Gemeenteraad 28.05.2020

1 juni 2020

Gemeenteraad 28.05.2020

Flitsen te onthouden uit de gemeenteraad van 28 mei 2020.

Altijd aan de andere kant

undefined

De titel van dit stuk is sprekend. Midden in coronatijd zit je “altijd aan de andere kant”. Het nieuwe normaal is staren naar een scherm. In dit geval meer dan 6 uur aan een stuk. Met 40 spelers en wat volk die de livestream volgen. Zonder emotie, zonder binding, … Ik weet het zo niet. Misschien is dit allicht verantwoord en speelt het zelfs in de kaart van sommigen. Ik vind alvast dat we stilaan meer moeite moeten doen. De economie is weer opgestart, de scholen, straks de kampen, … Nu nog de politiek, want dit gaat zo niet. We zijn het debat kwijt. We lezen wel op facebook (elke dag) wat er gebeurt, … De pers communiceert zeer eenzijdig, …

Doe eens iets zinvol, Bart!

Niet dat je eigenlijk iets gemist hebt. Een politiek “neutrale” kennis hield het een uur of twee vol om te volgen en belde me daags nadien. Boem! Met uw gezicht tegen de muur: “Bart, wanneer ga je iets zinvols doen dan je daar mee bezig te houden?”. Stemt tot nadenken. Alles is beslist, zonder debat, zonder inspraak, … De gemeenteraad zal de laatste zijn om ingelicht te worden…

Ter zake

De 68 punten vind je wel terug op andere kanalen. Of luister naar het audiovisueel verslag (goede moed). Ik pik er een paar uit die ikzelf de moeite vond.

We kwamen nog even terug om de GAS-boetes ed in een definitief kader te gooien. Vanuit N-VA zijn we altijd voorstander om niet té tolerant te zijn en ook handhaving hoog in het vaandel te houden. Ik stel me wel vragen bij het massaal invoeren van “zones 30” en fietsstraten. Zeer sympathiek maar wie volgt op en wie houdt er zich aan? Wat is een GAS-boete? Wat is de wet? Wat is tolerantie? Moeilijk vraagstuk. Het is niet omdat Vosselare put gesloten is dat je 20 meter verder niet in de Leie mag zwemmen of een beachparty mag geven, met bak bier en al.

Hoe zit dat trouwens met het beklimmen van beschermd cultureel erfgoed? Is dat nu ook toegelaten?

Het vredegerecht

Ondertussen bekend. De stad legt 530.000 euro op tafel om het Saveryspand (de vroegere bibliotheek-museum-trouwzaal-expositieruimte) te verhuren aan het Vredegerecht. Het RAC (Rijksadmistratief Centrum) komt nu helemaal leeg te staan. Vanuit de N-VA denken we: wat gaan “ze” daarmee doen? Stellen de vraag op de voorbereide commissie en het antwoord is duidelijk: “We zijn niet geïnteresseerd in dat gebouw”.

Op de vraag of het gebouw eigendom van de Regie der Gebouwen (zoals iedereen denkt) komt een onduidelijk antwoord. Van wie dan wel? Stilte.

undefined

Ik ga dan maar zelf op zoek en bel en volg daarbij alle deontologische regels die een gemeenteraadslid moet volgen maar niemand neemt de telefoon op.Tenslotte maar eens bellen naar de dienst omgeving waar men mij zegt dat ik het antwoord NIET krijg. Tiens, als gemeenteraadslid je werk doen is blijkbaar niet zo evident. Uiteindelijk krijg ijk dan toch het antwoord. Het RAC en de parking is eigendom van Fedimmo.

Fedimmo

Fedimmo, u weet wel (of niet), is het vehikel opgericht onder Verhofstadt om de overheidsgebouwen te verkopen en ze dan weer te verhuren. de zgn. sale-and-lease-backoperaties. (Waar we ons nu nog “blauw” aan betalen)

Dus toch wel een beetje de regie der gebouwen. En het college weet echt niet wat men van plan is met dat gebouw en toont daarvoor geen enkele interesse. Het huis van uw buurman staat leeg en het interesseert je niet wat men er gaat mee doen.

