Gemeenteraad 27.08.2020

5 september 2020

Gemeenteraad 27.08.2020

Te onthouden uit de gemeenteraad van 27.08.2020

Eerste gemeenteraad na de zomervakantie. Van een prettig weerzien was geen sprake want het was weer in Teams. Waarschijnlijk de laatste keer want er kwamen deze week samen met de fractievoorzitters om een alternatief uit te werken. De sfeer en het debat zijn compleet weg op de digitale bijeenkomsten en na een paar uur slaat bij velen, na een lange werkdag, de verveling toe en de aandacht weg.

In de vragenronde had ik het oa over een “Hemelwaterplan”

Door de klimaatverandering zullen we niet alleen te maken krijgen met steeds langere periodes van droogte, maar ook met steeds fellere buien.Anders gaan denken over hemelwater en om ons heen kijken naar mogelijkheden om het bij te houden in plaats het zo snel mogelijk kwijt te geraken, is de basis voor een nieuwe harmonie tussen mens en water.Volgens Aquafin zullen overstromingen uit de riolering twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Oplossingen kunnen liggen in een hemelwaterplan, dat zowel voor overstromingen als voor droogte de specifieke behoeften op lokaal niveau oplijst.In 2020 bleken 25 gemeenten over zo’n hemelwaterplan te beschikken. In 2019 waren er dat nog maar 12.Positief is dat er 77 (vorig jaar 58) gemeenten werken aan de opmaak van zo’n hemelwaterplan.Freya Perdaens, Vlaams volksvertegenwoordiger, vroeg de cijfers op.Navraag leert dat de Stad aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in 2019 heeft laten weten dat ze van oordeel is dat de opmaak van een basiswaterplan of een detailhemelwaterplan niet nodig is.Ik vroeg dan ook naar de beleidskeuze hieromtrent.De burgemeester wist helemaal niet wie het antwoord zou doorgegeven hebben maar er zou wel interesse bestaan om dit ook op te stellen. Ik bezorgde ondertussen alle info en zal dit opvolgen.

Ik had ook nog een vraag over de werkzaamheden van de Gecoro en de openbaarheid van bestuur.Zie https://bartvermaercke.be/blog/post/actieve-openbaarheid

Waar we niets van hoorden en plots mee geconfronteerd waren:Parkeerplaatsen definitief weg in de Tolpoortstraat en een Reuzenrad.