Gemeenteraad 29.08

2 september 2019

Gemeenteraad 29.08

Flitsen uit de gemeenteraad van 29 augustus van "Aan de andere kant" (2)

• Het fietsbrugje over de Maigemdijk komt er (naats het bestaande-zie foto). Althans volgens Eerste Schepen De Mey. Want ze zijn al begonnen! Ik heb mijn twijfels. Wordt gegarandeerd vervolgd.• Punt over aankoop huis in de Poelstraat hier besproken• De Zwarte Baan wordt doorgetrokken tot op Vaart Linkeroever. N-VA is voor als er dan ook een brug over het Schipdonkkanaal komt die aansluit op de industriezone en via de Filliersdreef de Karel Picquélaan verbindt.Ik geef u op een briefje dat het doortrekken sowieso een processie van lange duur wordt. Alleen advokaten en rechtbanken worden er (weer) beter van. Praat eens met de betrokkenen!• Er wordt werk gemaakt van veilige schoolomgevingen met testopstellingen als “schoolstraat” in onder andere Astene. Ik verwees ook naar de subsidiemogelijkheden die Minister Weyts ter beschikking stelt om één en ander te subsidiëren. (oa gevleugelde fietspaden) (zie: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190804_04543981)Het college neemt de suggestie mee, waarvoor dank.

• De Souverainestraat en de E3-laan gaan dicht  ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg. Er is een veilige oversteek ter hoogte van de Marollebrug.De druk op de Boomstraat en vooral de Kakelstraat zal bijzonder toenemen door bestemmingsverkeer dat van de autosnelweg komt. Raadslid Soutaert wees hierop. Voorlopig wordt geen ander regime in de Kakelstraat overwogen, maar een opvolging blijft geboden.Vanuit de gemeenteraad klonken ook stemmen om veel meer effectief te controleren dat verkeersreglementen nageleefd worden. (Zeer zeker vanop de meerderheidsbank kan men gedoogbeleid absoluut niet waarderen)

•  Er komen in het centrum “Shop en Go Parkeerplaatsen”. N-VA dankt het college om  een punt uit het N-VA programma uit te voeren.

• De Martinusparking wordt grotendeels blauwe zone “door de schuld van de NMBS”. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen om het probleem daar op te lossen, maar de burgemeester ziet dat niet zitten.Als je met de auto komt werken in Deinze dat kan je terecht op de Brielpoortparking. Voor de rest “wees creatief en trek uw plan”. Als je toch met de auto de trein wil nemen dan moet je maar de zeer dure parking betalen.Bewoners zullen bewonerskaarten aanvragen en zich parkeren in de handelsstraten.(Maar blijkbaar geen probleem: op de Opening van het Leietheater werd immers gesteld dat hoe minder parkeerplaatsen er zijn in Deinze hoe beter het gaat!)

• Er wordt een GANIP goedgekeurd (Gemeentelijk Algemeen Nood- en InterventiePlan). Het woord zegt het zelf.Ik lees in het verslag dat bij de evaluatie van de brand in Wonterspan Be-alert toch beter geactiveerd was om de omwonenden correct te informeren.Beetje vreemd. Toen ik in maart daar naar vroeg op de gemeenteraad kreeg ik als antwoord dat dit niet nodig was geweest. Blijkbaar zijn er toen inschattingsfouten gemaakt.

• De “Geert-Decaluwébrug” (Brugje tussen Brielpoort en Tolpoortstraat) wordt bij hoogdringendheid unaniem goedgekeurd. Eindelijk kan er werk van gemaakt worden. (Waarom kan er tot niet kan gewacht worden met de Blauwe Zone aan Martinus?)

• Raadslid Jan Pauwels (N-VA) vraagt waarom de bibliotheek ter promotie van een taalpunt een folder uitgeeft in vijf talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels en … Arabisch. Waarom geen Chinees of Pools???Het antwoord klonk voor mij ook Chinees.

• De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen formuleerde in de zitting van 18 juli 2019 een negatief advies omtrent de startnota voor het gemeentelijk RUP ‘Begraafplaats Bachte’.Er blijken in de startnota nogal wat elementen te zijn die in een latere fase aanleiding kunnen geven tot schorsing.Het gaat dus om een terrein van 4,4 ha dat ligt in herbevestigd agrarisch gebied.Ik meen begrepen te hebben dat in de mastervisie enkel de begraafplaatsen van Astene, Wontergem en Vinkt behouden blijven (enkel Oud Deinze).Ik vroeg naar de globale visie van het college omtrent de begraafplaatsen, zeker nu ook geprojecteerd op de fusie.Wat gaat er bvb de invulling zijn van de vrijgekomen gronden en hoe gaat het CBS reageren op het negatieve advies van de deputatie?Ook dit punt zal besproken worden naar een volgende commissie. Wordt vervolgd.

• Op de Steenweg op Astene (grondgebied Nazareth) wordt met de steun van de provincie een fietspad aangelegd. Zoals de plannen nu zijn stopt het fietspad bij het grondgebied Deinze.Ik vroeg hoever het staat met de plannen (timing) om ook de Nazarethsesteenweg te voorzien van een degelijk fietspad en daarmee gepaard gaand toch ook de optimalisering van Karrewegstraat (tussen N35 Gaversesteenweg en Parijsestraat) en Kortrijkse Heerweg (tussen Parijsestraat en Nazarethsesteenweg), deze weg moet immers opgewaardeerd worden naar een lokale 2 die aansluit bij lokale 2 Nazarethsesteenweg. (zie MP Deinze p. 74)En zie, eind 2020 gaat één en ander in uitvoering.

