Gemeenteraad 20.02.2020

26 februari 2020

Gemeenteraad 20.02.2020

Flitsen te onthouden uit de gemeenteraad van 20 februari.

• Er lagen een hele hoop verordeningen van de politiezone voor. We keurden dit goed ook het feit dat jongeren nu vanaf 14 jaar een gasboete kunnen krijgen, daar waar dat vroeger 16 was.

• Het reglement van de Boerenmarkt lag ter stemming. Net zoals bij een aantal andere punten (Ballonmeeting) hadden we in de pers alles al vernomen. Vorige maand werd in dit forum nog bijzonder geheimzinnig gedaan over de Boerenmarkt.U zal nergens lezen dat de gemeenteraad de boerenmarkt en de ballonmeeting goedkeurde, neen dat deed het college al.

• De “Rapportering van de financieel directeur over de verleende visums en managementrapport op datum van 31 december 2019” lag ter kennisname.Over "de fiets van Sofie" ga ik niet veel (meer) zeggen. Ik verwijs naar dit persartikel

Hup-Hub (u weet wel, vroegere ruimte in de Tolpoortstraat waar JBC ooit ging komen en diede stad na 7 jaar leegstand aankocht)

De ruimte is momenteel een lege doos en moet dus ingericht worden. Hiervoor wordt 280.000 euro voorzien

Dit is een technisch dossier, indien meer uitleg nodig contacteer me gerust.Vanuit de N-VA fractie hebben we dit dossier altijd ondersteund.Het spookpand moest immers dringend aangepakt worden en het uitrollen van een plaats voor starters is een prima idee.Maar ik heb het moeilijk met het tijdstraject.

HUB-HUP in juni erin en in december eruit. Dan de bib erin en dan de bib eruit en dan brengen we het pand op de markt via een oproepprocedure.

De 280.000 euro zijn noodzakelijke kosten die moeten gemaakt worden om het pand instapklaar te maken. Maar men past wel een paar truken toe die vreemd overkomen.Het opsplitsen in percelen laat weliswaar toe om sneller te schakelen maar zorgt er ook voor dat men net onder de regels blijft voor openbare aanbestedingen blijft.De drempel voor Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (Art. 42, §1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten en art. 90 KB Plaatsing) is immers 139.000 euro.Tel de bedragen samen van de verschillende loten die men gaat uitbesteden en u komt aan 137.603 euro. Net onder de drempel.Vandaar dat men dus een stuk in eigen regie moet doen en waarbij men de creativiteit aan de dag legt om zelfs het perceel elektriciteit te splitsen.Volstrekt legaal maar toch op het randje vond ikIk zou daar toch zeer voorzichtig zijn dat daar geen vodden van komen bij controlerende overheden.

Naast de raming (het kan dus minder maar waarschijnlijk ook meer zijn) moest ook het ontwerpplan goedgekeurd worden.Vooraleer je een ontwerpplan kan goedkeuren moet je wel goed weten wat je precies in het pand gaat doen.Aangezien de centrummanager, voor de helft betaald met inkomsten uit de promotaks belast is met het invullen van deze ruimte ontbreekt m.i. hier een grondig advies van de werkgever namelijk vzw Winkelstad en van de centrummanager zelf.Het basisconcept van Hup-Hub is eigenlijk nog nergens doorgesproken.De subsidieaanvraag van 10000 euro bij de provincie is afgekeurd op basis van “geen structurele oplossing” voor de bestemming van dit gebouw.Als ik het dossier van de subsidieaanvraag bekijk ontdek ik ook dat dit niet helemaal klopt met het idee van huisvesten van start-ups. Wat toch de bedoeling is van HUP HUB dacht ik.Ik zie bij de kandidaat-residenten heel wat bestaande handelszaken staan die nu eigenlijk gratis zullen gehuisvest worden en eigenlijk marktverstorend of concurrentievervalsend kunnen zijn.

Ook het gewoonweg aanbieden van werkplekken kan niet de bedoeling zijn want dan kom je zeker in aanvaring met private initiatieven op dat vlak.Het moet toch de bedoeling zijn dat het hier moet gaan om het “tijdelijk” huisvesten van echte starters die werkruimte krijgen om nieuwe concepten uit te proberen.Ik denk hierbij aan max 4à6 maanden. Er moet dus zowel bij de indeling als inkleding van het gebouw, maar ook bij het uitrollen van het concept rekening gehouden worden met voldoende rotatie in aanbod.

