Het meerjarenplan (2) wijzigingen

5 januari 2021

Het meerjarenplan (2) wijzigingen

Bedenkingen bij de aanpassingen van het meerjarenplan.

Besproken op de gemeenteraad van 17 december 2020.

2020 was een bijzonder jaar. Je zou verwachten dat de pandemie zich ook laat voelen in de cijfers. Niet in Deinze.

Hoe doen we dat: De intrest op de toekomstige leningen brengen we op 1 % en we lenen een pak extra. Lenen is toch goedkoop. De schuldgraad stijgt daardoor (fors), maar bij de financiële verantwoordelijken ligt men daar niet wakker van. "Je moet enkel zorgen dat je je leningen kan af betalen en dan is er geen probleem. " Er mag echt niet veel mislopen om deze redenering aan het wankelen te brengen. Een onverwachte indexsprong, stijgende inflatie of intrestvoeten om god weet welke reden en het bugdet zit in de penarie. De volledige analyse van de wijzigingen in het meerjarenplan zou ons te ver leiden en is ook dikwijls zeer technisch. Op de gemeenteraad hebben we een aantal opmerkingen gemaakt. Ik vat even samen voor de liefhebbers.

Oud Stadhuis verkopen en toch (nog) niet!

undefined

Het oud stadhuis en het gebouw van de Bibliotheek en het braakliggend stuk ertussen worden verkocht voor 4,5 miljoen euro. Dit staat geboekt op 2020 als zijnde geïnd. (zie afbeelding) Zo smuk je de cijfers voor 2020 natuurlijk wel op want je zegt eigenlijk dat dit in je kas zit terwijl je staat te liegen. (Even terzijde: enkele maanden geleden vroeg ik naar de plannen omtrent de site maar ik kreeg de boodschap dat ze niet bestaan. Nochtans zijn er blijkbaar wel burgers die ze met eigen ogen gezien hebben. Wie ben ik om die mensen tegen te spreken. Ze hebben dus plannen gezien die niet bestaan.) Verkoct1.jpg 4,5 miljoen euro. Hoe komt men eigenlijk aan zo’n cijfer? Is daar een schattingsverslag van? Zijn er reeds makelaars aangesproken? (In hetzelfde antwoord werd ook dit alvast ten stelligste ontkend.) Wel, ik geloof er niets van. In een reactie op ons voorstel om de Kaaistraat open te trekken wordt er wel degelijk gesproken van een verbinding tussen de Markt en de Kaaistraat. Dus er zijn dan wel plannen? 4,5 miljoen is dat dan met of zonder de bibliotheek aldaar terug in onder te brengen? Dit dat gaat toch wel een serieus verschil maken. Maar men zegt niets. Waarom er daar geen transparantie is, is een raadsel. Vragen stellen kan, antwoorden krijgen niet. Hoe komt men in godsnaam aan het bedrag van 4,5 miljoen euro en waarom boekt men dat in 2020?

IMMO DONZA

Dat het stadsbestuur er naast haar kerntaken ook een makelaars/immokantoor op na houdt, is geen nieuws. Zelfs ervaren politici op de commissie fronsten de wenkbrauwen bij zoveel immoactiviteit. Men koopt panden, groepeert die en verkoopt die dan opnieuw. Is dat verkeerd als er een meerwaarde op maakt? Nee, goed beleid zegt de stad. Maar wij vinden het geen sierende aanpak van onze stad als men hiervoor eigenaars van de kop van de Tolpoortstraat de arm omwringt om toch maar hun eigendom te verkopen. "Niet verkopen? Dan zal je toch onteigend worden." Aan hoeveel deuren moet de burgemeester die boodschap nog verkondigen? Wat zijn de echte plannen van met de Kop van de Tolpoortstraat? Alweer blijft het stil.

Ik zal zelf een gok doen: In de atomaschriftjes staat mogelijks dat de hele kop van de Tolpoortstraat eerst moet afgebroken worden om het vele werfverkeer toegang te geven tot de site Bloemmolens. Het werfverkeer zal geregeld worden via lichten over de Leiebrug zodanig dat het niet door de volledige Tolpoortstraat moet. Dat is volgens mij de echte reden waarom de rijrichting van de Tolpoortstraat moest wijzigen.

Eens die honderden woonentiteiten (tussen de 300 en 500!) afgewerkt zijn, zal men de kop van de Tolpoortstraat ook heropbouwen met handelsruimten en tientallen appartementen. Of er de bibliotheek in onder brengen, want ook dat blijft dus een groot raadsel waar men er mee naar toe moet. Op ons voorstel van enkele maanden geleden om die onder te brengen in het oude RAC werd lauwtjes gereageerd. Maar misschien zijn er dus andere plannen. Op de site molens, of waarom niet in de oude gebouwen van de Tabaksfabrieken van Vandercruyssen. Allicht weten we volgend jaar meer want ook de kop van de Tolpoortstraat staat in de boeken om in 2021 te verkopen (voor 3,7 miljoen euro). (zie afbeelding hierboven)

undefined

SK DEINZE

De opbrengsten van de site SK Deinze worden flink meegenomen in het meerjarenplan. Ik zou daar toch zeer zeer voorzichtig mee zijn want allicht duurt het nog vele jaren (wellicht buiten deze legislatuur dat er werkelijk iets van binnenkomt. HANSBEKE

De jongenschool in Hansbeke is blijkbaar ook dit jaar (2020) verkocht voor 700.000 euro. Hebben we in de gemeenteraad daar al de akte van gezien? Niet bij mijn weten.

