Beslist beleid

1 oktober 2019

Beslist beleid

Eerst even dit:

De affectiewaarde is bv. de herinneringen aan het huis verbonden en de bewoning sinds generaties (“ik woon hier al 30 jaar” of “ik ben hier geboren”). De vergoeding ervan is omstreden, maar hier kan een welbespraakt advocaat het verschil maken.

Matth 7,7-8 (vraag en er zal gegeven worden)

_____

Ik ben tevreden dat het college is ingegaan op de vraag om de stand van zaken omtrent de ringweg eens toe te lichten aan de nieuwe gemeenteraad.De bestelde presentatie werd gegeven op een bijzondere commissie.

Tevreden om de transparantie bij de 3,2 (!) miljoen euro die na vandaag reeds zal uitgegeven zijn om dit stuk van het mobiliteitsplan uit te voeren. (Want men voert uit! Dit is “Beslist Beleid” – eerdere uitspraken als ware een mobiliteitsplan een levendig gegeven mogen dus als niet bestaande beschouwd worden, wat belooft voor de rijrichting van de Tolpoortstraat”)

We zijn er mee bezig

Maar ik ben ook ontstemd.

Ontstemd om wat we maar te zien hebben gekregen.

Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat deze presentatie toch maar zeer mager was.

Inderhaast gemaakte schetsjes lijken mij nu niet het middel om sceptische burgers te overtuigen.Ik ben niet alleen ontstemd maar ook versteld. Op heel wat vragen die ik op de vorige gemeenteraad stelde, kwam geen duidelijk antwoord.Ik had echt een gefaseerd plan van aanpak verwacht gezien de ijver waarmee woningen in de Poelstraat worden opgekocht.Hetgeen ik onthou: we zijn er mee bezig!Geen plan

Als je aan zoiets begint moet je toch wel een kostenplaatje hebben.Een begroting, een raming, een stappenplan.Er wordt gepraat over tunnels en doorsteken alsof het niets is.

Op de vraag of Infrabel toestemming heeft om te ondertunnelen is het antwoord we zijn 95 % zeker.Als je aan zoiets begint moet je geen 95 % zeker zijn maar 100%. Anders klopt het hele plaatje niet.

Op de vraag of het Vlaams Gewest reeds toestemming heeft gegeven om aan te takken op de bestaande N-wegen is het antwoord: “Ze hebben mee het mobiliteitsrapport goedgekeurd.”Iedereen weet dat dit zo niet werkt.

Visionair

De overdracht van de Gentstraat en Kortrijkstraat aan Deinze was een nieuw gegeven op de commissie.Bizar dat de stad zelf kan vooruitlopen op iets wat in de Vlaamse Regering moet beslist worden.Men loopt zelfs veel te flink vooruit: huizen opkopen, op die manier AWV onder druk proberen zetten, maar ondertussen nalaten om te checken hoe het zit met de beschikbare budgetten vanuit Vlaanderen voor de Deinse ringweg.Heeft men al eens geïnformeerd of er tijdens de regeringsonderhandelingen over de mobiliteitsdossiers de Deinse ringweg enigszins op tafel lag?Het leek me het moment om dit op zijn minst bespreekbaar te krijgen.Graag verkreeg ik daar een antwoord op.

Heeft men reeds contact gehad, buiten de administratie, met het politieke niveau die toch de centen op tafel moet leggen?

Of gaat men de volledige aanleg zelf betalen? (Met dank aan oud-Nevele voor de bijdrage)

Veneco

Men zal wel moeten want Veneco zit achter de veren en dan zal het geen ondertunneling van de Poelstraat zijn want dat gelooft niemand.Het staat in de sterren geschreven dat de Poelstraat letterlijk zal geknipt worden. Zo’n tunnel is niet betaalbaar en zelfs praktisch bijna onmogelijk.Er moeten garanties gegeven worden voor de ringweg anders loopt men het risico binnen vier jaar nog eens 1.350.000 euro te mogen terugbetalen aan Veneco.(Non)-communicatie

Over communicatie met de buren was men duidelijker. We “proberen” hen te overtuigen. Klopt en dat doet men op een manier die de ogen van vele inwoners uitsteekt.Men doet dat niet op basis van overtuigingskracht, maar op basis van bijzonder hoge, te hoge affectiewaarden, verhuiskosten en wederbeleggingsvergoedingen. Dan gaat iedereen wel overstag.Zodanig dat men 200.000 euro boven de venale waarde aankoopt.

Venale waarde: dat is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor een ontroerend goed.

Redelijk Mens! 200.000 euro boven de venale waarde (+50%), zelfs voor maatschappelijk (on)nut is dit niet meer redelijk te noemen. Het is zelfs een mes in de rug van de mensen die binnenkort aan de ringweg zullen MOETEN wonen en hun woning in waarde zullen zien dalen.

Maar Mattheus had dus gelijk.Ofwel gaat men niet in op de uitrookpremie en dan verschijnt de deux ex machina ten tonele: het Vlaams Gewest moet dat maar opknappen!Over de stand van zaken met de site rechtover Delhaize: grote stilte. (We zijn er mee bezig)Studiebureau moet huiswerk opnieuw doen

Maar het meest frappante was toch de bekentenis dat men zelf niet weet hoe de oversteek van shoppers op Driespoort moet gerealiseerd worden. De helft van de parking moet weg op Driespoort. Bij Interieur Vankerkhove een tapijt gekocht en uw auto staat aan de andere kant van… de ringweg…? Met uw shoppingkarretje uit "de Action" de ringweg oversteken?