Waar blijft het beloofde stadspark?

8 september 2023

Waar blijft het beloofde stadspark?

Eind dit jaar worden de eerste woningen opgeleverd in het bouwproject aan de Molens. 

De verkoop van deze appartementen werd sterk en actief gepromoot door het stadsbestuur. Langsheen de Leie zou een fiets- en wandelverbinding aangelegd worden die de stadskern en de projectsite toegankelijk maakt voor de centrumbewoners en voorbijgangers.

Er zou ook een stadspark aangelegd worden waardoor de bewoners van de gebouwen K
en L een mooi uitzicht zouden hebben op dit nieuwe park.

“Het uitzicht op het park, het stadscentrum en de Leie is wijds en onbelemmerd” valt er te lezen. En daar wringt het schoentje.

Waar blijft het beloofde stadspark en fietspad?

Om de aanleg van dit nieuwe stadspark te realiseren werden al heel wat eigendommen aan het begin van de Tolpoortstraat verworven en gesloopt.
Maar er is nog verre van sprake van een park. De stad blijft in gebreke bij het verwerven van de nodige eigendommen en doet al beroep op externen om de kolen uit het vuur te halen.

1.jpg

Zoals het er nu uitziet zullen de bewoners helemaal geen onbelemmerd zicht hebben bij de oplevering. De takken van de bomen reiken bijna tot in hun appartementen.
Een loods palend aan hun eigendom zou wel tijdig tegen de vlakte gaan.

Ondertussen gaan de bouwwerken dus in de voleindingsfase en zijn heel wat kopers en toekomstige bewoners serieus ongerust en voelen ze zich zelfs bedrogen, dit zowel door het Stadsbestuur als door de verkopers omdat zij ook het argument van dat nieuwe Stadspark
aanhaalden en die kopers daarom dan ook voor die ligging kozen.

De vraag kan dan ook gesteld worden hoe het kan dat de verkopers en het stadsbestuur dit nog aan te leggen nieuw Stadspark als argument gebruikten om kopers te overtuigen zonder dat zij het “bewijs” hadden dat dit al in een realiseerbare fase was beland?

Op de gemeenteraad stelde ik heel wat vragen over deze problematiek. Het college beloofde bij monde van de burgemeester dat er volgende gemeenteraad nieuws komt over de nog te verwerven eigendommen en dat de toekomstige bewoners gerust kunnen zijn in het beloofde
onbelemmerde zicht.

2.jpg

In de marge wil ik toch wel meegeven dat de kans bestaat dat de verworven eigendommen aan het begin van de Tolpoortstraat in een latere fase kunnen volgebouwd worden met appartementen.

Wie wil luisteren naar dit punt op de gemeenteraad:  https://deinze.notubiz.be/vergadering/1068043 (vanaf 1:20:45)

 Ook dit is dus een weer een bestuursdaad in stukjes en brokjes.

Het lijstje wordt lang. Enkele voorbeelden.
• Het hele stadsboulevardverhaal gaat van geen meter vooruit. Zoveel is nu wel duidelijk en het zal er allicht ook nooit komen, tenzij men de Diespoort effectief gaat afbreken.
Sinds de aankoop van zaal Ter Wilgen is er niets concreets gebeurd. En toch blijft men hameren op dit beslist beleid. Het voorkeurscenario ligt al jaren vast, nog vooraleer men
alles onderzocht heeft. Dit is juridisch zeer precair.
Op de site Pericles komt een stukje busbaan die eigenlijk de aanzet van de ringweg moet worden.
• De bibliotheeksite verkopen en geen plan hebben waar we de oude naar toe gaat. Laat staan het oude stadhuis herbestemmen.
• Of beginnen met te ontbossen zonder vergunning en dan op de blaren zitten.
• Of de gemeenteraad optrommelen om HUPHUB te kopen om er tijdelijk de bibliotheek in onder te brengen en er dan heel iets anders mee doen.
• Of de gemeenteraad optrommelen om het RAC te kopen wegens een geweldige opportuniteit.
We gingen daar samen wel eens een visie over ontwikkelen. Blijkt dat een hele
verdieping reeds voor jarenlang verhuurd is. Samen een visie ontwikkelen en
bestemmen. Niet dus.
• Het Duvelke en Café James aankopen om… Ja, om wat eigenlijk?