Toelage Farmfabriek

26 januari 2020

Toelage Farmfabriek

Tussenkomst op de gemeenteraad van 23 januari 2020

Blijkbaar zijn er al harde garanties gegeven want vorige week maandag ontvingen we al een uitnodiging via de Stad voor de opening als bedanking voor de steun, nog voor de agenda van de gemeenteraad was bekendgemaakt.

Geef toe voorzitter, een beetje respect voor dit orgaan kan geen kwaad toch.

Laat het duidelijk zijn onze fractie draagt de Farmfabriek een warm hart toe.

Regelmatig ontmoet ik er op de afterworkgelegenheden sommigen onder u.

Het initatief van de Farmfabriek is bijzonder lovenswaardig.

Zowel de verhuurder als de vzw zorgen ervoor dat dit stuk erfgoed van de leegstand en de sloop gevrijwaard wordt en een nieuwe creatieve invulling krijgt.

Ik raad iedereen aan dringend eens een bezoek te brengen aan dit unieke concept.

Dat jonge ondernemers hun schouders onder dergelijk initatief durven zetten verdient ons grootste respect en onze steun.

Ook op ander plaatsen in de stad wordt ferm gesteund om leegstand tegen te gaan en beleving mogelijk te maken. Het moet niet altijd naar de centrumstraten gaan.

Zo’n initatief is waarschijnlijk niet eenvoudig kostendekkend en is daarom is men zal allicht op zoek zijn naar structurele partnerschappen.

In ons verkiezingsprogramma staat ook de organisatie van een boerenmarkt.Dus dat kunnen we ook afvinken.

Onze fractie gaat akkoord met deze toelage maar heeft wel enkele bedenkingen en vragen bij het tot stand komen van dit agendapunt.

We hadden dit liever gezien als steun aan de vzw in het algemeen en niet zozeer als steun aan het uitrollen van de Lokaalmarkt omdat de consequenties van dit concept mijns inziens niet voldoende bekeken zijn.

Nochtans hebben we in de stad voldoende expertise in de vorm van adviesraden allerhande.

Zo hebben we een marktcommissie en ik citeer:

De marktcommissie adviseert het stadsbestuur over de organisatie van de markten. (website).

Aangezien het hier gaat om de organisatie van een “boerenmarkt” hadden wij graag ook het advies gezien van de Land- en tuinbouwraad want misschien broeden ook zij wel op een eigen boerenmarkt.Aangezien het hier gaat om een toch een vrij grote en structurele inplanting die frictie kan veroorzaken binnen de huidige economische spelers ware het advies ook beter gevraagd aan het economisch forum.

Het gaat hier om verschuiving van budgetten en aangezien je een euro maar één keer kan uitgeven vraag ik mij af wat er dan wegvalt.

Ik heb dan ook volgende vragen.