Oostkouter wordt compleet dichtgebouwd

28 november 2020

Oostkouter wordt compleet dichtgebouwd

Het doek is gevallen over het Ruimtelijk UitvoeringsPlan van de site oud-politiecommissiariaat op de Oostkouter.Dit werd goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 26 november 2020.

De verkoop van deze gronden als verkavelingsgebied zullen een stevige boost aan de stadskas geven, daarom was de keuze om te verkavelen zeer snel gemaakt door de meerderheid.

Dat men met dit voorstel aan een stadsinbreiding wil doen, kunnen we deels volgen. Bovendien blijkt zelfs dat participatie nu wel eens voor een keer heeft gewerkt in Deinze is dat men geluisterd heeft naar de opmerkingen op het plan waar men 5 jaar geleden mee op de proppen kwam. De hoogbouw van toen is gemilderd  en er komt meer groenruimte. Ook onze partij heeft toen hiervoor haar nek uitgestoken. Nu ook willen wij onze nek uitsteken om het voorliggend RUP nog meer aan te passen. De site van het politiecommissariaat kent namelijk een uitbreiding door er een stuk straat bij te nemen, waardoor de Centrumlaan wordt afgesloten. En dat doet men zonder de mogelijke effecten op de mobiliteit te bekijken, daar gaat volgens ons de stad de mist in. Terwijl men weet dat het gebrek aan mobiliteit net één van de grootste problemen is die onze stad kent. 

Alweer een twijfelachtige tunnel

Het definitief dichtbetonneren van de aantakking van de Centrumlaan op de Volhardingslaan is een vergissing. We betreuren dat men nu ook deze keer niet verder denkt wat de mobiliteit betreft en dat men de weinige opties die ons resten om de Gaversesteenweg te ontlasten hypothekeert.

Ik twijfel eraan of ale gemeenteraadsleden dit dossier wel goed gelezen hebben. Hopelijk lazen ze ook het verslag van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

Ik lees erin dat er voor de fiets- en voetgangerstunnel onder de gewestweg zero, zerozerozerozerozerozerozero garantie is dat die er komt, waardoor het beloofde fietstraject al meteen  in het water lijkt te vallen. Ferm aangekondigd, maar wat zal er van aan zijn? Zal die tunnel er ooit kunnen komen?

Ik lees ook grote ongerustheid over de effecten op de verkeersstromen.  Net als wij uit ook de Gecoro haar bezorgdheid over de mobiliteit op macro- en microniveau, het functioneren van de verkeersstromen en de verkeersknooppunten ter hoogte van de Kastanjelaan.

Participatie?

Waar de participatie het haalde in 2015, heeft ze ook gefaald als het over mobiliteit gaat.Wie aanwezig was weet dat de inwoners geen enkele vraag mochten stellen over de effecten op de mobiliteit. Hierover werden de monden gesnoerd op een participatieavond.

Spoorwegovergangen

Bovendien is de situatie nu al anders dan in 2015. Denk maar aan bouwwoede van deze stad met de enorme hoeveelheden woonentiteiten die men aan het bouwen is of die gepland staan om te bouwen én die grotere verkeersstromen met zich zullen meebrengen.Verkeersstromen met alle mogelijke vervoermiddelen, niet alleen met de fiets...En denk ook aan het afsluiten van de spoorwegovergangen, die andere verkeersstromen met zich mee zullen brengen. Dit laatste werd trouwens ook op de vorige gemeenteraad bevestigd door zowel de burgemeester als door de schepen van mobiliteit.

Ook onze handel en industrie haalt dit laatste punt terecht aan in haar opmerkingen op voorliggend RUP: ik citeer:"We raden aan een nieuwe mobiliteitsstudie te maken vooraleer te kiezen voor het afsluiten van de (bijna) rechtstreekse aantakking van de Centrumlaan op de Volhardingslaan."

Onze handel en industrie slaat de nagel op de kop, samen met de burgers die moesten zwijgen op het participatiemoment en samen met de burgers die zich nu sterk willen maken met een bezwaarschrift. De vele bezwaren, die toch wel voor een groot deel over de effecten op de mobiliteit gaan, duiden toch wel dat het draagvlak voor dit project te klein is.

Oostk1.png

Winkelcentrum in gevaar

De N-VA keurde dit RUP niet goed. Zolang er 1 bouwblok teveel op de plannen staat. Namelijk het blok dat de Centrumlaan doet afsluiten.De nevenschade is niet bekend.

Want de druk op het kruispunt "Driespoort" wordt hierdoor bijzonder groot en brengt zelfs het winkelcentrum in gevaar.  

Oostk2.png