De poort van Deinze.

Aldus zeker niet gebruiken om de bib in onder te brengen. Maar waar komt die bib dan wel? Wanneer krijgen we als gemeenteraad hier duidelijk zicht op. Ik kan mij toch voorstellen dat alle gemeenteraadsleden, ook van de meerderheid, dat wel eens willen weten? Ofwel wordt ons cruciale informatie achtergehouden als oppositie wat deontologisch niet kan. Allicht lees ik dat wel eens op HLN.be. Maar ik deed dus een voorstel: Ik vroeg het CBS om eens met de eigenaar te gaan praten en te onderzoeken om er de bibliotheek onder te brengen en alzo een echte cultuursite te vormen.Momenteel zijn nog geen echte beslissingen genomen wat er met de bibliotheek op de Markt gaat gebeuren. De stad kocht wel al café De Stadspomp en probeert allicht ook de resterende appartementen in de bibliotheek te verwerven om dan alles door te verkopen aan een projectontwikkelaar (momenteel is men daar volop aan het opmeten). Door het onderbrengen van de bibliotheek op de plaats van het RAC zou een echte cultuursite ontstaan met het Museum van Deinze en Leiestreek, het Leietheater, en de Brielpoort. Dit alles in verbinding met DeKade.

Maar we kunnen ook nog verder denken door deze opportuniteit helemaal ten volle te benutten. Door het uitbouwen van het project SK Deinze zal er immers een groot parkeertekort ontstaan. (Ook dat durft niemand te benoemen) .Na de vernieuwing van het Provinciaal Domein De Brielmeersen zal slecht een parking met 400 plaatsen ter beschikking zijn op de Brielmeersen. SK Deinze wil een stadium bouwen met 8000 zitjes. (Het mobiliteitstekeningetje mag je zelf maken en mij eens bezorgen). In één beweging kan met de studie over de bouw van de bibliotheek ook eens nagedacht worden om daar een ondergrondse parking aan te leggen.

Geen interesse

Natuurlijk moet men niet over één nacht ijs gaan, zo moet op z’n minst de economische impact onderzocht worden van het eventueel wegtrekken van de bibliotheek van de Markt en moet ook de herbestemming van het oude stadhuis dan mee op tafel komen. Ik denk dat hier mooie deals te sluiten zijn. Maar Deinze is niet geïnteresseerd in het RAC. Plaats genoeg. Waarvan akte.

Benieuwd of de holding Befimmo boven Fedimmo er ook zo over denkt?

Bachte Kerkhof

Het college gaat een stuk grond kopen van een landbouwer in de Schipdonkstraat om daar één grote begraafplaats te realiseren.Naar het schijnt sleept dit dossier al meer dan 10 jaar aan. Maar ik ben nog altijd niet mee als nieuwkomer in de Deinse politiek en blijf ik uitleg vragen. Ik betreur ten zeerste dat de reeds lang gevraagde én beloofde commissie omtrent de visie over de begraafplaatsen nog altijd niet heeft plaats gevonden. Al bij het eerste ongustig advies van de deputatie van 19 juli 2019 vroeg ik om klaarheid te scheppen in dit dossier en vroek ik naar visie en beleidsplannen. Dit werd toen beloofd. Ondertussen deed het stadsbestuur haar huiswerk opnieuw. Maar de deputatie adviseerde op 20 maart alweer ongunstig. Zo is er onvoldoende argumentatie voor de locatie, is er een onvoldoende uitgediepte, duidelijke motivatie en argumentatie voor de optie van een bijkomende centrale begraafplaats in relatie om de bestaande begraafplaatsen te schrappen.

