De ringweg komt er!

1 september 2019

De ringweg komt er!

Vorige week werd pijnlijk duidelijk hoe precair de situatie aan het kruispunt met de Driespoort is. Een defect licht of een slechte afstelling en gans Deinze staat vast.

De economische impact is gigantisch.

Ik ben zondag zelf ter plaatse eens gaan kijken wat dit gaat geven als er daar nog een ringweg of boulevard, zoals de meerderheid verkiest, doorheen moet.

Ik hou wel rekening met de nog te realiseren wooneenheden die op stapel staan zowel in het centrum maar ook vooral op de aansluitingswegen zoals de site van SK Deinze, de ontwikkeling van de site Ter Wilgen, het nog te ontwikkelen gebied rechtover Delhaize, de Liebaertsite in de Gentsesteenweg en ook de ontwikkeling van de Oostkoutersite en de Belgacomsite. Wellicht vergeet ik er nog wel wat.

Als we willen dat al die mensen minder km’s afleggen, gaan we moeten zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is in eigen streek, maar ook dat heeft natuurlijk mobiliteitsgevolgen voor aan- en afvoer van goederen.

Deinze investeert sterk in het handelsapparaat en inbreiding (met honderden nieuwe wooneenheden) en ook dat zal zijn gevolgen hebben op de verkkersafwikkeling.

Een florerende handel en meer inwoners en consumenten moeten snel kunnen beleverd worden, wat de “vercamionettisering” nog meer in de hand werkt.

Deinze staat nu al vast, maar velen aan de andere kant, geloven in de mirakaloplossing van de ringweg onder de spoorweg en door of onder Ter Wilgen en de Driespoort. (Maar blijkbaar zit Open Deinze in deze toch niet helemaal op één lijn gezien de dessidente stem aldaar.)

Het college koopt dus de nodige gronden op om de uitrol van de stadsboulevard mogelijk te maken.

De mensen die hun eigendom (moeten) verkopen worden goed bediend. Laat het duidelijk zijn, het is hun gegund.

 

In het dosier dat voorlag op de laatste gemeenteraad betaalde de Stad hier 1085 euro per m2 voor.

Ok, het is een beetje op flessen trekken, er staat een huis op ed., maar het zegt mij wel iets over de gigantische bedragen die hiermee gemoeid gaan.

Ik vraag mij wel één en ander af in dit dossier:

Ik kan alleen maar veronderstellen, dat er veel vooruitgang wordt geboekt in al deze dossiers, gezien de grote ijver om nu reeds de gronden te verwerven.

Ik vraag dan ook om op de volgende gemeenteraadscommissie de huidige gemeenteraad (waar heel wat nieuwe mensen inziten waaronder ondegetekende) eens goed te informeren omtrent de stand van zaken en de vooruitgang in al deze zaken.

PS. Schepen Van Thuyne stemde in om volgende gemeenteraadscommissie toelichting te geven.