Het Meerjarenplan deel 8

28 december 2023

Het Meerjarenplan deel 8

Oppositie voeren wordt moeilijk. Want men luistert naar ons!

Verslag van het financiële luik van de gemeenteraad van 21 december.

Niet dat we de pluimen op onze hoed mogen steken, daarvoor is het water allicht veel te diep.

Maar het dient gezegd. 

Het CBS heeft het licht gezien.

Na maanden aandringen, vragen en raadsbesluiten wijzigt men toch aan het schema van de openbare verlichting. De lichten branden toch al iets meer.

Of het iets te maken heeft met de aanvraag die N-VA indiende om gadgets uit te
delen op de Markt voor een zichtbaarheidsactie, het was alvast op hetzelfde
college dat beide beslissingen vielen.

Goede beslissingen hebben vele vaders en moeders.

De cijfers

Een jaar geleden heb ik de gemeenteraad met een balans leren balanslezen en op een ludieke manier uitgelegd dat de jaarrekeningen niet klopten.

Jaren aan een stuk werden bedragen in verkeerde jaarvakjes zetten om de cijfers op te smukken.

In een onderhoud heeft een adviseur van VVSG heeft mij toen ook medegedeeld dat dit zeer bedenkelijk was.

Enkele maanden geleden waarschuwde ik de schepen nog om het toch maar niet weer te doen. Ik kreeg als antwoord: We zullen doen wat we moeten doen.

Juist!

En zie. In de wijzigingen van het meerjarenplan dat nu voorlag staat alles correct
genoteerd.
Inkomsten en uitgaven staan nu netjes waar ze horen te staan.

Waar men jaren aan een stuk zegt dat ik geen gelijk had wordt nu toch omfloerst
toegegeven. Neen, ik verwacht geen bloemen. Maar ben toch blij hiermee!

Het is het resultaat dat telt.

Op naar 2024!

Ten gronde verandert er eigenlijk niets sedert vorig jaar en hoef ik maar te
copypasten.

Ik bespaar u de details (die kunt u lezen op mijn blog of mijn tussenkomsten op
eerdere gemeenteraden).

Ik herinner u nog even aan het wegzetten van de site Palaestra en een hele hoop
fietspaden (Oudenaardsesteenweg) die de frigo ingaan.

Verkiezingsstunt!

Maar toch hebben we ruimte om de belastingen te verlagen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Deinze groeit en groeit zowel qua bevolking als qua wooneenheden, en dat zullen we geweten hebben. Als je niet met de fiets komt of beter niet met de fiets “kunt komen” sta je stil.

De campagne is gestart. Cadeau voor iedereen.

https://www.hln.be/deinze/deinze-verlaagt-personenbelasting-hier-werken-we-al-tien-jaar-naartoe~abecac30/?cb=3a5679e9e323b8e383ad38981863fe51&auth_rd=1

Aanvullende personenbelasting gaat van 7,2 naar 6,9 %.

HLN-6,9.jpg

Ik ben al blij dat het maar met 0,3 zakt want ben ervan overtuigd dat het nog
beter kan.

Het kerntakendebat kan daartoe bijdragen. Ik denk maar aan het zelf openhouden van concurrerende horeca en het zelf shirt-sponseren van fietsclubs om toch maar nergens anders een pint te gaan drinken na de rit. 

Eigenlijk is de campagne al een hele tijd bezig. Honderden keren te pas en te onpas op de foto in de krant. Nog voor de gemeenteraad alles in de krant om de oppositie zeker geen forum te geven en keer op keer op pagina 2 van D17 de kopkes om zeker niet te vergeten wie dit rijk aanstuurt. 

U ontving dit jaar ook al een campagneboek, de luxebrochure “Deinze 2040”, huis aan huis bedeelt ter waarde van 170.000 euro!

Deinze2040.jpg

(https://www.deinze.be/file/download/38675/8728D687E30D5B8361B3C2AF66269D85)

Het meerjarenplan

Het MJP boek is een interessante bron. Volledige analyse wil ik u besparen.

900(!) bladzijden cijfertjes en wat duiding. Gelukkig staat de financiële dienst
de gemeenteraadsleden bij om dit verteerbaar te maken.

De Vlaamse Regering stuurde een omzendbrief uit om in het komende jaar toch wat omzichtig te zijn.

Omzendbrief.jpgIk citeer: “De gemeenteraden, deraden voor maatschappelijk welzijn, de stadsdistrictsraden en de provincieraden, alsook de uitvoerende organen, behouden hun volledige bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen. Het is echter een algemene regel van behoorlijk bestuur dat ze in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen verzoekt de lokale en provinciale overheden daarom:

om in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.”

Maar daar ligt men in Deinze niet wakker van.

Vastgoed, vastgoed, vastgoed,…

Ik beperk me tot een paar vastgoedprojecten in die in het oog springen.

De bibliotheek.

