Gemeenteraad 27.08.2020

Te onthouden uit de gemeenteraad van 27.08.2020

Eerste gemeenteraad na de zomervakantie. Van een prettig weerzien was geen sprake want het was weer in Teams. Waarschijnlijk de laatste keer want er kwamen deze week samen met de fractievoorzitters om een alternatief uit te werken. De sfeer en het debat zijn compleet weg op de digitale bijeenkomsten en na een paar uur slaat bij velen, na een lange werkdag, de verveling toe en de aandacht weg.


 • De gemeenteraad startte woelig. Raadslid Sabine had immers een vraag ingediend naar aanleiding van een omstreden post op de sociale media van een schepen. Niettegenstaande de schepen mij als fractievoorzitter vooraf belde dat hij gerust op de vraag wilde antwoorden werd dit niet toegestaan door de voorzitter.
  De aangehaalde reden als zou dit betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer raken kant noch wal. Het was duidelijk dat men Sabine de mond wou snoeren. Door de vraag niet te mogen stellen, blijft er onduidelijkheid. Jammer, een gemiste kans die voor frustraties zorgt. Het is ver gekomen dat men niet meer in debat mag gaan op een gemeenteraad. https://www.facebook.com/sabine.vermeulen.1/posts/10217776650028483

 • Er werd een bijzonder politiereglement gestemd (Unaniem goedgekeurd) die belangrijk was voor het PRUP Brielmeersen. Die de week daarop op de provincieraad zou goedgekeurd worden.
  Zie mijn tussenkomst op de provincieraad https://bartvermaercke.be/blog/post/prup-brielmeersen
  In Deinze hadden we het dus over het politiereglement en niet over de plannen van SK Deinze zoals sommige gemeenteraadsleden verkeerdelijk op sociale media postten.

 • De promotaks wordt een stuk(je) verminderd voor 2020 en ook de eroshuizen moeten geen hinderpremie betalen voor de tijd dat ze niet open waren.
  Interessant was de tussenkomst van Freija Dhondt (SP-A) die vroeg naar de impact op de promotaks. In zijn antwoord sprake schepen De Mey en Bruno Dhaenens over een hervorming van de promotaks waar momenteel aan gewerkt zou worden.
  In het kader van participatie in Deinze ware het dan ook interessant misschien even de vzw Winkelstad te consulteren of hen op zijn minst daarvan te verwittigen. Maar zulke zaken zijn zoals we ondertussen al weten het laatste waar men aan denkt.

 • Er was een boeiende discussie over het openbaar vervoerplan van de vervoerregio. Ik onthou dat onze burgemeester fan is van die groene schepen uit Gent en tevreden is met het weinige dat Deinze nu krijgt. Maar het is slecht een begin, afwachten is de boodschap, … En het dient gezegd: als de middelen ontbreken, …

 • En dan het bomenplan. Ach wat een gemiste kans. Veel blablabla.
  En ja een ambtenaar erbij voor te tellen. Zie het relaans op https://bartvermaercke.be/blog/post/er-geen-bomenplan

 • De geluidschermen in Hansbeke. 
  Hoe graag de inwoners van Hansbeke andere geluidsschermen willen dan de voorgestelde, ze kunnen het op hun buik schrijven. De stad heeft hard haar best gedaan. Zonder resultaat. (Ik lees in een ander schrijven de goede sfeer tussen de Stad en Infrabel).
  Allez, als de inwoners nu lagere schermen willen omdat ze daar denken goede redenen toe te hebben, waarom kan je dat dan niet doorduwen. Er zal geen trein minder of trager door rijden. Als je dat niet kan doorduwen stop dan met zogezegde participatiemomenten. Alles is zoals steeds al beslist. Noem het dan infomomenten.

 • Groenrood kwam met een opmerkelijk voorstel. Van kwetsbare natuurgebieden zoals Maaigemdijk en Merendree Put openbare recreatiezwemvijvers maken. En zwemmen in de Leie en in de Vaart moest ook kunnen. Het is niet onze gewoonte om tegen een andere oppositiepartij in het verweer te gaan maar dit raakte kant noch wal. De stad is helemaal niet bevoegd daarvoor en naast het opofferen van waardevol natuurgebied kan je ook veel vragen stellen rond de Volksgezondheid.  

In de vragenronde had ik het oa over een “Hemelwaterplan”

Door de klimaatverandering zullen we niet alleen te maken krijgen met steeds langere periodes van droogte, maar ook met steeds fellere buien.
Anders gaan denken over hemelwater en om ons heen kijken naar mogelijkheden om het bij te houden in plaats het zo snel mogelijk kwijt te geraken, is de basis voor een nieuwe harmonie tussen mens en water.
Volgens Aquafin zullen overstromingen uit de riolering twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Oplossingen kunnen liggen in een hemelwaterplan, dat zowel voor overstromingen als voor droogte de specifieke behoeften op lokaal niveau oplijst.
In 2020 bleken 25 gemeenten over zo’n hemelwaterplan te beschikken. In 2019 waren er dat nog maar 12.
Positief is dat er 77 (vorig jaar 58) gemeenten werken aan de opmaak van zo’n hemelwaterplan.
Freya Perdaens, Vlaams volksvertegenwoordiger, vroeg de cijfers op.
Navraag leert dat de Stad aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in 2019 heeft laten weten dat ze van oordeel is dat de opmaak van een basiswaterplan of een detailhemelwaterplan niet nodig is.
Ik vroeg dan ook naar de beleidskeuze hieromtrent.
De burgemeester wist helemaal niet wie het antwoord zou doorgegeven hebben maar er zou wel interesse bestaan om dit ook op te stellen. Ik bezorgde ondertussen alle info en zal dit opvolgen.

Ik had ook nog een vraag over de werkzaamheden van de Gecoro en de openbaarheid van bestuur.
Zie https://bartvermaercke.be/blog/post/actieve-openbaarheid

Waar we niets van hoorden en plots mee geconfronteerd waren:
Parkeerplaatsen definitief weg in de Tolpoortstraat en een Reuzenrad.