Tussenkomst Tolpoortstraat 28 november 2019

15 december 2019

Tussenkomst Tolpoortstraat 28 november 2019

Op 28 november deed ik een ultieme oproep om de rijrichting van de Tolpoortstraat terug te veranderen. CD&V, Open Deinze en GroenRood floten mij terug. Vlaams belang en SP-A onthielden zich.

Hieronder mijn tussenkomst.

 Tolpoortstraat tussenkomst

Het was wel even de wenkbrauwen fronsen.In de doorgestuurde agenda van de gemeenteraad stond immers de kennisname van dit punt.

De dag nadien lazen we in de kranten dat het om een stemming zou gaan.

De stad had een persbericht uitgestuurd waarin tot drie keer toe wordt gezegd dat het om een maatregel gaat die ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik vraag me dan af, en vergeef me mijn wantrouwen, doen ze dat nu opzettelijk. De bevolking laten geloven dat de gemeenteraad dit moet goedkeuren en dit hier zomaar even laten passeren.

Wanneer ik het persartikel opvraag komt er niet veel later een rechtzetting naar de pers toe.Of dit ooit rechtgezet is in de papieren edities weet ik niet en doet er niet toe.Ik veronderstel dat de bevoegde schepen toch wel weet wat moet uitgestuurd worden en wat niet.

Maar nu naar het dossier.

Velen onder u vinden het gegarandeerd vervelend dat ik er weer over begin.En ik kan mij voorstellen dat mensen uit Nevele, die Deinze nog niet zo goed kennen of hier niet wonen of winkelen zich allicht afvragen waarom er nu zoveel spel gemaakt wordt rond de rijrichting van de Tolpoortstraat.

Laat me toe dit even te schetsen.Zoals we ook maandag op de commissie uitgelegd gekregen hebben slaagt de Stad Deinze er sedert 2016 in om de leegstand in het centrum terug te dringen, tegen de Vlaamse trend in. Een zware subsidieëring om panden te doen verhuizen naar de kern werkt.

Ere wie ere toekomt.Laten we eerlijkheidshalve er ook aan toevoegen dat de Stad Deinze het geluk heeft dat men in Gent een mobiliteitsplan uitrolt waardoor de perceptie ontstaat dat Gent onbereikbaar is.Met dank aan Watteeuw en De Clercq.

Ik heb de cijfers even opgevraagd en de stad (in bijlage) subsidieerde reeds meer dan 170.000 euro in de handelskernversterkende maatregelen rechtstreeks toegekend aan handelszaken.

Los van de werkingsuren van de centrummanager, de gevelrenovatiepremies, de aankoop van het JBC pand en de uitbouw ervan.Waarmee ik wil duiden dat dit en het vorige bestuur het tot op zekere hoogte goed menen met het uitbouwen van de Winkelstad.

Voor april hoorde men niemand klagen, niet de inwoners, niet de hulpdiensten, niet de bevolking. Alleen de promotaks is veel te hoog. Maar Deinze floreert en is goed bezig.De miserie begint in maart 2018 met het laatste participatiemoment of liever informatiemoment (want dit is altijd wat dubbel) over het mobiliteitsplan in de Brielpoort

Schepen Dhaenens, u zal zich wellicht nog de reactie van vele toehoorders herinneren.Men vraagt u, smeekt u op te komen voor hun belangen.En wat u hen zegt vergeet ik nooit: “het is maar een plan, een basis”.

