Wat gaan we er mee doen?

28 januari 2022

Wat gaan we er mee doen?

In oktober 2020 werd de aankoop van “Het Duvelke” door de gemeenteraad goedgekeurd met het oog op de dorpskernvernieuwing.In afwachting van een definitieve bestemming werd geopteerd om te zoeken naar een tijdelijke horecauitbater.

Die zoektocht mislukte en ondertussen staat het pand leeg.

De burgemeester beloofde toen dat als er geen horecauitbater zou gevonden worden dit sowieso een gemeenschapszaal zou worden.

Niets is minder waar gebleken want de bestemming werd door het schepencollege gewijzigd zonder medeweten van de gemeenteraad.

Ik kan daar in deze moeilijke tijden begrip voor opbrengen maar zou toch wel graag wat meer transparantie in gehad hebben, vooraleer beloftes gedaan worden in de pers die toch niet nagekomen worden.

Een mogelijke invulling werd mogelijks gevonden als eventuele escaperoom.

Het verdient steun en bewondering dat ondernemers willen investeren in een dergelijk pand.Enige overlast voor de buurt zal allicht verwaarloosbaar zijn.

Dit initiatief zal eerder een meerwaarde betekenen voor de omliggende handelszaken en de stad.De tennis”ballon” is ondertussen afgebroken en er zal een tijdelijk grasveld aangelegd worden. Eerder was sprake van beachvolleybalterreinen maar dat gaat dus ook niet door.Geen gemeenschapszaal dus. En nogmaals, het is goed dat er een invulling komt van het leegstaande pand.

Om het sociaal leven in Astene op te waarderen dient de invulling van de parking achteraan het Duvelke creatief aangepakt te worden.Aangezien het dorp binnenkort meer dan 700 nieuwe woningen krijgt ontstaat er een opportuniteit. 

Verschillende dorpsgenoten gaven mij al insteek.Zo was er een idee om een plaats voor laadpalen of om de petanquepleinen aan Las Vegas meer in het centrum te brengen.

Ook werd het idee geopperd om een wekelijkse markt te organiseren. Ik besliste om de vraag te stellen op de gemeenteraad van 27 januari.In het kader van de tendens om lokaal en duurzaam aan te kopen vroeg ik aan het college om een onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van een wekelijke of tweewekelijkse zondagsmarkt op het nieuwe plein.Deze markt zou perfect bereikbaar zijn vanuit de aanpalende fietsstraten en een plaats van ontmoeting zijn. Dit zal aanleiding geven tot nieuwe initiatieven en plaatselijke verenigingen stimuleren om actief te participeren. Zo wordt deze markt een motor voor het gemeenschapsleven.Toen ik het idee aftoetste met enkele inwoners was er direct een kandidatuur voor een foodtruck met aperitiefbar.

Ik wou het debat openen om deze vrije ruimte aan te pakken. Verwijzen naar een participatietraject in de verre toekomst voor de dorpskernvernieuwing in Astene lijkt mij geen goed idee.  

Als men het Duvelke privaat verhuurd zal dat voor minstens vijf jaar zijn, wat ook logisch lijkt om de investeerder een haalbaar terugverdienmodel te laten uitrollen.

Laat het duidelijk zijn: Ik pin mij niet vast op de dag van de week of op het gegeven van een klassieke markt.

Met de beschikbare participatietools, maar ook allicht binnenkort weer live, kunnen we de inwoners, de handelaars, de scholengemeenschap, de jeugdvereniging en de vele verenigingen betrekken om op vrij korte termijn al een aanzet te geven in afwachting van het uit te tekenen dorpsvernieuwingsproject.

De meerderheid weigerde echter bijna unaniem om op het voorstel in te gaan.

Ik had eigenlijk niet anders verwacht. Participatie en inspraak blijven loze woorden in deze stad.

 

De stad beslist vanuit het stadhuis voor u. 

 

Heeft u zelf ideeën of opmerkingen? Of een (andere) mening?

Laat het gerust weten via een persoonlijk berichtje