Meerjarenplan update

21 juni 2023

Meerjarenplan update

Over nieuwe en oude bibliotheken en meer. Duiding bij de zevende wijziging

Elk zes maand dient de gemeenteraad zich uit te spreken over het voorbije jaar en het volgende jaar. Dit wordt met een moeilijk woord de “Beheers- en Beleidscyclus” genoemd.Dit is een wettelijk gegeven dat zich vertaalt in honderden bladzijden tabellen en (visie-) nota’s over het voorbije politieke werkjaar en de nog resterende jaren van de legislatuur.Gelukkig hebben we in Deinze een zeer goede financiële dienst en (adjunct)directeur die op een transparante en verhelderende manier één en ander probeert voor de niet boekhouders onder ons. Onderstaand verhaal is dikwijls nogal technisch maar dit is nu eenmaal zo.
Alle documentatie staat op https://www.deinze.be/meerjarenplan-2020-2025-stad?q=meerjarenplan

Wat voorafging

Eind 2022 werd beslist een aantal zaken niet te doen. Wegens de hevige indexeringen.De site Palaestra (5,5 miljoen) en een hele hoop fietspaden (bvb Oudenaardsesteenweg) (5,5 miljoen) gaan de frigo in.

⁠De cijfers

Maar we doen veel beter dan verwacht. Eigenlijk is dat niet moeilijk.
Van alle ambities bij het begin van de legislatuur is niet veel gerealiseerd.

14 % realisatiegraad bij de investeringsontvangsten en 22 % bij de investeringsuitgaven

Men doet dus eigenlijk heel weinig, met uitzondering van personeel aanwerven, ook op plaatsen waar de stad geen enkele kerntaak in heeft: zoals het uitbaten van horeca. (Het Groot Verzet)

Schuldgraad

Wie de tabellen T4 eens naast elkaar legt. Ziet dat we in 2020 is bij volledige
realisatiegraad de schuld per inwoner 1037 euro.

In 22 zitten we aan 1329. In 2023 landen we al op 1736 euro schuldgraad. (Tabel T4 op
pag 222) Bijna een verdriedubbeling van wat Nevele voor de fusie had.

Toch moeten we daar niet wakker van liggen aldus de schepen. De Deinzenaar ligt
echt niet wakker van de schuldgraad.

Graag zou ik in volgende analyse ook de realisatiegraad van die vergelijkbare steden
zien tov hun schuldgraad.
In 2023 landen we al op 1736 euro schuldgraad. (Tabel T4 op pag 222) Bijna een
verdriedubbeling van wat Nevele voor de fusie had.

Meeslepers*
(*) inkomsten die jaar na jaar geboekt worden maar (bijna) nooit verworven worden

1. De Bibliotheeksite wordt dit jaar verkocht voor 4,5 miljoen euro.
Het is mogelijk, een notaris is aangesteld. En de onderhandelingen verlopen
blijkbaar vlotjes.
Als er vragen over gesteld worden of dit niet wat transparanter mag gebeuren
wordt de vraagsteller met alle zonden overvallen.
Ik blijf herhalen: wanneer wordt de gemeenteraad gebrieft over dit project die een immense impact gaat hebben op het centrum. Dit op het einde van de legislatuur beslissen enkel in het college is m.i. niet correct. Waarom dit losgekoppeld wordt van het Oud-Stadhuis is mij nog altijd niet duidelijk. Deze twee sites kan je toch moeilijk apart ontwikkelen?

⁠2. De opbrengsten van de site SK Deinze
worden flink meegenomen in het meerjarenplan. We gaan dit jaar weer eens 1.000.000
euro innen. En volgende twee jaar doen we daar nog eens 1.4000.000 bovenop.
Geen mens die gelooft dat die 2,8 miljoen euro de eerste 5 jaar gaat geïnd
worden. 

De site is destijds verkocht aan de club om haar ambities waar te maken, dan aan de voorzitter- privéondernemer. De club zelf werd verkocht aan een buitenlandse groep.
Wanneer denkt men dit te innen? Hoe kan het bouwproject nog bijdragen tot de ambitie van de voetbalclub nu de eigenaar van de site en de club volledig gescheiden zijn?

