De vraag van 10 miljoen

29 september 2023

De vraag van 10 miljoen

In het verleden hebben de volgende aankopen plaatsgevonden op de site:

- aankoop meubelgalerij VDVoorde – akte op 30/05/1986 : 41.000.000 BF = 1.016.363 euro (waar de bib sinds dan in onder gebracht is en waar een deel van de stadsdiensten in ondergebracht waren tot op het moment van de verhuis naar de Leiespiegel)
- aankoop woning Markt 23 + garage Kaaistraat – akte op 22/01/1997 : 10.000.000 BF = 247.893 euro (dit is nu het open stuk naast het Stadhuis)
- aankoop stadspomp : 253.615,60 euro – aangekocht in 2020
- aankoop appartementen : 2.105.188,46 euro – aangekocht in 2021

Wie dus denkt dat we goed verdien aan de verkoop is eraan voor de moeite:

We houden netto 576.000 euro van de 4,2 miljoen over. ⁠Als je de inflatiecijfers in rekening brengt hebben we een verlies van 1,18 miljoen euro.

Ik reken hierbij niet eens de kosten van de plannen die tot de verbouwing van het
stadhuis moesten leiden. Nogmaals 250.000 euro.

Wat zijn we kwijt:

            De bibliotheek
            De bibliotheekkelder
            6 appartementen 

Wat krijgen we in de plaats:

Een fraai gebouw met 39 appartementen en een handelsruimte onderaan en de aanzet van een publieke binnentuin. De verbreding van de Kaaistraat is een zeer goede zaak. In december 2020 stelde ik dat al eens voor maar dit werd toen lauw onthaald. Ik citeer een schepen: “Tot slot lijkt het me niet onmiddellijk nodig om de baan te verbreden.”

Wat hebben we nog in bezit:

Een oud stadhuis, dat ons handenvol gaat kosten om te onderhouden, waar we helemaal niet weten wat we ermee gaan doen. Maar de tekenaars weten het wel: het wordt een hotel. Zwart op wit.

Wat ligt er op tafel: 

Een plan dat momenteel niet aan de bouwverordening voldoet. Er moeten 168 fietsstallingen zijn en er is er maar plaats voor 122. Terug naar de tekentafel!

Wat krijgen we nog in de plaats:

Een gesaucissoneerd plan dat niet de hele zone van de Kaaistraat bevat.
Er is geen enkel contact geweest met de aanpalende eigenaar en toch worden reeds plannen
gemaakt. “Beloftes” van erfdienstbaarheid die op geen enkele manier afgetoetst zijn.
⁠(Met dergelijke beloftes moet je heel goed opletten, want ooit beloofde men ook aan de huurders en kopers van SWADL I een zicht op de Leie en de kerk. Het zal nog vele jaren duren vooraleer dit verwezenlijkt wordt. Ik verwijs naar mijn vraag van vorige GR)

Wat weten we zeker: de bib verdwijnt van de Markt.

Wat weten we nog niet: de plaats waar de bib naar toe gaat.

Zwart op wit is beloofd dat de beide dossiers aan mekaar gekoppeld zouden voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Spreek me tegen als het niet zo is.
Allicht is men in onderhandeling met de ontwikkelaars van de site aan de molens om de
beschermde gebouwen te kopen.
Op het AGB werd alvast een advocatenbureau aangesteld om “het bouwen van een bibliotheek” fiscaal te optimaliseren. Bedragen van 7, 8, zelfs 10 miljoen werden toen
uitgesproken.

We houden aan de verkoop van de site niets over en gaan er 10 miljoen moeten bijleggen om een nieuwe bibliotheek te bouwen.

Maandag bezochten we met de gemeenteraad de stite aan de Molens. Ik had een “déjà vu”. In het begin van de legislatuur bezochten we de HUP/HUB site om de aankoop van 1,4 miljoen euro te motiveren waar de bibliotheek tijdelijk zou komen bij de geplande verbouwingswerken.

Wat met het RAC van 4,5 miljoen euro, wat met het Oude stadhuis? 
En de vraag van 10 miljoen: waar komt de nieuwe bibliotheek?