3 miljoen minder!

13 juli 2021

3 miljoen minder!

Deinze verliest 3 miljoen aan inkomsten.

De energieregulator VREG hanteert vanaf 2021 een ander principe van prijsberekening waardoor de nettarieven zouden moeten dalen.Op te merken hierbij is dat de aandeelhouders van de distributiebeheerders minder winst gaan maken en dus minder dividenden gaan uitgekeerd krijgen.

Ik vroeg de cijfer op. Voor Deinze gaat het tot en met 2025 om een minder inkomst van 2.937.414 euro. De impact op de stadskas is dan ook niet te onderschatten. Dit zal moeten meegenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.Deinze zal dus hogere belastingen moeten innen of besparen op de uitgaven, wil men de begroting op peil houden. We wezen bij de laatste wijziging in juni reeds op de precaire toestand van de schuldgraad die naar het einde van de legislatuur toe aanzienlijk dreigt te stijgen.

zie: https://bartvermaercke.be/blog/post/de-jaarrekening-2020