Oproep tot realisme

12 januari 2020

Oproep tot realisme

Met de regelmaat van de klok verschijnen berichten over de ringweg door Deinze.Onlangs verscheen weer een artikel in de krant over de realisatie van de ringweg waarin we in 2024 al de eerste resultaten zullen zien!

Ondanks het feit dat de gesprekken met Agentschap Wegen en Verkeer blijkbaar goed opschieten is er nog niets, en ik herhaal, nog niets toegezegd vanuit Vlaanderen.Agentschap Wegen en Verkeer beschikt NIET over een potje geld om werken uit te voeren aan gewestwegen, zoals het artikel laat uitschijnen.

Wie gaat dat betalen?

Bovendien roepen de uitspraken vele vraagtekens op: Ergens staat dat het Agentschap Wegen en Verkeer de weg gaat aanleggen en een beetje verder staat “De aanleg van de ringweg van aan de N35 (Driespoort) tot aan de N43 (Weba) wordt overgenomen door de Stad Deinze.”In het meerjarenplan is daar geen euro voor voorzien.Wie gaat dat betalen? Hoeveel gaat dat kosten?Blijkbaar neemt de huidige meerderheid in Deinze haar wilde dromen graag voor werkelijkheid.Het bestuur heeft wel al een aantal aankopen gedaan.Vanuit Vlaanderen werden er echter geen concrete engagementen gedaan, noch middelen voorzien.

Ik daag iedereen uit om mij het tegendeel NU te bewijzen. Inclusief de denkpiste van de ondertunneling van de Martinusrotonde!

De realiteit

Eerst zal men dit in het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio moeten uitklaren. Dan pas kan er op Vlaams niveau bekeken worden wat er mogelijk is en binnen welke timing.Als we de huidige meerjarenbegroting van de Vlaamse regering bekijken alsook de prioritaire projecten uit dit regeerakkoord zal het nog niet voor deze legislatuur zijn.Dát is de realiteit!

Zelfs als “het hoekhuis” verworven is blijft de draaicirkel voor vrachtwagens veel te klein en is zeker een extra afslagstrook op de Gaversesteenweg nodig om een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken.De onteigeningen op de Gaversesteenweg doemen dan weer op.

Graag met de voetjes op de grond blijven!

Hoe graag sommigen een ringweg dwars door een shoppingcentrum én woonwijk ook willen hebben, het zal dus nog niet voor deze legislatuur zijn.

Ik zou graag plannen zien die écht afgetoest zijn aan de realiteit.Het is aan de beleidsvoerders om ons die voor te leggen.

Ondertussen bouwt men het centrum en de aanloopstraten aan ijltempo vol.De stilstand van morgen!

Het mobiliteitsplan is toe aan een update!

PS. Ik wacht nog steeds op een plan voor een aanvaardbare oversteek tussen de Albert Hein en de Action met de winkelkar.