Gemeenteraad 26.09

Flitsen te onthouden uit de gemeenteraad van 26 september.

 • De stad koopt weer een huis in de Poelstraat. zie ook "Beslist Beleid" Ze legt 200.000 euro boven de geschatte waarde neer. Total uitgave: 605.000 euro.
  Het Vlaams Belang kan zich perfect vinden in de werkwijze van de burgemeester.
  Opvallend in deze blijft de dissidentie bij Open Deinze. Daar zit men niet op één lijn.

 • Landegemdorp is heraangelegd maar het huiswerk moet opnieuw gedaan worden. Met dank aan Karlien om één en ander aan te kaarten.

 • Er komen camera’s aan de ingangen van het Leietheater. Groen-Rood heeft daar vragen bij. Wat ons betreft mogen er veel meer komen. Het gedoogbeleid in Deinze mag best wat omgevormd en aangescherpt worden.

 • Vzw Winkelstad krijgt twee afgevaardigden van het college (herbenoeming) nl. de schepen van lokale economie en de burgemeester.
  vzw Winkelstad is de vzw tussen handelaars en Stad die de centrummanager betaalt met de promotaks.
  Onlangs betaalde die vzw de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Loopfietsjes en ook een groot deel van de campagne ter bekendmaking van het draaien van de Tolpoortstraat kwam uit de kas van de handelaars. (Die betalen dus twee maal – minder omzet en bekend maken dat ze moeilijker bereikbaar worden) Begrijpe wie kan.
  Helemaal te gek wordt het als een plopsatreintje nu gaat dienen om de shoppers vanop de Brielpoortparking Deinze in weer en wind rond te voeren in de file.
  Binnenkort (Dag van de Klant) modeshow met het schepencollege als mannequins.

 • De verkeerssituatie in Ten Bosse is verwarrend (is het nu uitgezonder plaatselijk verkeer of niet?). De meerderheid vindt dat ik ongelijk heb. Ik had niet anders verwacht, maar ga toch nog eens een poging ondernemen. Lees hier.

 • Mijn oproep om rookmelders actief te promoten wordt ook naar de vuilbak verwezen, want dit wordt al voldoende gepromoot en de Stad verkoopt zelf rookmelders. Ondertussen bericht gekregen van de diensten dat de berichtgeving hieromtrent toch weer opgepikt wordt. Terecht. Vanaf 1 januari 2020 moet elk verdiep in uw huis (eigen of gehuurd) voorzien zijn van een rookdetectiesysteem. Zie ook https://www.deinze.be/rookmelder

 • Mijn vraag om alle verslagen van mandatarissen in overlegorganen waarin ze de Stad vertegenwoordigen ter beschikking te stellen van de gemeenteraad wordt afgedaan als niet haalbaar. Onbegrijpelijk. Niet gemakkelijk om dus op de hoogte te blijven van wat zich afspeelt in Veneco, de huisvestingmaatschappijen en andere overlegorganen.
  Ook de verslagen van de adviesraden (zoek maar eens op de website) zijn maar magertjes.
  De administratie staat wel ter beschikking van de raadsleden om specifieke vragen te beantwoorden. (niet altijd dus zie hieronder)

 • Waarom mijn vraag naar de bouwvergunning van het Maaigembrugje nooit beantwoord is wordt niet beantwoord.
  Foutje, vergetelheid, … ik moet daar niets achter zoeken.
  Ik doe het wel, temeer omdat ik de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester daar ook op de hoogte van heb gebracht en nog geen reactie kreeg.

 • De schepen van milieu vroeg om nog even geduld te hebben bij mijn vraag naar zijn duurzaamheidsbeleid. We zijn ondertussen een jaar na de verkiezingen en zie nergens een beleidsplan. Niet alleen op dat punt, nergens trouwens. Heeft men daar dan echt met geen woord over gerept bij de coalitiegesprekken?