Provincie Oost-Vlaanderen riskeert tot 300.000 euro federale effectentaks

18 november 2020

Provincie Oost-Vlaanderen riskeert tot 300.000 euro federale effectentaks

Ook het Oost-Vlaamse provinciebestuur ontsnapt niet aan de nieuwe federale effectentaks. Op mijn vraag liet eerste gedeputeerde Kurt Moens de impact op de provinciefinanciën berekenen. Daaruit blijkt dat de Provincie minstens 39.000 euro en mogelijks zelfs tot 300.000 euro effectentaks verschuldigd zou zijn.Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe paarsgroene regering was het invoeren van een effectentaks. Dat is een nieuwe belasting van 0,15% op elke effectenrekening van minstens 1 miljoen euro. De belasting is niet alleen verschuldigd door privépersonen, maar ook gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales,… En dus ook het provinciebestuur.Het provinciebestuur springt heel zuinig en correct om met het belastinggeld van de Oost-Vlamingen. Ik vind het dan ook onaanvaardbaar dat de paarsgroene federale regering zonder enige vorm van overleg de andere overheden van dit land een nieuwe belasting oplegt. Is dat het ‘samenwerkingsfederalisme’ waar sommigen de mond van vol hebben? Omdat ik wel eens wou weten in welke mate deze operatie de financiën van de provincie schaadt, en bijgevolg alle Oost-Vlamingen, vroeg ik tijdens de jongste provincieraad de cijfers op.300.000 euro

Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over de uiteindelijke impact, zo bleek uit het antwoord van gedeputeerde Moens. Maar het bedrag zou kunnen oplopen tot zo’n 300.000 euro.Eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), bevoegd voor Financiën: “De provincie houdt – zoals alle overheden – uiteraard enkele effectenrekeningen aan. Op basis van de huidige stand van zaken zouden we daarop alvast zeker 39.000 euro moeten betalen aan de paarsgroene regering. Gezien de negatieve rentes die de meeste banken aanrekenen op klassieke rekeningen, is het een kwestie van goed bestuur om in de toekomst net méér te gaan inzetten op effectenrekeningen. Maar dat zal dus ook betekenen dat we nóg méér belastinggeld moeten doorstorten aan de paarsgroene kas. Als bovendien ook de middelen van ons pensioenfonds, dat ook via effectenrekeningen wordt aangehouden, in het vizier zouden komen, dan komt daar nog eens minstens 240.000 euro bovenop. Alles bijeen zou het bedrag stilaan de 300.000 euro benaderen.De hele historie laat alleszins een wrange nasmaak achter bij de provincieraadsfractie van de N-VA.Kurt Moens: “Een voorganger van mij nam nogal vlot het woord ‘diefstal’ in de mond, wanneer een andere overheid met haar vingers in de provinciale zakken zat. Dat is zo mijn stijl niet, maar ik vind het absoluut toch bijzonder bitter dat terwijl wij proberen zeer zuinig om te springen met onze middelen, de paarsgroene regering ons even als melkkoe tracht te gebruiken.”Ik zal ook op de gemeenteraad in Deinze het stadsbestuur bevragen naar de mogelijke gevolgen.Het doel van een “rijkentaks” was toch om de meest-vermogenden solidair een bijdrage te laten betalen?Hetgeen nu voorligt is een platte belasting voor iedereen.