Nieuwstraat-Fietsstraat

30 januari 2021

Nieuwstraat-Fietsstraat

Bedenkingen bij de Nieuwstraat-Fietsstraat

Schoolstraat lukt niet

De eerste maand van het schooljaar lukte dit nog even maar nu staan de borden staan mooi langs de kant.Als een schoolstraat niet lukt dan duwen we de fietsstraat door. We zijn immers fietsstad.Gedragen of niet. We moeten de trofee binnenhalen.De zone 30 wordt volgens mij ook zeer goed gerespecteerd.

Steekproef

 Ik deed een kleine enquête op facebook en van de 214 respondenten was 80 % niet overtuigd van het nut van een fietsstraat.Ter voorbereiding van dit punt had ik de week vooraf aan de gemeenteraad enkele niet-essentiële verplaatsingen gedaan (met de fiets) om mij nogmaals te vergewissen van de situatie ter plaatse.Er rijden daar amper fietsers want die maken allemaal gebruik van de paralelle F7. (De fietssnelweg langs de spoorweg.)

Woensdagmiddag was er bij het einde van de school welgeteld één fietser die de Nieuwstraat nam.Wat me ook opviel was de grote hoffelijkheid van alle verkeer in de Nieuwstraat. En zowel ’s morgens als ’s avonds een perfect werkende Kiss en Ridezone.

Toegegeven, allicht wordt het drukker als het wat beter weer wordt, maar ik ben toch verwonderd dat op de gemeenteraad ook medegedeeld werd dat met de lente bovenop de fietsstraat ook de schoolstraat weer ingevoerd zal worden.Zijn we tegen een fietstraat? Neen. Maar dan graag met een plan, een visie, een beleid.(Ik ben zelf een consequent fietser)

Want het is dat ruimer plan dat we missen.Waarom de Nieuwstraat wél en de veel smallere Vrouwenstraat niet?

En waarom dan niet ineens de hele Pontstraat en Edekestraat en de Parijsestraat en meteen de Nazarethsesteenweg?  

Fietsostrade

20 meter van de school is de aansluiting met de fietsostrade.Het grote merendeel van de fietsers kan dus de school perfect bereiken via de F7, fietstraat bij uitstek. Vier meter breed en geschikt voor bakfietsen, steps, …exclusief voor fietsers.Zoals gezegd doen ze dat ook en dat is prima zo. (Let wel op van de brommers die daar niet mogen rijden!)Dit is de meest veilige route. Met de enorme toevloed aan bewoners de komende jaren in Astene (600 wooneenheden kant Beekstraat) lijkt het mij goed deze bedding te promoten als zijnde dé fietsverbinding om de school te bereiken.Door van de Nieuwstraat nu een fietsstraat te maken, gaat men het omgekeerde doen.Meer fietsers aantrekken in de Nieuwstraat als zijnde een veilige verbinding.

De conflictzone aan “De Sterre” wordt niet aangepakt en wordt dus bij intenser gebruik gevaarlijker.Bovendien moet men rekening houden dat de overweg van de Parijsestraat allicht binnenkort sluit en er een tractorsluis komt aan Parijsestraat – Krekelstraat.

Dat betekent dat doorgaand verkeer van en naar Nazareth allemaal door de Nieuwstraat zal gaan.

Handhaving! Handhaving?

Door van de Nieuwstraat een fietstraat te maken lost men niet veel op.Wie gaat het inhaalverbod handhaven in alweer een fietsstraat? Want daar wringt het altijd. Handhaving.

Waarom wordt niet nagedacht over structurele maatregelen? Aparte strook voor fietsers bvb en verkeersremmende maatregelen door heraanleg van de straat.Eerder werd “Het Duvelke” gekocht door de stad, in het kader van de zogenaamde “dorpskernvernieuwing van Astene”.

Ik had graag daar het debat over gevoerd met een plan.

Debat aub!

Ik citeer uit een uitgave van “het fietsberaad”:

Als er één ding is waar iedereen het over eens is, is het dat een fietsstraat steeds een middel moet zijn en geen doel op zich. De keuze voor een fietsstraat moet kaderen in een groter geheel: een mobiliteitsplan, een optimalisatie van de verkeerscirculatie, een onderdeel van een fietsroute…

Of het inhaalverbod al dan niet wordt nageleefd, is eenvou­dig te controleren maar vereist bijvoorbeeld wel wat capaciteit van de lokale politiezones en is niet altijd prioritair.