De Raad van State

undefined

De bevoegde schepen zegt in de pers dat de autonomie van de Stad is aangetast. Ik veronderstel als dat zo is dat men dan naar de Raad van State trekt. Het gebeurt tegenwoordig en in het verleden wel vaker dat adviezen van andere overheden door Deinze anders geïnterpreteerd worden. Ik ben geen jurist en ga me niet uitspreken over de kern van de zaak maar dring aan op een heldere visie. Het is niet logisch van een stuk grond te kopen zolang er geen klaarheid is. Volgende maand ligt die grond er ook nog. Er is plaats tekort om onze doden te begraven in de dorpskern. Dus we laten hen vredig rusten op één moeilijk bereikbare plaats. Wat we gaan doen met de vrijgekomen gronden vernemen we niet. Of toch wel. Volgens de startnota is op de begraafplaats van Deinze alvast plaats voor bebouwing…? Ik hoed me om sentimenteel te worden maar durf de vraag te stellen. Duwen we de herdenkingsplaatsen van onze doden weg, een historische waarde waar we het moeilijk mee hebben skippen we. Weg met de kerken en begraafplaatsen er rond? Een debat ten gronde is nodig!

Voortschrijdend inzicht en guerilla-actie.

Er komen zebrapaden op de Markt. In een heel ver verleden (2012) had N-VA daar al eens voor gepleit met een ludieke actie. Dit werd toen aanzien werd als een guerillia-actie! Ondanks het uitgebreide pleidooi en de verkeerslessen Groen-Rood werd dit nu dan toch goedgekeurd. Het voortschrijdend inzicht is te waarderen, ik citeer ter info uit de reactie van 2012:Schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V) reageert scherp op de guerrilla-actie. “Die noppentegels geven het begin van de rijweg aan voor slechtzienden, dat is alles. Bij N-VA moeten ze de wetgeving op de zone 30 eens nakijken”, klinkt het. “In een zone 30 is geen zebrapad nodig. … Zo’n actie is goedkoop en populistisch.”

undefined

Maar: interessant van een uur te debatteren over zebrabaden die er eigenlijk al bijna allemaal liggen, maar dat had niemand blijkbaar opgemerkt.

Relanceplan. Hoe bedoel je?

Vorige gemeenteraad reserveerden we 400.000 euro ter ondersteuning van handelaars die investeerden in het coronoproof maken van hun handelszaak. Een reglement zou uitgewerkt worden. Enkele weken geleden werd er eindelijk virtueel samen gekomen met stakeholders uit industrie en handel en de fractieleiders en de bevoegde schepenen, een zogenaamde relancegroep, om onder andere dit punt te bespreken. Het werd wat mij betreft een zeer warrig debat waar eigenlijk niets op beslist is. Ik ga akkoord dat we met een doordacht economisch heropstartplan moeten komen. Dat we geen helikoptergeld moeten uitstrooiien om per sé beter te willen doen dan Gent, Lievegem of Kortrijk. Maar het wordt zo stilaan tijd om signalen te geven aan de getroffen sectoren. De schepen vroeg naar ideeën en we bezorgden hem een hele waslijst. Akkoord, het éne allicht haalbaarder dan het ander, niet allemaal voor de korte termijn, maar we deden vanuit N-VA ons huiswerk. Tot vandaag heb ik niemand meer gehoord. Als straks de horeca opengaat, onder strikte voorwaarden en toerisme weer mogelijk wordt: wat is ons plan? Hoe maken we het verschil om mensen naar Deinze te krijgen en hoe vangen we dit op? We zijn er mee bezig.

Het verwonderde mij dat nu een punt voorlag om specifiek enkele handelsverenigingen te bedienen. Natuurlijk keurden we dit goed maar ik had liever hier een echt ambitieus relanceplan gezien om de hele handel in het centrum én in de dorpskernen een serieuze riem onder het hart te steken. Ik drong aan om onze aanzetnog eens heel goed door te nemen. Ik vroeg wat er ondertussen op de plank ligt ivm de relance en hoe het zit met het 400.000 euro reglement? Het antwoord was bedroevend. Zoals steeds: we zijn er mee bezig. Daags nadien verneem ik op de welbekende FB-pagina dat er alvast een horeca plan voor de Markt op tafel ligt en dat de Tolpoortstraat Champs-Elysées allures krijgt. Niets mis mee verre van.

undefined

Maar waarom mij dat niet verteld wordt op de gemeenteraad  door de bevoegde schepen enkele uren ervoor is mij een raadsel.Mogelijks wist hij het zelf niet.

