De stadsboulevard blijft een heel verre droom.

23 februari 2023

De stadsboulevard blijft een heel verre droom.

In 2022 was in de Vlaamse regering 200.000 euro opgenomen voor de studie rond de Stadsboulevard door Deinze.

Ik vroeg op de gemeenteraad herhaaldelijk de resultaten van de studie op. Maar hij kreeg steeds ontwijkende antwoorden.
Daarop vroeg ik Vlaams Parlementslid Andries Gyffroy om via het Vlaams Parlement de bevoegde minister Lydia Peeters (Open-VLD) te bevragen naar de stand van zaken.

Uit het antwoord van de Minister is af te leiden dat de stadsboulevard of de ring door Driespoort nog nergens staat.

De studie werd, ondanks andere verklaringen van het schepencollege, helemaal niet aanbesteed in 2022. Dit omdat er nog onduidelijkheden waren over de te volgen procedures voor de aanleg. Pas dit jaar zal de studieopdracht in functie van de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER) en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herschreven worden.

In de opdracht zullen minstens actuele gegevens en tellingen opgevraagd worden en zullen mogelijke scenario’s moeten uitgewerkt worden voor de nieuwe oostelijke verbinding.

Het college spreekt al sinds het begin van deze legislatuur van “beslist beleid” over de ringweg. Diverse woningen en ook de Zaal Ter Wilgen werden gekocht om het voorkeurscenario van het college door te voeren. Het hele mobiliteitsplan staat of valt met onder andere deze verbinding en het doortrekken van de Zwarte Baan. In beide dossiers
is jaren geen vooruitgang geboekt, laat staan onderhandeld.

De bevoegdheid van de opmaak van een RUP ligt bij de provincie. Ondertussen wordt de stad volgebouwd, met de voorafname op een mobiliteitsplan dat maar niet uitgevoerd wordt. 

De gemeenteraad werd voorgelogen dat de haalbaarheidsstudie aan de gang was, wat dus helemaal niet klopt! Het zal nog vele jaren duren vooraleer er sprake zal zijn van een stadsboulevard.

Als die er al ooit komt!