3. De site oud-politiecommissariaat wordt verkocht voor 4,6 miljoen euro?
Waarom komt hier geen vordering in. Het hele plan is immers door de
gemeenteraad reeds lang goedgekeurd? Wanneer wordt deze site te gelde gemaakt?

4. Verkoop 3,7 miljoen verkoop woningen Tolpoortstraat?

Voor de nog te verwerven eigendommen is bijna 1,5 miljoen euro voorzien.
Na aanleg van een park achteraan en fietsdoorgand verkoopt men alles door aan een ontwikkelaar. Nag wat appartementen in de fietstraat erbij!

⁠Het antwoord van het college is duidelijk: alles zit op schema, met uitzondering van SK Deinze wat we een jaar verschuiven maar dat is de schuld van de provincie! (Sic)

Terugkerende vraag

Nog even schetsen:
In 2021 heeft u een inkomst geboekt van 200.000 euro op het ontbreken van parkeerplaatsen. In 2022 boekt men niets.
Dit is dubieus. Eind 2021 ontstaat een hele discussie tussen mezelf, de diensten en de schepen over de vergunning van de Tolpoortstraat 1 (Smatch).

We spreken van voor de nieuwe bouwverordening. Alles wat voor september 2022 aangevraagd is valt onder de oorspronkelijke verordening zijnde 1 parkeerplaats, event. af te kopen voor 10000 euro.

Ik stel heel wat schriftelijke vragen en op de gemeenteraden van 31. 01 en 24.02.2022

De burgemeester heeft dan toe dat er een boodschap aan de ontwikkelaar zal moeten gedaan worden.

De afgeleverde vergunning was immers al een voorafname op het algemeen bouwreglement dat nog moest goedgekeurd worden.

Er ontbreken 11 parkeerplaatsen, maar het college werkt een deal uit waarbij de ontwikkelaar een cadeau krijgt van 70.000 euro mits een investering te doen voor een deelautoplaats.

Men boekt die 70000 euro gewoonweg af in de geconsolideerde Proef-en saldibalans (pag 91)
Ook verder in 2022 heeft men 20.000 euro cadeau in een ander dossier (pag 70 MJP)

Concrete vraag:
Is het college bevoegd om eigenhandig lasten goedgekeurd door de gemeenteraad zo
maar te wijzigen?
Ik kijk uit naar het antwoord.

Nieuwe vaststellingen

1. De Site Ter Leenen wordt wel degelijk te gelde gemaakt. Daar was misschien enige twijfel over ontstaan door het “mogelijks”-antwoord op één van de vorige gemeenteraad.
Niets van: 1 miljoen staat zwart op wit geboekt. (pagina 176 :  1 000 000
euro – in 2024 – subproject 19129/01.)

Waarschijnlijk tillen we dat over de gemeenteraadsverkiezingen, dat is prima, want dan weet Nevele meteen wat deze coalitie gaat doen.
2. 2022 was veel beter dan gedacht en laat dus ruimte om nieuwe investeringen.
Wie dacht weer aan te pikken bij de uitgestelde projecten (zie boven) heeft het mis.

De verrassing van deze wijziging meerjarenplan is wel de gebudgetteerde kostprijs voor een nieuwe bibliotheek.

8 miljoen euro waarvan 500.000 euro studiekosten. (2024 en 2025). Het is duidelijk dat deze coalitie dus gewoonweg verder gaat zonder de gemeenteraad in te lichten of te consulteren.

Op de commissie werd alvast geen verduidelijking gegeven van wat en waar. Graag
vernamen we duidelijkheid hierover samen met de bestemming van het oude stadhuis, het RAC en de huidige bibliotheek.

3. Café James moet nog geschat worden. Doe geen moeite, we kopen het voor 605.000 euro. Dat staat zo zwart op wit in de boeken.

Tot slot

Het doven van de straatverlichting is ontstaan als besparingsmaatregel. Nu leven we echter gelukkig in een heel andere context, de energieprijzen zijn flink gedaald en er wordt sterk ingezet op de verledding van de openbare verlichting.
Aalst en Gent namen reeds de beslissing.

De veiligheid en het veiligheidsgevoel garanderen is één van de kerntaken van een bestuur.

Overweegt het stadsbestuur om deze maatregel terug te draaien? Ook hier een duidelijk antwoord: Neen!