De ringweg. Aflevering … (ik ben de tel kwijt)

In de marge van een ander punt gaf ik de gemeenteraad mee dat in de Kamer de minister Bellot werd geïnterpelleerd door Tomas Roggeman (N-VA) over de eventuele ondertunneling van de spoorweg. (Ter hoogte van de Weba)

undefined

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het college de goede voortgang in het dossier toch allemaal wat optimistisch voorsteld. Ik citeer: De stad heeft Infrabel geïnformeerd over haar plannen. Infrabel heeft geantwoord bereid te zijn mee te denken aan oplossingen in het kader van de integrale mobiliteit. Wat de planningshorizon voor de bouw van de tunnel is, welke budgettering voor het totale project wordt voorzien en wie welke taaklast draagt en welke kosten, zijn de antwoorden duidelijk: dit is nog niet gekend en er werd nog geen concreet engagement door Infrabel opgenomen. Ik wou het maar meegeven dat heel het mobiliteitsplan van Deinze eigenlijk heel precair is zolang er geen duidelijkheid is over de ringweg. Wordt ongetwijfeld vervolgd wanneer de plannen binnenkort voor liggen om de Centrumlaan voor eeuwig dicht te metselen. Toen de voorzitter vroeg of iemand van het college hier op wou reageren was het antwoord kortweg: Neen.

Geluidschermen in Landegem

In het vragenmoment deed Karlien een bijzonder goede suggestie. Aalters burgemeester De Crem kondigde ter gelegenheid van de openstelling van het op- en afrittencomplex op de E40 de plaatsing van geluidschermen aan. Karlien vroeg het schepencollege van Deinze om dit ook te bepleiten voor Landegem. Karlien De Paepe: “Ook in Drongen Baarle, St.-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Merelbeke, Aalst, enz. zijn er al geluidsschermen geplaatst of zullen ze binnenkort geplaatst worden. Er zijn nog weinig dorpskernen waar een autosnelweg doorloopt zonder bescherming van geluidsschermen. De autosnelweg loopt in Landegem bovendien op een hoger niveau. Gegarandeerd zou dit een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de buurt.” Schepen Van Thuyne (CD&V) reageerde op de gemeenteraad alvast positief op de vraag van De Paepe. “Dit is een zeer goede suggestie waar we inderdaad dringend werk moeten van maken. Dergelijke geluidsschermen zouden ook begroeibaar kunnen zijn en zorgen voor CO2-captatie. Ook schepen Cornelis (CD&V) was het idee genegen en engageerde zich om hiervan werk te maken. We zijn verheugd dat het schepencollege zich bewust is van de problematiek en zullen dit dossier dan ook met bijzondere aandacht opvolgen. We verwachten dan ook concrete actie van de schepenen en zijn bereid om dit op alle niveaus dit mee te helpen realiseren.

Water, water, water, …

De vraag van Matthias werd nog voor ze gesteld kon worden reeds beantwoord in de krant (alweer). Er werden citernen geplaatst in de Krekelstraat. En het is waar, de buurt doet er zich tegoed aan. Maar vele duizendend liter water blijven de riool inlopen. Ik wil toch wel eens wijzen dat eigenlijk alles al gereglementeerd is via Vlarem. Eerst zorgen voor herinfiltatie, dan eventueel afleiden naar een beek en dan pas lozen.

undefined

Het plannen van droogteplannen en waterbuffers oogt mooi maar daar hebben we nu geen boodschap aan. Het water vloeit ondertussenrijkelijk weg in de Drogenboomstraat en de Krekelstraat. Wat meer ambitie en daadkracht ware wenselijk. Landbouwers met grote tankwagens, brandweerwagens, … kunnen zorgen voor captatie. En oh ja,… eens luisteren in de buurt kan nooit kwaad: 15 meter van het lozingingspunt in de Krekelstraat ligt een gracht (achter de gele container), die leidt via het Stadsbos naar de omwalling van de Ceder.

Heeft er iemand een verlengstuk voor die pomp?