De jaarrekening 2020

22 juni 2021

De jaarrekening 2020

2020 was een bijzonder jaar. U weet wel waarom. Waardoor de jaarrekening zich nog moeilijker laten lezen dan anders. Zeker voor niet-professionele politici, zoals mezelf.

Een bijzonder interessante toevoeging aan de jaarrekening, is de toevoeging van de bijlage 4.1.7. Daarin zien we hoe de Federale en Vlaamse regering naast de economie ook de financiële toestand van de gemeenten en steden zwaar heeft gestut.

We onthielden ons bij de stemming

Ik geef u heel kort enkele bezorgdheden waar we weliswaar mee blijven zitten.

Verkoop van het oud-stadhuis

Hoeveel jaar vragen we nu eigenlijk al achter transparantie. Is er een hotetelier gevonden? Misschien inderdaad een opportuniteit want D’Hulhaeghe sluit en het project op SK Deinze, … ja hoe zit het daar eigenlijk mee?Sinds de foute vergunning is het wel erg stil hierrond? Weet dat we in het meerjarenplan daar rekenen op een te innen meerwaarde van 500.000 euro.

Sinds de verwerving van het RAC is de bestemming van de bibliotheek ook gekend.Dus die 4,5 miljoen euro van de verkoop van het oud stadhuis halen we wel binnen.

Maar het is natuurlijk moeilijk in verborgen agenda’s en schriftjes te kijken.

Allicht lezen we het wel in de krant. Zoals de dag na vorige gemeenteraad te moeten vernemen dat de kerk van Zeveren herbestemd werd, hoewel daar vragen over gesteld werden. Kwestie van respect voor de gemeenteraad kan dat tellen. Eerst de pers bellen!

Idem dito wat betreft “De kop van de Tolpoortstraat”. Ook daar wisten we niet zoveel over tot wanneer een schepen zijn mond voorbijpraat en de boodschap heeft dat alles tegen de vlakte gaat en er appartementen  komen.

Over de geplande verkoop van de jongensschool in Merendree voor 700.000 euro is ook heel weing transparantie.

Maar er zijn ook positieve wijzigingen te vinden.

De promotaks is gehalveerd en de werkgroep relance komt deze zomer.Ook de deal met de BBI is knap werk, zonder meer.

Er is zeker ook een positieve noot in de focus op (de zwaar gesubsidieerde) investeringen in fietspaden. Een beleidskeuze die we ondersteunen. Vlaanderen en de provincie investeren in goede zaken.

PersoneelIk ben blij dat de burgemeester op de commissie bevestigde dat alle diensten goed draaien. Zelfs als het contingent niet volledig is ingevuld. Het kan dus wel met minder volk.Maar in het OCMW hoor ik toch andere geluiden. Maatschappelijk werkers hebben pakken meer taken en hebben geen tijd om de stijgende groep leefloners te begeleiden naar structurele tewerkstellingsprojecten.Misschien moeten we wat dat gegeven ook meenemen met de relancewerkgroep, zeker om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit zou dus een winwinsituatie kunnen zijn.Schepen Vanlerberghe gaf alleszins mee werk te maken van meer aandacht voor de sociale werkers.

Het fonds open ruimteGoed dat Deinze het geld dat ze krijgt van Vlaaderen effectief gaat gebruiken waarvoor het bedoeld is.

De eindafrekeining: Het financieel plaatje oogt redelijk goed.

Met dank aan Vlaanderen die instaat voor 82 % van de coronasubsidies en het gemeentefonds dat elk jaar stijgt met 3,5% wat meer is dan de index, maar waar we toch zeer aandachtig zou moeten voor zijn.Met trots wordt gepresenteerd dat de schuldgraad lager is dan bij vergelijkbare steden.

schulden.png

Ik zou daar toch heel voorzichtig mee zijn. Want als ik de tabel op pag 189 van de pdf goed bekijk zitten we in 2023 en 2024 met een bijna verdubbeling van de schuld.opbouwschulden.png