Is Deinze een democratie?

6 oktober 2020

Is Deinze een democratie?

Auteur: Jan Vander Mijnsbrugge, voorzitter N-VA Deinze(foto 2018)

Is Deinze een democratie? 

Ja, natuurlijk! Op dit bestuursniveau is het ten minste een meerderheid van Vlaamse verkozenen die het beleid uitmaken. Wat niet kan gezegd worden van de federale regering.Zijn we tevreden met hoe de besluitvorming in Deinze loopt?Neen! In een goed werkende democratie zijn er de “checks & balances”. Evenwichten, democratische krachten die elkaar in balans houden.Zodat de ontsporingen uit het verleden zich nooit meer voordoen. Het is bij uitstek de rol van de oppositie om dit tegenwicht uit te oefenen.En daar durft het in Deinze wel eens verkeerd lopen.De gemeenteraad is toch nog altijd de plaats voor het debat. Waar door uitwisseling van ideeën men tot gezonde besluiten komt.

Geen informatie, geen vragen

Als oppositie moeten we vaststellen dat de particratie al lang elke gezonde uitwisseling van gedachten in de kiem smoort.“We kunnen beter een abonnement op de krant nemen om de beslissingen erin te lezen nog voor de raad heeft plaatsgevonden”, stelt N-VA fractievoorzitter Bart Vermaercke vast.Sommige beslissingen staan zelfs eerder op persoonlijke Facebook pagina’s te lezen dan in de agenda van de gemeenteraad.

En het wordt erger. 

N-VA raadslid Sabine Vermeulen: “Als je een vraag op de gemeenteraad wilt stellen over het feit dat een schepen inbreuk pleegt op de wetgeving uit zijn eigen beleidsdomein word je met een drogreden gemuilkorfd”.Verslagen van belangrijke commissies worden achter gehouden ondanks de openbaarheid van bestuur.“Als waarnemend lid van de GECORO ben ik gewoon van belangrijke informatie over de besluitvorming weggehouden”, noteert N-VA secretaris Glenn Vander Auwera. Dat alles onder het mom van corona.Er wordt participatie gepredikt. “Vervelende vragen stellen over mobiliteit op de infovergadering over de Oostkouter, dat mocht niet”, stelde N-VA bestuurslid Ronny Vermeulen vast.

Corona mag geen excuus zijn

Vandaag staat de democratische barometer in Deinze op storm en onweer.Corona is een pandemie en moet gezamenlijk bestreden worden.Dit mag evenwel geen excuus zijn om democratische besluitvorming kort te sluiten, oppositie monddood te maken, aan persoonlijke profilering te doen of via achterkamerpolitiek eigengereid en eenzijdig een eigen visie door te drukken. Het democratisch proces is te belangrijk.

Participatie, debat, openbaarheid van bestuur, respect voor de instellingen en een gezond besluitvormingsproces. Politiek met een open vizier. Meer moet dat niet zijn.

Vlaamse groeten,Jan