wat we echter zien bij de definitieve ontwerpen van de faseringen is dat de kop van de Tolpoortstraat wel degelijk volgebouwd wordt. Zelf in tweede lijn! Dus achter de bestaande bebouwing aan de straatkant komen er nog appartementen prachtig gelegen aan de rand van het aan te leggen stadspark.
In deze definitieve plannen staat er zelfs een concreet appartementenblok ingetekend door een ontwikkelaar. De naam van de ontwikkelaar staat duidelijk op het gedetailleerd plan.

Vragen

Ik vraag dan ook of hier een vooraf onderhandelde overeenkomst gesloten is, want hoe geraakt zoiets in “definitieve ontwerpen”. Waar haalt de architect van het stadspark en de Graanlei de info van de nieuwbouwontwikkeling met appartementen en kreeg ik, op 9 juni de correcte (volledige) informatie?

Antwoorden

Het antwoord was volledig naast de kwestie en ik blijf dan ook op mijn honger zitten. Niemand van het college had blijkbaar de stukken bekeken die voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Niemand wou antwoorden of die gebouwen op plan getekend wel of niet al besproken, toegezegd of goedgekeurd zijn.
Uiteindelijk wordt gezegd dat dit niet relevant is voor het goed te keuren punt. Dit kan goed zijn maar de realiteit is dat er stukken bij het raadsbesluit zaten die zaken verhelderden die misschien wel het daglicht niet mochten zien.

Luister naar de hele discussie op: https://deinze.notubiz.be/vergadering/1068046 punt 45 over de Graanlei vanaf 1:04:52