Ik vroeg ook schriftelijk antwoord op onderstaande:

Vraag omtrent werken aan hoogspanningslijnenMomenteel worden werken uitgevoerd in het kader van het Horta-Avelin project van Elia oa ook in de omgeving van de Korte Dosweg. Vele bewoners zijn ongerust omtrent de verzwaring van kabels met groter magnetisch veld tot gevolg.Enkele jaren geleden was er nog een hele discussie in de pers omtrent het al dan niet bestaan van kwalijke gevolgen (oa https://www.nieuwsblad.be/cnt/g9d2nn0tb)Bewoners klagen over onvoldoende informatie. Nochtans zijn er informatieavonden geweest zijn in 2017 ook in Deinze. (16 november 2017)Zie https://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/Horta-AvelgemBlijkbaar was dat niet voldoende want de onrust is niet weg.Kan de Stad aandringen om een nog betere communicatie met de betrokken inwoners te organiseren en welke acties kunnen nu nog ondernomen worden?

Vraag omtrent vuilnisophaling.De nieuwe methode van PMD-ophaling is een succes.Er is vraag om deze zakken wekelijks op te halen. Kan dit bekenen worden?Het is een goede zaak dat de silofolie opgehaald wordt in Nevele, omdat dit snel een groot volume inneemt om te transporteren naar het containerpark.Het jaarlijks ophalen van grof huisvuil zou ook goed zijn, aangezien niet iedere burger in Deinze-Nevele dit kan naar het containerpark brengen ( bijv. Gebrek aan materiaal(remorque), gewicht, gezondheid van betrokkene(mindervalide), alleenstaande zonder auto, ....)

Vraag omtrent speelpleinwerking

De huidige speelpleinwerking in Nevele en Deinze zijn momenteel nog verschillend en hanteren dan ook nog verschillende regels.Zo dient er in Nevele een kaart aangekocht te worden (10 of 25 euro).Per halve dag moet er 2,5 euro betaald worden.De boodschap aan sommige inwoners van Nevele wordt gegeven dat de huidige kaarten volgend jaar niet meer geldig zijn en dat de tarieven omhoog gaan.Blijven de niet-opgebruikte kaarten geldig mits opleg of kunnen ze ingewisseld worden?
Update 11.09.2019

Naar aanleiding van mijn vraag omtrent de geldigheid van de oude speelpleinkaarten laat het Stadsbestuur weten begrip te hebben voor bezitters hiervan.

Mensen die nog beurten over hebben op de speelpleinkaarten, kunnen deze tot en met 30 november 2019 binnen brengen op de stedelijke jeugddienst in jeugdhuis Brieljant, Mouterijdreef 20 te Deinze. In de jeugddienst zal een lijst aangelegd worden met naam, adres, rekeningnummer en het terug te betalen bedrag van de mensen die de speelpleinkaarten binnenbrengen. De dienst financiën zal daarop de terugbetaling uitvoeren via overschrijving.Lees hier het volledige antwoord:Het klopt dat er voor de speelpleinwerking in Deinze en Nevele dit jaar een verschillend retributiereglement gold.In Deinze werd gewerkt met het systeem waarbij men per halve dag € 3 cash aan de kassa bij de animatoren diende te betalen. In Nevele maakte men gebruik van twee soorten beurtenkaarten voor de speelpleinwerking. Een kaart van één beurt geldig voor een halve dag kostte € 3. Voor een tienbeurtenkaart (10 halve dagen) betaalde je € 25.Momenteel maakt de jeugddienst volop werk van een nieuw gezamenlijk retributiereglement voor zowel de speelpleinwerking van Deinze als van Nevele. In dit reglement zullen dezelfde tarieven gehanteerd worden voor speelpleinwerking in Deinze en Nevele. Dit reglement zal dan ook voorgelegd worden aan de gemeenteraad. We zullen er ook voor zorgen dat er een eenvormig systeem komt voor de betaling van speelpleinwerking in Deinze en Nevele.De kaarten die werden aangekocht in Nevele in 2019 zullen volgend jaar niet meer geldig zijn. Dit werd meegedeeld bij de aankoop ervan en stond ook vermeld op elke aangekochte kaart.We begrijpen natuurlijk de vraag van bewoners die nog beurten over hebben op de huidige kaarten. Omdat er nog geen definitieve beslissing is over de tarieven die volgend jaar gehanteerd zullen worden, stellen we dan ook voor om de resterende beurten op de speelpleinkaarten van Nevele terug te betalen.Mensen die nog beurten over hebben op de speelpleinkaarten, kunnen deze tot en met 30 november 2019 binnen brengen op de stedelijke jeugddienst in jeugdhuis Brieljant, Mouterijdreef 20 te Deinze. In de jeugddienst zal een lijst aangelegd worden met naam, adres, rekeningnummer en het terug te betalen bedrag van de mensen die de speelpleinkaarten binnenbrengen. De dienst financiën zal daarop de terugbetaling uitvoeren via overschrijving.De mogelijkheid tot terugbetaling en alle nodige informatie over de terugbetaling van resterende beurten op de speelpleinkaarten van Nevele zal bekend gemaakt worden via de website van Stad Deinze en via een bericht in de D-17 van 24 september 2019.