Verdwijnt de helft van de parkeerplaatsen definitief in de Tolpoortstraat?

11 februari 2021

Verdwijnt de helft van de parkeerplaatsen definitief in de Tolpoortstraat?

Heel wat parkeerplaatsen verdwijnen definitief in de Tolpoortstraat 

Ik vernam dat via verscheidene bronnen. Met de aanleg van de Brielpoortbrug wordt het nieuwe motto van het stadsbestuur (Deinze wandelstad) wel heel concreet. De voetpaden worden verbreed en vele parkeerplaatsen verdwijnen. De uitvoering wordt reeds gepland in april.

Verwonderd en ook niet

Ik ben niet echt verwonderd. De coronacrisis werd aangegrepen om in allerijl en zelfs zonder enig overleg binnen de meerderheid de helft van de parkeerplaatsen “tijdelijk” weg te nemen met de felomstreden aankoop en plaatsing van de boombakken. Ik heb altijd gezegd dat het de verborgen agenda is van het college om dit definitief te maken, ik krijg dus nu gelijk.

Zonder overleg, noch draagvlak

De manier van uitvoering en communicatie komt wel bedenkelijk over.

Ik heb een déjà-vu gevoel. Bij het omkeren van de rijrichting werden de opmerkingen en verzuchtingen van handelaars en bezoekers van het centrum compleet genegeerd. Ook nu is er geen sprake van participatie, zelfs niet van de minste communicatie. Je zou toch verwachten dat de vzw Winkelstad waar de handelaars en hun centrummanager rechtstreeks in participeren perfect op de hoogte zijn. Ook via andere handelsorganisaties of adviesraden is er nog niets doorgestroomd. Deinze heeft door sterk te investeren met succes verhinderd dat de Tolpoortstraat de zoveelste grijze en uitgebluste winkelstraat in Vlaanderen wordt. Alle winkeliers die hun nek uitgestoken hebben en zwaar geïnvesteerd hebben, zijn door corona hard getroffen. Feesten en communies zijn alweer uitgesteld en de stocks voor de lente en zomercollectie reeds besteld.

Participatie

Nu werken uitvoeren in de drukste winkelstraat van Deinze is niet verstandig. Als je zoiets wil doen dan moet je zorgen voor tijdige informatie en participatie. Ik reken op de nieuwe schepen van lokale economie om het debat echt aan te gaan om het centrum van Deinze bereikbaar en leefbaar te houden voor de handelaars, de bewoners en iedereen die er passeert.