Denken aan “post-corona"

31 maart 2020

Denken aan “post-corona"

N-VA Deinze denkt na over het “post-corona-tijdperk” en lanceert een oproep aan alle Deinzenaren.

Het spreekt vanzelf dat de volksgezondheid het belangrijkste is waar we in de huidige coronacrisis aan denken. Onze gedachten gaan daarbij in het bijzonder uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving en al wie in zijn omgeving, op welke manier dan ook, door het coronavirus getroffen wordt. De solidariteitsacties die sinds de uitbraak van de coronacrisis spontaan ontstonden, ook in Deinze, zijn hartverwarmend.N-VA Deinze steunt onze burgemeester in zijn kordaat optreden en de zorg die hij besteedt aan het geven van informatie omtrent de stand van zaken en het aanreiken van vele tips.Wij hebben ook veel bewondering voor de diverse initiatieven die al genomen zijn om deze crisis aan te pakken. Het opzetten van het triagecentrum in Palaestra en de acties van de schooldirecties en de burgers verdienen eveneens onze waardering en respect.De weg is nog lang en het is in eenieders belang dat we de opgelegde regels tot nader order strikt naleven, en wel op alle vlakken. Het is echter ook onze verantwoordelijkheid om nu reeds na te denken over het post-corona-tijdperk. De gevolgen van deze ongeziene gezondheidscrisis zullen immers enorm zijn.

ViaDeinze

Het handelsapparaat en de horeca in Deinze zal, net als overal, een enorme opdoffer te verwerken krijgen. Ondanks alle steunmaatregelen van de federale regering en de Vlaamse overheid zal het financieel verlies op economisch vlak enorm zijn. N-VA Deinze wil mee helpen nadenken over wat we als stad aan ondersteuning kunnen bieden.Wij vinden daarvoor o.a. inspiratie bij andere steden en gemeenten zoals Oudenaarde, waar de promotaks voor 2020 geschrapt is, en waar reeds één miljoen euro vrijgemaakt werd ter ondersteuning van de zwaarst getroffen ondernemers en handelaars. Ook in heel veel andere steden en gemeenten werden diverse taksen reeds geschrapt.In Deinze zou er, om maar een voorbeeld te geven, voor de horecazaken die onder concessie van de stad staan, een tijdelijke vermindering of schorsing van de huur kunnen uitgewerkt worden. Een dergelijk initiatief zou ongetwijfeld als voorbeeld kunnen dienen voor andere verhuurders om hetzelfde te doen.Het digitaal ondersteunen van de handelszaken die in deze periode aan huis leveren of die een afhaaldienst aanbieden, juicht N-VA Deinze toe. We kunnen echter nog een stapje verder gaan en het nooit uitgerolde initiatief “ViaDeinze” van onder het stof halen. Dit initiatief, waarbij thuislevering op een ecologische wijze uitgevoerd zou worden, werd destijds naar voor gebracht door Unizo Deinze. Bij gebrek aan ondersteuning stierf dit initiatief jammer genoeg een stille dood.

Wellicht heeft het stadsbestuur op vandaag andere prioriteiten, maar dit mag ons niet beletten om nu reeds de nodige creativiteit aan de dag te leggen en duidelijke signalen te geven aan de vele ondernemingen en handelaars dat ook zij op onze steun kunnen rekenen.

Loop niet te ver

Voor de handelaars die buiten het centrum gevestigd zijn, zou de stad per deelgemeente een bijzondere actie kunnen opzetten onder het motto “Loop niet te ver”. Met de getroffen handelaars kunnen nu digitale brainstormsessies opgezet worden om een gezamenlijke aanpak uit te werken. Ook moeten er nu plannen worden gemaakt om het centrum gemakkelijker bereikbaar te maken vanuit de randparkings. Van zodra opnieuw mogelijk denken we daarbij aan een elektrisch shuttlebusje dat op het verlanglijstje van N-VA Deinze staat.

 Deinze heeft het!

Er kan van de tijd die er nu is ook nuttig gebruik gemaakt worden om via de diensten voor Toerisme, Cultuur en evenementen acties voor te bereiden die Deinze na afloop van de coronacrisis volop buiten de stadsgrenzen kunnen promoten.Hierbij kan gedacht worden aan weekend- en dagarrangementen met stops in diverse eet- en drankgelegenheden, toegang tot het museum, het Leietheater, enz. Daarbij zou men per arrangement een cadeaubon kunnen aanbieden te besteden in één van de Deinse handels- of horecazaken.

 N-VA Deinze engageert zich uitdrukkelijk om hieraan mee te werken. Wij roepen alle lezers op om hun ideeën daaromtrent aan de stad of aan N-VA Deinze rechtstreeks kenbaar te maken via https://deinze.n-va.be/stel-je-vraag of via de bestuursleden.

Als Deinzenaren deinzen we niet!