Dit moet echt gaan om starters!

Ik hoop dat men zich niet verslikt in het dossier want ik lees in het aanvraagsubsidiedossier dat ook het commercialiseren van Hup HUB 15500 euro gaat kosten.Ook dat budget gaat ergens vandaan moeten komen bovenop de professionele omkadering om 20 starters ondersteuning te geven.Ik heb dan ook de gemeenteraad opgeroepen om het subsidiedossier eens goed door te nemen. Het is een mooie basis maar het Hup-Hub-project, maar moet m.i. voor minstens twee jaar uitgerold worden met wissellende residenten, strikt gereglementeerd om geen concurrentievervalsing te organiseren, vooraleer de bib daar kan inkomen.We beseffen ten zeerste dat het best snel moet gaan en hebben het budget goedgekeurd maar met de vraag een gedetailleerd plan van concept gepresenteerd te krijgen. Vanuit het schepencollege werd daar positief op gereageerd. Tenslotte gaf ik de tip nog mee om nog eens goed na te kijken of in het kernwinkelgebied überhaupt een bibliotheek, al dan niet tijdelijk mag onder gebracht worden, in een gebouw dat eigelijk bestemd en vergund is als  handelsruimte.

De Knip aan het Martensveld is definitief. We onthielden ons. De verkeerscommissie vroeg om eerst de volledige buurt eens te bevragen maar dit werd genegeerd door het college.

• Het gehele centrum van Deinze wordt fietsstraat.

• Er werd ook een budget goegekeurd voor de terugbetaling van sociaal tolken op school en op het CLB. Dit is echt beperkt en kan onze goedkeuring meekrijgen. Ouders en kinderen moeten eerste begeleiding krijgen anders loopt de integratie zeker mis. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om de stad proficiat te wensen met het initiatief van de babbelbib.Anderstalige nieuwkomers die de Nederlandse taal willen oefenen zijn welkom in de bibliotheek Deinze. Met een kopje koffie of thee praat men onder leiding van een coach over onderwerpen die men boeiend vindt. We zaten met N-VA Deinze al een tijdje bezig met het voorstellen van “Taaltafels” maar de “babbelbib” vult dit eigenlijk al in. Nu nog het aanbod (uren) verruimen en we zetten zeker stappen voorwaarts.

Het definitief ontwerp van de herbestemming oud rustoord werd goedgekeurd, met behoud van de luikjes.

Ik merkte op de voorbereidende commissie op dat de typische vensterluiken die het gebouw sieren verdwijnen in de nieuwe toestand.Iedereen kent het gebouw met zijn typisch rood witte vensterluiken, het zou jammer zijn dit stukje erfgoed te laten verdwijnen. Dit maakt in ieders geheugen immers een essentiëel deel uit van het O.L.V. rusthuis.Hoewel het hier niet gaat om erfgoed volgde de gemeenteraad mijn voorstel en blijven de luikjes behouden.

• In een extra agendapunt pleitte collega Matthias Neirynck op een brief te schrijven naar de Spaanse Ambassade om de aanslepende wantoestand in Catalonië aan te klagen

Hij stelde voor dat het college een brief aan de Spaanse ambassade richt. In die brief moet dat de stad haar bezorgdheid uiten over de Catalaanse kwestie en een oproep doet opdat de Spaanse regering opnieuw in dialoog gaat met de Catalaanse politieke vertegenwoordigers. ‘Ondertussen zitten de Catalaanse politieke gevangenen al drie jaar onterecht in de cel’ verduidelijkte Matthias, ‘het wordt tijd dat de politieke dialoog opnieuw wordt opgestart en dat de Spaanse regering redelijkheid toont’. Deinze heeft als stad binnen de Europese Unie het recht en zelfs de plicht om onrechtvaardigheden binnen diezelfde Unie aan de kaak te stellen’. Op die manier tonen we onze betrokkenheid als stad binnen Europa. Het is een mooi en solidair signaal als vooruitstrevende stad. De brief kadert ook binnen de resolutie van het Vlaams Parlement die over dezelfde problematiek gaat.Het punt werd goedgekeurd en we hopen dat de Spaanse ambassade de brief ter harte neemt en aandringt op een nieuwe dialoog.

Naar aanleiding van de vragenronde hebben we nadien een aantal persberichten uitgestuurd.

Over de MolenstraatOver de begraafplaatsenOver de bomen op de MarktOver de Brief naar de Spaanse ambassade