Een evenementencel voor Deinze

6 mei 2019

Een evenementencel voor Deinze

Op de gemeenteraad van 23 april stelde ik een vraag omtrent overname van Deinse Feesten door Stadsbestuur.Het leek mij zinvol de vraag te kaderen.Ziehier mijn volledige vraagstelling.

Soms is niet duidelijk wie wat organiseert. In de feiten gebeurde de organisatie van de Deinse feesten al bijna volledig door de Stad. 
Zo was de organisatie vorig jaar op het Sint-Poppoplein naar aanleiding van het voetbal WK eigenlijk een organisatie van Winkelstad vzw. 
Nochtans was dit eerder een algemeen evenement.
Het is mij ook niet duidelijk wie de organisator van de Start van Gent-Wevelgem en Nokere Koerse? Vroeger was dit een apart startcomité dacht ik.


Blijkbaar is het moeilijk om voldoende engagement aan te trekken en neemt de Stad dit dan over. Wat zijn de criteria dan?


Zou men niet beter overgaan tot de oprichting van een evenementencel binnen de Stad om ook duidelijk de verantwoordelijkheden, risico’s (zowel organisatorisch, financieel als gerechtelijk) structureel te bespreken?

Wij vonden dit binnen onze fractie een goed idee om wanneer manifestatie die gebruik maken van het openbaar domein en een grote toeristische en/of economische impact hebben die georganiseerd worden door vrijwilligers daadwerkelijk te ondersteunen met een soort expertisecentrum. 
Dit expertisecentrum kan dan ondersteuning bieden bij financiële risico’s, veiligheidsvoorschriften, verkeersafwikkelingen, verzekeringen en bijzondere vergunningen.Dus niet zomaar samenroepen van even wat actoren die alles zelf opnieuw moeten uitvinden en uitzoeken. Neen, een structurele kern, die een evenement kan bijstaan, niet enkel met de praktische uitwerking, maar ook om een evenement naar een hoger maatschappelijk of toeristisch niveau kan brengen, dan de aanvankelijke geopperde aanpak. 

Een evenementencel van hoog niveau.

Ik heb het idee vorig jaar ook even geopperd in een losse babbel met schepen De Mey die het idee niet ongenegen wasdacht ik.

Gisteren verschijnt rond 14 uur als reactie op ons het persbericht vanuit het schepencollege volgende tekst van de schepen van feestelijkheden:

En ik citeer “We zijn al volop bezig met de oprichting van zo’n evenementecel, deze zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende stadsdiensten. 

In het geval vandeDeinse feesten enz…”

Tiens... wat lazen we nu? Bestaat die cel dan toch nog niet? Want men is ze nog aan het oprichten. Goed zo denken wij, we zitten op dezelfde golflengte.

20 minuten later is het bericht verwijderd en nergens meer te bespeuren, het voorstel is plots niet meer relevant. Is er druk geweest op de pers om het bericht en de reactie te verwijderen. Dat is toch wel heel straf.

Dit is bijzonder merkwaardig, ofwel bestaat die cel al jaren ofwel is men ze nog aan het oprichten. Ofwel weet men binnen het college het ook niet goed.


Graag duidelijkheid aub.

En voor uw duidelijkheid: ons voorstel gaat verder dan een cel die bijstaat met praktische, logistieke en administratieve zaken, maar dus wel een evenement naar een maatschappelijk en toeristisch hoger niveau kan tillen.

 Hoe zit er dus mee?