In bijlage vindt u de brief die u destijds gestuurd werd door Unizo en ik citeer even twee stukjes:

“Graag verdere analyse voor het draaien van de richting en de herinrichting van de Tolpoortstraat. Wij zijn een stad van Shop&Run, wat wil zeggen dat de klanten gerichte aankopen doen in bepaalde handelszaken en dan doorrijden. Indien men eerst langs zijn bestemming rijdt en men geen parking heeft kan men met de huidige richting beslissen om naar de parking te rijden. In het andere geval vrezen we een vlucht weg van de winkelstraat. Ook bij de herinrichting dient men rekening te houden met het behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen. De betrokken handelaars zouden een duidelijk stappenplan wensen waarbij men eerst een economische studie afwacht, de aanleg en bereikbaarheid van de randparkings realiseert en dan pas een proefopstelling doet waarbij alle randfactoren gesimuleerd worden”

“Indien men toch wenst door te zetten met dit mobiliteitsplan en daarmee ingaat tegen alle ondernemers maar ook tegen een groot deel van de eigen bevolking zal men dit juist moeten budgetteren en faseren. Geen enkele van de ingrepen kan gedaan worden voordat de ‘pseudo’ringweg is aangelegd, randparkings zijn aangelegd en bereikbaar zijn en de rotonde aan Martinus aangepast is.”

Einde citaat.

Waar aanvankelijk gepland was om de rijrichting van de Tolpoortstraat zo snel mogelijk om te draaien, voelt de coalitie de bui hangen en tilt men het wijzigen over de verkiezingen.Na de verkiezingen zitten heel wat nieuwe mensen in de gemeenteraad en is allicht hun betrokkenheid kleiner in dit dossier.En zie in februari komt het al voor.Enkel N-VA onthoudt zich op dat punt wegens het voornamelijk niet vervuld zijn van de randvoorwaarden.

Ik doe een tussenkomst hier “De Tolpoortstraat draait” waarmee ik probeer duidelijk maken de economische heropleving van het centrum volop te willen beschermen en te waarschuwen voor experimenten.In mei stel ik hier vragen om de evaluatie sneller te laten lopen maar dit wordt compleet genegeerd. Hier wordt beweerd dat het bijzonder goed gaat in de handelszaken. Ik vang andere geluiden op maar niemand gaat er op in.De actie parkeren op de rand slaat niet aan. De consument smaakt het niet en Deinze is vanaf dan een verscheurde stad. Men moet kiezen tussen de Tolpoortstraat of de Markt. Dit is niet het handelsapparaat versterken, maar verzwakken.

De “tijdelijke” bypass via de Kalkhofstraat is een doekje voor het bloeden. Men betaalt bij de opmaak van het mobiliteitsplan duizenden euro om simulaties te maken en hier gaat men op twee dagen tijd alweer een rijrichting veranderen waarbij de conflictimpact helemaal niet onderzocht is.Men moet niet lang naar school geweest zijn om te weten dat er problemen zullen ontstaan ter hoogte van D-shopping met nog langere files tot gevolg in de Guido Gezellelaan. Wat gaat de impact zijn aan de academie?Wat met de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker ter hoogte van het Sint Poppoplein, is dit onderzocht?Maar kom, het is toch maar “tijdelijk”, al was het maar om dit niet ter stemming te moeten voorleggen en de handelaars te sussen. Ze hebben dat toch binnen gehaald.

De op de commissie voorgelegde analyse van de evaluatie maakt weinig indruk:

Enkele opmerkingen:

Fietstelling vergelijken in de januari met oktober.Lijkt me nogal logisch dat het fietsverkeer gestegen is in vergelijking met in de winter.Beetje ernstig blijven aub.Opmerkelijk is wel dat dit zich blijkbaar niet vertaalt in meer omzet bij de handelaars.Ik heb hier nochtans al vele malen horen beweren dat fietsende klanten meer uitgeven dat andere.De resultaten van de handelaarsenquête worden geminimaliseerd.Lees eens goed de bijlages. Dat is toch niet min hé.Op vorige gemeenteraad werden ze zelf ontkend door de burgemeester terwijl ze wel degelijk al gegeven waren.Filevermindering (wat één van de sleutelcriteria waren) zijn miniem.33 bewoners bevragen: is dat representatief?Parkeertellingen: zijn er op de Markt geen tellingen want men houdt de impact op de Markt bijzonder stil.

