De Tolpoortstraat draait!

14 februari 2019

De Tolpoortstraat draait!

De Tolpoortstraat draait! Ook na april?

Het zal niemand ontgaan zijn dat er weer leven zit in de Tolpoortstraat zit. Vele nieuwe zaken zijn er gestart na de leegloop van enkele jaren geleden met de komst van de shoppingcentra aan de rand van het centrum.(Nu nog de leegstand verder inperken met doordachte maatregelen - zie eerder blogbericht - en bijzonder omzichtig zijn met nieuwe commerciële panden die de kernversterking weer zouden in het gedrang brengen.)Door het invoeren van een (vrij hoge) promotaks kon een centrummanager aangeworven worden om de attractiviteit van Deinze verhogen. Het moet gezegd dat die taks op zijn minst omstreden is daar ook handelaars die niet rechtstreeks betrokken zijn (in de rand en tot ver buiten het centrum) fors mee belast worden. De return die zij krijgen is bijzonder gering.De Tolpoortstraat draait om op 6 april.

Ondertussen werd het mobiliteitsplan goedgekeurd en begint men volop uit te rollen. Het stadsbestuur verwijst graag naar het participerend gedeelte dat eraan vooraf ging maar iedereen weet dat dit maar een lapmiddeltje is. Een lepeltje suiker om het slikken te vergemakkelijken.Heel dikwijls bleven deze momenten beperkt tot infomomenten. Met opmerkingen werd niets gedaan, of toch wel: ze werden weerlegd of genegeerd. Zo is het nog altijd wachten op de studie die de economische impact ging in kaart brengen.

Eén van de heikele punten is het veranderen van de rijrichting in de Tolpoortstraat. Deze maatregel werd absoluut niet gesmaakt door de handelaars. In maart 2018 voelde het schepencollege de bui hangen en waar men dit aanvankelijk zou uitrollen in april 2018 tilde men dit over de gemeenteraadsverkiezingen.

In een latere fase kwam daar ook het brugje bij over de Leie tussen de Brielpoortparking en de Louis Dhondtstraat (het “Gassestraatje”) en veel andere randvoorwaarden (overleg met betrokkenen – economische impactstudie en ondersteuning).Binnenkort starten de bouwwerken van de “The-Sky-is-the-Limit-Tower” op de gassite. 70 parkeerplaatsen minder. Het befaamde brugje zal er op 6 april niet zijn en ook de Bloemmolens zijn er nog steeds. Van overleg is nauwelijks sprake geweest.Wees nu eens ernstig en wacht op zijn minst tot de randvoorwaarden vervuld zijn om te experimenteren met ons kostelijk goed: “de handel in de Leiestad”. Het gaat trouwens niet alleen om de Tolpoortstraat. De hele perceptie van “Deinze bereikbare stad” staat op het spel.De handelaars zijn de grootste ambassadeurs van de Stad. Zij maken de stad levendig en zorgen voor werkgelegenheid en uitstraling. We moeten ze koesteren.Ik meen begrepen te hebben dat het brugje er op korte termijn komt. Een reden temeer om even te temporiseren.

brugje.jpg

Op de gemeenteraad van 24.01 diende ik volgende vraag in

Vraag omtrent rijrichting Tolpoortstraat

In “Rondomons” (reclameblad!) stond te lezen dat de rijrichting van de Tolpoortstraat wel degelijk zal omgedraaid worden in het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan. Dit werd ook beslist op het CBS van 10 januari (voor zij die goed kunnen zoeken in de notulen.)

Ik veronderstel dat dit alleen gaat over de “oorspronkelijke” Tolpoortstraat en er geen plannen bestaan om dit door te trekken in de “nieuwe” (Stationsstraat).Is er uiteindelijk na vele discussies een onderzoek gedaan naar de eventuele impact op het handelsapparaat in het centrum en wat is het resultaat van dit onderzoek, dat beloofd werd aan de handelaars?Zijn er flankerende maatregelen voor de handelaars van de Tolpoortstraat en de andere aanloopstraten?Gaat het om een proefopstelling? Zo ja, wanneer volgt de evaluatie?De verkregen antwoorden stellen mij niet gerust. “Voorlopig geen eenrichtingsverkeer in de nieuwe Tolpoortstraat (Stationsstraat)” En “neen, het is geen proefopstelling maar we gaan wel evalueren”