Ik lees dat we volgend jaar het gebouw van de Molens gaan kopen voor 3,5 miljoen euro.

Eigenlijk hebben we deze blanco cheque vorige gemeenteraad getekend. Op onze vraag hoeveel dit zou gaan kosten kwam geen antwoord. Nu staat het er.
3,5 miljoen in 24 en in 25 beginnen we te renoveren voor 5,5 miljoen.

Wie bedenkt deze bedragen en op basis van wat?

Behoorlijk bestuur zou betekenen dat dit gestoffeerd of onderbouwd wordt. Ik
vroeg dit op maar verkreeg geen verdere informatie. Het kan dus gemakkelijk het dubbele worden.

Nogmaals: we zijn niet tegen een nieuwe bib maar vragen transparantie rond aankoop, renovatie en planning. Dergelijk investeringencommuniceer je beter open naar de hele bevolking!

Het historisch stadhuis.

Het historisch stadhuis gaan we renoveren voor 3 miljoen euro! 3 miljoen! Maar om wat er mee te doen? Eerst renoveren en dan verkopen aan een hotelier??? Vele vraagtekens.

Stadhuis.jpg

Geen antwoorden.

Misschien het wel zelf runnen met stadspersoneel, een hotel à la “het Groot Verzet.”

De kop van de Tolpoortstraat

In juli werd verkoop van de kop van de Tolpoortstraat geraamd op 3,7 miljoen euro

Nu op 1.850.000 euro. Dit is de helft.

Allicht heeft dit niets te maken met de woningen die het college wil zetten in
tweede lijn aan het stadspark, maar toch wil ik weten waarom dit plots de helft
is. En hoe men tot die bedragen komt? Geen antwoord!

Men is daar trouwens nog niet klaar. Er zou dit jaar nog 1.100.000 euro uitgegeven moeten worden voor de verwerving van een tuin.

stadspark1.pngHet college zal zich moeten reppen om de brandgang te realiseren wanneer begin 2024 de eerste appartementen op de Molens opgeleverd worden. Er zal geen brandweg, noch een beloofd stadspark zijn.

The James

We kochten café James aan het station dit jaar voor 605.000 euro. Wie dacht dat dit was om er een parkje op aan te leggen is eraan voor de moeite. 

We gaan dit immers gewoonweg door verkopen aan een makelaar die zijn project nog wat groter kan maken. Waarom de stad als tussenstation moet optreden is mij niet duidelijk. De afbraakkosten nemen we ook op ons!

SK Deinze

Het hele dossier zit in blijkbaar in een stroomversnelling want in 2026 gaat de stad daar 2.400.000 euro voor incasseren.
In hetzelfde jaar zal ook de site van het politiecommissariaat vermarkt worden voor 4.600.000 euro.

Alweer een paar honderd woningen erbij. Voor infrastructuurwerken die het
verkeer vlotter moeten maken geen letter of cijfer te vinden.

800.000 euro

Ja, dan is er inderdaad wel wat ruimte om de belastingen te verlagen met 800.000 euro op jaarbasis.

Tot slot

En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk.

Ik keer even terug naar vorige gemeenteraad, naar het kwartaalrapport.

De realisatiegraad van de investeringen is nog geen 19 %. Slecht één vijfde van wat men plant gebeurt effectief.

realisatiegraad.jpg

Vergelijk het met een ondernemer die aan zijn personeel 100 euro vraagt om te investeren, dat ook effectief krijgt en maar 19 euro effectief investeert. De rest gaat naar meer “omkadering”. Er blijft een pak geld over. Met nieuwjaar zegt de baas. We hebben goed gewerkt. Iedereen krijgt van mij 10 euro! Kijk eens hoe goed we bezig zijn.

En dat snap ik dus niet. Er komt altijd maar meer en meer volk bij in de stad (ondertussen 572 VTE’s – 732 koppen), maar we krijgen het nog altijd niet rond.

Schulden verdubbeld!

Ondanks het feit van de zeer lage realisatiegraad stijgen de schulden enorm. Waarschijnlijk kom ik uit een andere tijd maar als aan de andere kant van het halfrond gepredikt wordt dat we van een verdubbeling en zelfs van een verdriedubbeling (al naargelang het referentiepunt) helemaal niet wakker moet liggen gaan bij mij toch belletjes rinkelen en lampjes branden. We liggen rustig af te wachten op de volgende crisis… vroeg of laat komt loontje!

Hierbij een tabelletje van 4 jaar geleden. We zijn in 2019 begonnen met 994 euro schuld per inwoner.

Schuld2019.jpgWat nu voorligt is een schuld van meer dan 2000 euro in 2026.

Schermafbeelding 2023-12-28 om 18.19.43.pngDeze coalitie kan de geschiedenis ingaan met op haar conto de belastingen te
verminderen met 50 euro per inwoner en de schulden met meer dan 1000 euro te doen toenemen!

Dit dan nog gerekend aan een inflatie van 1 % vanaf 2025.