Gemeenteraad van 27 maart

27 maart 2023

Gemeenteraad van 27 maart

Niet correct

De gemeenteraad startte met een klein relletje. Op vorige gemeenteraad vroeg ik naar de stand van zaken ivm de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse Regering over de ringweg die aanbesteed zou zijn.
Ik bewees toen dat dit helemaal niet aanbesteed was. Het college beweerde dat
er nooit sprake geweest is van een haalbaarheidsstudie die helemaal niet nodig
zou zijn.

Op de gemeenteraad van maandag werd het wel even stil toen ik het college confronteerde met uitspraken van de burgemeester in zitting van november. “De studie is aanbesteed en de resultaten worden verwacht eind dit jaar (2022 dus).”

Dit zijn gewoon opnamen die te vinden zijn bij de audioverslagen.                     

Verkoop bibliotheeksite zo goed als rond

Ik vroeg verder naar de stand van zaken in verband met de verkoop van de bibliotheeksite op de Markt.

Het was mij immers ter ore gekomen dat er een notaris was aangesteld om de verkoop te regelen.

Burgemeester Vermeulen bevestigde dat het verslag van de jury klaar is en in april naar het schepencollege komt om definitief te bevestigen.

Wat er met de huidige bibliotheek moet gebeuren en met het oude stadhuis blijft koffiedik kijken.

Het college speelt weer immomakelaar in de achterkamertjes. Er is helemaal geen enkele vorm van transparantie. De herbestemming van de hele site op de Markt zal nochtans zeer bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in het centrum. Dit zomaar op het einde van de legislatuur verkopen aan een makelaar zonder enige vorm van participatie vanuit de bevolking of de gemeenteraad is geen goed bestuur. Het gaat hier immers om bijna 5 miljoen euro.

De beloofde haalbaarheidsstudie ter waarde van 25.000 euro om de bibliotheek onder te brengen in de site van de Bloemmolens blijft tot op heden dode letter.

Veel plannen weinig realisatie.

Deinze leeft van plannen maken. De realisatie van de investeringsuitgaven is amper 22 % en de investeringsontvangsten zijn nog geen 15 %. Schepen D’hont beloofde wel hard te werken aan betere cijfers.

Je kan toch serieuze vragen stellen bij de correctheid en haalbaarheid

Budgetten en kredieten worden weer verschoven in de tijd, men blijft goochelen met miljoenen die volgens mij niet te realiseren zijn. Zo spreekt men voor 2023 weer van de verkoop van de “Kop van de Tolpoorstraat” voor 3,7 miljoen euro, de verkoop van de Oostkouter voor 4,6
miljoen euro en het realiseren van 1 miljoen euro meerwaarde op SK Deinze.

Waarom de verkoop van de gronden van het Woonzorgcentrum in Nevele op nul gebudgetteerd staan weet niemand. Ziet men af van de verkoop? Ik kreeg het antwoord we gaan het nakijken, het was ons niet opgevallen.

De lijdensweg van de Karreweg

De verkeerscommissie adviseerde op onze vraag om de snelheid terug te brengen tot 50 km/u. Daarvoor zal moeten samengezeten worden met Nazareth want het is een deelweg.

Ik vroeg ook om de tonnenmaatbeperking te bekijken (nu tot 7,5 ton!) en oog te hebben voor handhaving en andere maatregelen.

Voor 2025 zal niets structureel uitgevoerd worden. De slechtste straat van Deinze blijft wachten op maatregelen!