Niet opgepikt

3 juni 2019

Niet opgepikt

Op 23 mei sturen Sabine Vermeulen en ikzelf een persbericht uit.Aangezien het niet opgepikt wordt plaats ik het hier.

N-VA Deinze pleit voor snellere evaluatie inzake rijrichting Tolpoortstraat

N-VA gemeenteraadsleden Sabine Vermeulen en Bart Vermaercke trekken aan de alarmbel: “Wie in Deinze centrum winkelt hoort de handelaars knarsetanden. Geen volk meer in de straat, dalende omzet. De knipperlichten staan op rood.”

Verscheurde stad.“Sinds de invoering van de omkering van de rijrichting is het handelscentrum van Deinze in twee delen gesplitst. Wie het centrum binnenrijdt vanop de Tweebruggenlaan moet aan de Leiespiegel de keuze maken tussen de Markt en de Tolpoortstraat. Wie eenmaal die keuze gemaakt heeft, keert niet meer terug naar de andere straat.” zegt Vermaercke.“Ondanks de dure actiecampagne “Parkeren op de rand is plezant” slaat het concept niet aan bij de consument. Het aanvankelijke doel om de verkeersdoorstroming te verbeteren is ook bijzonder twijfelachtig. Daar valt niets van te merken op de verkeersassen die door Deinze lopen.”“N-VA Deinze heeft er voor gewaarschuwd om de omkering pas door te voeren na realiseren van alle randvoorwaarden. In het bijzonder het “Brugje over de Leie” dat essentieel is om de verbinding tussen de parking Brielpoort en de Tolpoortstraat te realiseren.” vult Vermeulen aan.

Centrummanagement en promotaks

Deinze is met haar centrummanagement succesvol aan het inzetten op de invulling van leegstaande panden. Vermaercke en Vermeulen erkennen dat succes en steunen dit beleid volledig. “Ook de aankoop van het JBC-pand in de Tolpoortstraat dat reeds vele jaren leeg staat is een goede maatregel. Dit is een grote investering, maar ook onze fractie is ervan overtuigd dat alle middelen zijn goed om het centrum levendig te maken. De hele heropleving op de helling zetten onder het mom van perse fietsstad te willen zijn, is met vuur spelen”.Maar Vermaercke is ook kritisch inzake het centrummanagement. “Handelaars hebben ondanks dat ze veel promotaks betalen niet het gevoel betrokken te zijn bij wat er beslist wordt. Deinze die zo hoog oploopt met haar participatiegraad faalt hier. Voor de verkiezingen is veel beloofd inzake de herziening van die taks en werd meer inspraak en betrokkenheid vooropgesteld. Niets is daarvan terechtgekomen.”

Ondoordachte maatregelenBart Vermaercke is pas enkele maanden in de politiek en zegt van de ene verbazing in de andere te vallen. “Op de gemeenteraad in april werd beslist om in het kader van de fietsveiligheid de rijrichting van de Ommegangstraat om te draaien. Na vragen vanuit de oppositie werd net voor de gemeenteraad beslist om toch maar een verkeersdeskundige aan te stellen. Leveringen voor de handelaars zullen slechts mogelijk zijn door het wegnemen van parkeerplaatsen. Ik kijk uit naar het verslag van de verkeersdeskundige. De te verwachten vrachtwagens die de Ommegangsstraat in zullen moeten voor de bouwwerken op de Torcksite kunnen de straat enkel verlaten via de ventweg op de Kortrijkstraat en zullen moeten doorrijden tot op de rotonde in Deurle om dan eventueel weer richting Deinze te kunnen nemen rijden. De Guido Gezellelaan is immers verboden voor verkeer van meer dan 3,5 ton. Een camion die bvb van Machelen komt zal dan ongeveer 6 km extra moeten omrijden en Deinze centrum twee keer doorkruisen. Begrijpe wie kan, in tijden van CO2 uitstootdiscussies, om nog maar te zwijgen van conflictsituaties tussen vrachtwagens, fietsers en parkerende auto’s.”Vermaercke stelt voor om het “uitzonderlijk plaatselijk verkeer” daar in te voeren en dit ook af te dwingen met sluitende controles.Ook over het parkeerbeleid in het centrum is de N-VA niet mals. Sabine Vermeulen, fractieleider, treedt Vermaercke bij: als de avond valt is elke vorm van handhaving verdwenen. Auto’s staan kriskras geparkeerd op het leegstaande plein voor het oud stadhuis waar een parkeerverbod van kracht is. Het gedoogbeleid van het college werkt frustrerend. Men zou beter een periodiek systeem van parkeren toelaten. Dat is goed voor handel en horeca.”

Huiswerk opnieuw doen

Vermeulen en Vermaercke roepen op om dringend naar de betrokken handelaars te luisteren en wel degelijk dringend rekening te houden met hun verzuchtingen.“Deze stad heeft veel te veel ondernemerspotentieel om dit zomaar te negeren” besluiten ze.