Brielmeersen krijgt inclusieve speeltuin

18 december 2019

Brielmeersen krijgt inclusieve speeltuin

Op de provincieraad van 18 december stelde ik volgende vraag aan de deputatie.“Bij de goedkeuring van het meerjarenplan is terecht veel aandacht gegaan naar de maximale toegankelijkheid van de provinciale domeinen.In gesprekken achteraf had ik het met Karlijn Deene over de inclusiviteit van speeltuinen.Vandaar dat we ook deze vraag willen stellen aan de deputatie.Op verschillende plaatsen worden de komende jaren de speeltuinen heringericht.

Onder meer op de Brielmeersen in Deinze.

Aangezien spelen een recht is van ieder kind, willen we dan ook een warme oproep doen om de mindervalide kinderen niet te vergeten bij het inrichten van deze speeltuinen.Valide en andersvalide kinderen moeten samen kunnen spelen in dezelfde speeltuin. Samenspel staat centraal binnen een inclusief speelterrein.

Met gerichte investeringen en kleine aanpassingen is zoiets perfect uitvoerbaar.

Graag hadden we vernomen of er concrete plannen bestaan om inclusieve speeltoestellen aan te kopen en of er voldoende aandacht is voor de andersvaliden bij de (her)inrichting van speeltuinen?”

Naar aanleiding van het antwoord van de deputatie werd volgende persmededeling uitgestuurd:

Ook Provinciaal Domein De Brielmeersen krijgt inclusieve speeltuin.

Provincieraadsleden Bart Vermaercke en Karlijn Deene (N-VA) tonen zich tevreden met de aandacht die het Oost-Vlaamse provinciebestuur besteedt aan inclusieve speelplekken op de provinciale domeinen. Zo kunnen ook kinderen met een beperking naar hartenlust ravotten met hun vriendjes, broers en zussen.

In het meerjarenplan dat onlangs werd goedgekeurd, zet de provincie Oost-Vlaanderen sterk in op de maximale toegankelijkheid van de provinciale domeinen. De deputatie engageert zich bij monde van gedeputeerde Annemie Charlier dan ook om werk te blijven maken van inclusief spelen op de speeltuinen in de domeinen. Ook in de nieuwe speeltuin voor het Provinciaal Domein De Brielmeersen te Deinze wordt die filosofie toegepast.

Bart Vermaercke reageert enthousiast: “Samen spelen is een recht van ieder kind. Het is belangrijk dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen hun hart kunnen ophalen, zo leren zij elkaar beter kennen en waarderen.” 

“Veel is daar trouwens niet voor nodig,” vult Karlijn Deene aan. “Een geschikte ondergrond en enkele aangepaste speeltuigen waar kinderen met en zonder een beperking samen kunnen spelen. Denk aan rolstoeldraaimolens, rolstoelschommels, speelkastelen waar kinderen met een rolstoel kunnen oprijden, enzovoort.”

Bart Vermaercke: “Ik ben blij dat er ook op het Provinciaal Domein De Brielmeersen in Deinze weer een inclusieve speeltuin zal gerealiseerd worden. Deinze telt heel wat instellingen waar kinderen met een beperking verblijven, ook voor deze kinderen zijn De Brielmeersen de ‘place to be’. Dankzij de inspanningen van het provinciebestuur wordt mijn stad een stuk warmer en inclusiever.”

Karlijn Deene: “Als Gentenaar pleit ik al jaren voor inclusieve speeltuinen in mijn stad, tot nu toe zonder resultaat. Het doet mij daarom veel deugd dat het provinciebestuur zijn acties in de domeinen verderzet: zo wordt elke speeltuin er een inclusieve speeltuin. De nieuwe speeltuin in De Brielmeersen zal ook voor Gentse kinderen een grote meerwaarde betekenen.”

Bart Vermaercke en Karlijn Deene volgen het dossier met veel gedrevenheid op en kijken met de hele provincieraad uit naar de opening van de nieuwe inclusieve speeltuin in De Brielmeersen.