Negatieve gevolgen van de effectentaks geen probleem voor de Deinse Vivaldipartijen.

28 november 2020

Negatieve gevolgen van de effectentaks geen probleem voor de Deinse Vivaldipartijen.

Eén van de eerste beleidsdaden van de paarsgroene regering is het invoeren van een effectentaks. Iedereen die een effectenrekening aanhoudt met daarop meer dan 1 miljoen euro betaalt een belasting van 0,15%. Ook in Deinze hebben we dergelijke rekeningen die de pensioenfondsen omvatten. Nu heel wat banken een negatieve rente aanrekenen op klassieke zichtrekeningen is een effectenrekening voor grote bedragen een financieel verstandige optie. Een kwestie van goed financieel beheer dus. En dat soort rekeningen gaat de federale regering nu extra belasten.

Onduidelijkheid en twijfel

Ik informeerde bij de stad en het pensioenfonds bij Belfius "zou" niet vallen onder de effectentaks, de reden hiervoor is mij niet duidelijk. Over de resterende fondsen bij Ethias is nog geen duidelijkheid.

De N-VA-fractie stelde op de gemeenteraad voor dat de stad zich solidair zou verzetten tegen deze belasting op lokale besturen.Zij verzocht de burgemeester en het schepencollege om een protestbrief gericht aan premier De Croo en minister van Financiën Van Peteghem te zenden.

Ook op de provincieraad vroeg ik naar de mogelijke gevolgen. Dit zou kunnen daar kunnen oplopen tot mogelijks 300.000 euro per jaar.

Ik was ervan overtuigd dat de gemeenteraad zou meegaan met ons voorstel. Waar gaat dit eindigen als we aanvaarden dat de federale regering zomaar extra belastingen kan opleggen aan steden en gemeenten?

Extra belasting

De Vivaldipartijen wuifden het voorstel echter weg en hadden geen enkel probleem met een extra belasting die uiteindelijk ook op de gewone burger zal verhaald worden. Blijkbaar is er geld teveel in Deinze.

Ik ben bijzonder ontgoocheld omtrent het signaal dat niet gegeven wordt. Ik dacht dit hier ging om een rijkentaks.De Vivaldiparijen hebben er blijkbaar geen enkele moeite mee om duizenden euro’s per jaar door te storten naar de federale regering waar het zal terechtkomen in de grote pot van de sociale zekerheid.

Geld dat anders kan gebruikt worden om de nood te lenigen aan onze eigen bevolking.

Enthousiasme bij CD&V en Open VLD

Wel integendeel, de burgemeester vond het zelfs een goed voorstel en ook de fractieleider van Open Deinze en voorzitter van jong-Open VLD hadden geen enkel probleem met deze extra belasting.

Lees meer over de negatieve effecten van de effectentaks

In dit artikel staat duidelijk: ‘Het feit dat de publieke rechtspersonen deze belasting gaan moeten betalen is eigenlijk een zoveelste transfer. Het Vlaams gewest, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s gaan in de mate dat ze effectenrekeningen hebben ter waarde van meer dan één miljoen euro allemaal meebetalen. Dat komt allemaal in de federale kas. Dit is weer een transfer van diegenen die spaarzaam zijn naar zij die alles opdoen en niets opzij zetten. Dat komt nog eens bovenop het feit dat de meeste van die effectenrekeningenhouders sowieso in Vlaanderen terug te vinden zijn.’
De deelstaten en de lokale overheden gaan nu dus mee de federale sociale zekerheid financieren
‘Door het feit dat er geen uitzondering is voor publiekrechtelijke rechtspersonen worden al die instellingen mee in het bad getrokken. Dat verbaast mij bijzonder, want hierdoor krijg je dus een échte transfer van het regionale niveau naar het federale. Die federale overheid is verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de sociale zekerheid, maar die gaat nu wel een stuk van dat geld halen bij de lokale overheden. De deelstaten en de lokale overheden gaan nu dus mee de federale sociale zekerheid financieren.’