Drie Deinse kandidaten op N-VA lijsten in mei

10 februari 2019

Drie Deinse kandidaten op N-VA lijsten in mei

Sabine Vermeulen, Bart Vermaercke en Kristof de Schyver zullen in mei op de verkiezingslijsten van de N-VA staan.  “We sturen een sterke ploeg van N-VA Deinze naar de Vlaamse en federale verkiezingen. "Ik ga de Deinse kleuren verdedigen op plaats zeven van de Vlaamse lijst, Bart Vermaercke doet dat vanop de zevende plaats federaal en Kristof de Schryver komt op als negende opvolger op de Vlaamse lijst." vertelt uitttredend Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.

 

Sabine Vermeulen opnieuw kandidaat voor het Vlaams Parlement

Sabine Vermeulen (47 jaar) zetelt sinds 2012 in het Parlement , eerst in de Senaat en nadien in het Vlaams Parlement. In deze laatste is zij ondervoorzitter is van de Commissie Landbouw en Visserij. Ze legt zich verder vooral toe op de thema's dierenwelzijn, leefmilieu, sociale economie en de Beneluxsamenwerking.

Als de N-VA opnieuw een mooi resultaat haalt, biedt de zevende plaats perspectief voor Sabine Vermeulen. 5 jaar geleden werd ze vlot verkozen voor het Vlaams Parlement vanop dezelfde plaats. Vermeulen stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de vijfde plaats van de populairste politici in Deinze en is nu fractievoorzitter in de gemeenteraad van Deinze.

 

Bart Vermaercke op zevende plaats kamerlijst

Verrassend is de mooie plaats 7 voor Bart Vermaercke op de kamerlijst.

Bart Vermaercke (55 jaar) zette in 2018, met de lokale verkiezingen, zijn eerste stappen in de politiek. Met een score die hem uit het niets katapulteerde als gemeenteraadslid én provincieraadslid. Vermaercke is ondernemer en voormalig Unizo-voorzitter van Oost-Vlaaanderen. “Ik ben in de politiek gestapt om een verschil te maken voor de mensen,” legt Vermaercke uit. “Ik neem mijn ervaring als ondernemer mee om de stem van onze nieuwe fusiestad ook in Brussel te laten klinken. Dat Sabine en ik beiden op plaats 7 staan is een leuk toeval. Het maakt het voor de kiezer des te gemakkelijker. Onze campagnetandem werkte in oktober al bijzonder goed, we zetten dit nu ook verder om voor de nationale verkiezingen een mooi resultaat voor de N-VA te behalen.”

 

Kandidaat Kristof de Schryver uit Nevele op opvolgersplaats

De N-VA schuift duidelijk haar potentieel naar voor in mei 2019. Want ook uittredend Nevels gemeenteraadslid en zorgmanager Kristof de Schryver (47 jaar) ondersteunt de Vlaamse lijst vanop de negende opvolgersplaats. 'We hebben de gedrevenheid, de durf en de kennis om te slagen. Schouder aan schouder gaan we met de hele afdeling de N-VA-lijsten ten volle steunen.”