Ik mis ook het advies van de raad lokale economie en van vzw winkelstad,Tevens geen verslag van de gesprekken met Unizo, waarnaar verwezen werd op de commissie, ook geen verslag van de gesprekken met de handelaars van de Markt.Het compleet negeren van de online-poll waarop van de 1200 deelnemers 89 % aangaven terug te willen naar de vroegere situatie. Zelfs stellen dat de vraagstelling suggestief was?Leest u vooral ook de commentaren erbij aub.

Opmerkelijk hierbij is vast te stellen dat men geen rekening wil houden met de poll maar dat sommige schepenen die zelf wel invulden.(Maar we hoorden het hier nog dat sommige schepenen petities ondertekenen die eigenlijk haaks staat op hun beleid.)

Opmerkelijk dat de schepen van lokale economie, toch de behartiger van de vele handelaars hen tegen de haren instrijkt. Heeft u dan niet gehoord wat leeft bij hen? Leeft u in een andere stad? Ik krijg daar de koude rillingen van.Vorige week zag ik hier tijdens de opening van de seniorenweek schepenen bij hun doelgroep met enthousiasme en vuur hun toegewezen groep koesteren en enthousiasmeren. Daar krijg ik het warm van.

De veiligheid: een zegen voor de hulpdiensten lees ik overal.Ik zou daar zeer voorzichtig mee zijn. Ik kan me de chaos inbeelden als men met een volledig uitruk voor een open leiebrug vast staat. Bijzonder kostbare tijd gaat verloren.De MUG die van Gent komt zal zich op vrijdagavond door de Guido Gezellelaan of de Martinusrotonde moeten wringen: Een zegen voor de hulpdiensten: ik weet het nog niet zo.

Eigenlijk wisten we het al toen de markeringen aan de Knok werden aangebracht. Men komt hier niet op terug.

Collega’s,

Ik doe een oproep en ik herhaal. Durf af te stappen van uw grote ongelijk.Tot voor april was er niemand die problemen had. Durf terug te keren naar de vroegere situatie. Luister naar uw bevolking! Dat zou pas een groot gebaar zijn.Luister naar de ambassadeurs van onze stad in de winkels!Gaat de situatie dan ideaal zijn? Bijlange niet.Mobiliteit blijft een uitdaging en een complex aandachtspunt.De detailhandel heeft vele uitdagingen en een goed centrummanagement blijft noodzakelijk.We kunnen het ons echt niet permitteren om het nóg moeilijker te maken.Doorgaand verkeer kan afgeremd worden met technische elementen bij de straatinrichting en door handhaving. De openstaande brug kan aangeduid worden met een licht aan de Knok om dichtslibben te vermijden.De N43 en de Gaversesteenweg zijn de historische en meest logische aanloopstraten voor het centrum. Het is ook meestal de kortste weg. Ook dat is ecologisch denken.Dat weet iedereen.Dit zomaar definitief knippen is een gevaarlijk spel waarin u allen een verpletterende verantwoordelijkheid heeft.En ik wik mijn woorden: “De perceptie van een onbereikbare stad te maken ligt hier voor”

We willen gaan voor een bereikbare stad, die bruist en volop leeft, omdat we houden van Deinze. Waar iedereen gelukkig is en waar mensen die initiatief nemen gesteund en gehoord worden.Handelszaken moeten elkaar versterken, zij brengen het sociaal weefsel in beweging en zorgen voor sociale controle.De economische impact, zoals blijkt uit de bijlages, is niet te minimaliseren.

De verbinding van de Tolpoortstraat met de Markt is essentieel voor een goed handelsapparaat.Gebruik aub uw gezond verstand.Dit gaat om meer, veel meer dan alleen om de Tolpoortstraat.

De teerling is in uw handen, eens hij geworpen is staat u voor een heel diepe rivier.

Wat mij betreft kunnen we nu overgaan naar punt 53, anders moet ik mijn exposé nog eens doen.

Lees hier mijn gevoel nadien