PROMOTAKS

De promotaks wordt gehalveerd voor de handelaars. Open Deinze haalt toch iets binnen.

Liever hadden wij gezien dat de promotaks, ingevoerd door een liberale schepen voor lokale economie, niet meer in het MJP stond, maar een halvering is al een stap in de goede richting: de handelaars zullen veel minder moeten betalen, de grootwarenhuizen zullen evenveel blijven betalen. Men zal het wel moeten uitleggen denk ik dat een Aldi in Petegem moet betalen en een Aldi in Nevele niet. In deze coronatijd en een heel stuk erna zullen we de klein- en detailhandel, de retail en de horeca bijzonder moeten ondersteunen. Niets is minder waar. Dit in tegenstelling tot bvb "Deinze Industrie" die volgende jaren fors meer krijgt (jaarlijks 20.000 euro).

Eigenlijk worden er toch wel heel weinig middelen aan handel besteed, integendeel men bouwt ze dus af. Immers vzw Winkelstad zal zijn inkomsten zien dalen en het de komende jaren telkens met 90.000 euro minder moeten doen. We vroegen op de gemeenteraad of dit doorgesproken is met de vzw zodat ze hun jaarplanning kunnen aanpassen? Niet dus. De vzw en de centrummanager zullen dus heel wat creatiever moeten worden want ik lees in de krant dat er niet minder georganiseerd gaat worden. Voor extra ondersteuning van de handel buiten de kern wordt 50.000 euro voorzien. Zeer goed, maar wie gaat dit geld beheren, verdelen, op basis van wat? Op de commissie werd duidelijk dat dit eigenlijk maar gaat gebruikt worden om de handelaars buiten het kerngebied mee te laten profiteren van reuzenradacties en vaderdagacties bvb.

Er wordt verder 50.000 euro bespaard op het van kernversterkende maatregelen. Waarom is dit niet overgeheveld naar een andere post bij middenstand? De 50.000 euro uitgave van de boombakken konden er ook toe gediend hebben.

((Tussen haakjes: waarom dit een coronagerelateerde uitgave is, is mij onduidelijk. Zie afbeelding))

undefined

Tot vorig jaar moest de centrummanager (betaald door vzw Winkelstad) ook HUP-HUB ontwikkelen (De veelbesproken en dure aankoop van het JBC-pand in de Tolpoortstraat). Ik heb daar toen een boeiende presentatie van gezien. Blijkbaar is dit nog steeds zo. Een stevige investering in het pand is gaande. Maar hoe wil men die investering nu laten renderen? Er is alvast geen budget voorzien de komende 5 jaar.Geen promotie, geen visievorming voor HUP-HUB?

Fietspaden

Er is zeker ook een positieve noot in de focus op (de zwaar gesubsidieerde) investeringen in fietspaden. Een beleidskeuze die we ondersteunen. Vlaanderen en de provincie investeren in goede zaken.

Personeel

Het valt sterk op dat de fusie blijkbaar geen efficiëntie oplevert qua personeelsbezetting. (zie tabel)

undefined

Akkoord, de stad groeit maar je zou toch verwachten dat na verloop van tijd de fusie haar weerslag krijgt in de personeelsbezetting. Nog altijd toch voor 50 % de grootste uitgavenkost. De overheid wordt ondanks de fusie dus niet slanker en efficiënter, wel integendeel.

Dat is zeker niet de keuze die wij willen maken. Je kan je dan ook de vraag stellen waarom er zo nodig moest gefuseerd worden? Dank aan Vlaanderen Financieel lijkt alles nogal mee te vallen. Met dank aan Vlaanderen die instaat voor 82 % van de coronasubsidies en via de financiering openruimte Deinze 4,5 miljoen toestopt en het gemeentefonds dat elk jaar stijgt met 3,5% wat meer is dan de index. Ondanks dit slaagt Deinze erin de schulden te laten oplopen. schulden.png Precies alsof we nooit een fusiebonus van 31 miljoen (= 20 miljoen aan overgenomen leningen en 11 miljoen aan intresten) hebben ontvangen. Schuldafbouw? Dat kennen we niet in Deinze.

We hadden graag na twee jaar oranje-blauw in Deinze eindelijk eens de beleidsverklaring  van deze coalitie met zijn toch wel heel grote beleidsploeg gehoord.En daar het debat over gevoerd, in detail, per beleidsdomein. Dit hebben we nog steeds tegoed. Nu krijgen we af en toe een sprokkel zonder transparantie toegeworpen, waarvan we bedragen lezen in het MJP, maar waarvan de getallen niet eens in het juiste jaar vermeld worden.