De Oostkouter

9 maart 2020

De Oostkouter

Binnenkort ligt het Uitvoeringsplan Oostkouter ter stemming.

De open ruimte aan het vroegere politiecommissariaat wordt verkocht en verkaveld.

De site wordt volgebouwd met appartementen met 4 verdiepingen hoog, met handelsruimtes en een nieuwe gemeenschapszaal.

Is dit de juiste beslissing? Een verdichting van de woonwijk door het volbouwen van de open ruimte, waarbij zelf ook een deel van de Centrumlaan als projectgebied wordt ingenomen? En is er wel nood aan een nieuwe gemeenschapsruimte van 1500 m2, terwijl de contouren van de Sint-Pauluskerk zich perfect lenen als polyvalente ruimte? Als er nu één kerk is - van de 17 kerken op het grondgebied van Deinze - die zich leent voor een nieuwe bestemming, is het de kerk op de Oostkouter. Dit past binnen  een herbestemmingsplan van onze kerken, waar we ons deftiger moeten over buigen.

Geen betonstop in Deinze

Met de toekomstige bouwplannen op de site Bloemmolens, SK Deinze, Louis Dhondtstraat, Verougstraete, Torcksite, station, Belgacom, Pericles, Ter Wilgen, ... zal de woningennood in het centrum van Deinze voldoende sterk gelenigd worden. Dit zijn allen grootse immoprojecten waarbij geen studie wordt gemaakt van de impact op de mobiliteit. Honderden woningen betekenen nochtans minstens evenveel auto's en een evenredig aantal mobiliteitsbewegingen.

Maar keer op keer blijkt dat grootse bouwprojecten niet van die aard zijn om een studie omtrent mobiliteitseffecten te rechtvaardigen. Althans volgens het stadsbestuur.

Nochthans ziet iedereen bij de optelsom van al deze projecten een gigantisch probleem ontstaan op onze toegangswegen, waarbij de verkeersstroom vooral gestuurd zal worden naar de Martinusrotonde en Driespoort.

De Centrumlaan geknipt

Je zal niet meer rechtstreeks vanuit de Centrumlaan naar de Oostkouterlaan kunnen rijden met de auto en omgekeerd. In de voorliggende nota staat letterlijk “De bestaande verkeersbewegingen/stromen blijven aanwezig, deze blijven ongewijzigd na wijziging in het nieuwe RUP.” Dit klopt dus niet. Naast handelsruimte komen er ook honderd woongelegenheden bij die hun invloed hebben op de verkeersstromen naar de Gaversesteenweg en naar de Kastanjelaan.

Wat denkt u ervan? Laat je mening weten op www.veiligverkeerdeinze.be/oostkouter