Gemeenteraad 24.10.2019

Flitsen te onthouden uit de gemeenteraad van 24 oktober.


 • Waar vroeger de begeleider van een minder-valide in Nevele gratis mee mocht naar bvb een toneelvoorstelling zal dit vanaf nu niet meer automatisch kunnen. N-VA gemeenteraadslid Karlien De Paepe diende nog een amendement in om personen die houder zijn van de European Disability Card gratis een begeleider te laten meebrengen. Dit werd door de meerderheid weggestemd.

 • Meerjarenplannen van de kerkfabrieken lagen ter bespreking. Op de voorbereidende commissie vroeg ik wie de honderden pagina’s van de 19 kerken had doorgenomen en begrepen. Het bleef zeer stil. Er ontbrak een globale visie vanuit het college. Ter voorbereiding had ik de bestaande kerkenbeleidsplannen opgevraagd van resp. 2017 en 2016. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dit direct mee te sturen of te consulteren. Hoe minder ze weten (de gemeenteraadsleden) hoe gemakkelijker zeker? Schepen Vanlerberghe beloofde met een visie te komen op de gemeenteraad en ze hield woord. “De twee beleidsplannen blijven bestaan.” Niet meer niet minder. Collega Matthias deed een correcte analyse.
  Er zit bijzonder weinig ambitie in de herbestemmingsplannen van de kerken. Het is natuurlijk ook niet de makkelijkste materie. Met uitzondering van de kerk van Poesele is er eigenlijk voor al de rest geen enkel concreet plan. Je zou mogen verwachten van schepenen dat ze toch wat meer ambitie en creativiteit aan de dag zouden leggen?
  Opmerkelijk is dat na de gemeenteraad blijkbaar tekst en uitleg gegeven wordt aan de pers maar dat op een commissie geen informatie beschikbaar is.
  ’t Is weer van dat. Lees de gazet!
  https://www.hln.be/in-de-buurt/deinze/van-dorpshuis-tot-exporuimte-of-horecazaak-stad-onderzoekt-herbestemming-voor-kerken-van-grammene-poesele-en-zeveren~acd9e755/
  Ik (en de hele fractie) heb mij onthouden. Op enkele dagen tijd honderden pagina’s rekenbladen moeten doornemen is onmogelijk. Ik weet echt niet hoe de collega’s van de meerderheid dit doen. Maar wij hebben natuurlijk ook geen bataljon schepenen en administratie ter onzer beschikking. En als ik niet weet over wat het precies gaat kan ik toch moeilijk ja of neen zeggen.

 • De gemeenteraad keurt unaniem het plan goed van de Vlaamse Waterweg om een nieuwe fietsbrug over de Vaart te bouwen in Nevele. De brug moet hoger om grotere (en hogere) (container)schepen mogelijk te maken. Op vele plaatsen wordt goed ingespeeld op deze tendens. Het water zal in de toekomst meer en meer gebruikt moeten worden om het mobiliteitsprobleem mee aan te pakken. In Deinze lijken we de boot te missen wat betreft watergebonden industrie. Bij gebrek aan beleid zullen we de containers zien voorbij varen. Overslag, verwerking en economische meerwaarde zal voor elders zijn. (Wielsbeke bvb).

 • Er worden wat verkeersborden goedgekeurd op de fietsostrades en andere fietspaden. Opmerkelijk was de oproep van Groen-Rood om de snelheid van speedpedelecs op sommige plaatsen te beperken. Dan wordt er al eens zoveel geïnvesteerd in snelle fietsverbindingen en dan gaan we dat beperken tot recreatief fietsverkeer? Kan toch niet de bedoeling zijn?
  Ik ben er wel mee akkoord dat die rappe fietsers zich ook moeten bewust zijn van andere weggebruikers. Laten we vooral rekening houden met elkaar. De één is niet meer dan een ander.

 • Het recyclagepark van Nevele wordt zoals in Deinze. Met een weegbrug en nog altijd veel gratis aanvoermogelijkheden. Over het algemeen kunnen we ons daarin vinden. De vervuiler betaalt en dat doet ons nadenken over bvb composteren ed. Onlangs schafte ik zo’n robotje aan om mijn gras te maaien. Je bent af van je grasafval en van die vuile CO2-uitstotende grasmachine.
  Meteen doen we ook een oproep om sluikstorten veel handhavender aan te pakken.

 • Karlien doet een gemeenteraadsbesluit om orgaandonatie te promoten. Haar voorstel wordt als niet relevant weggezet. Dat bestaat immers al. Ik keek het even na en inderdaad. Zie https://www.deinze.be/orgaandonatie?q=orgaandona
  Je moet het natuurlijk wel weten hé. Beetje meer promotie zou geen kwaad kunnen.

 • Paul Soetaert haalt een aperitiefsubsidie binnen voor het kerstfeest van de alleenstaanden

 • Uit de mondelinge vragen onthou ik vooral dat Sabine Vermeulen weer eens gelijk had ivm met Folyfoot en het afzetten van katten door de politie aan Kat op de dool. Het is mij nog altijd een raadsel wat er nu werkelijk zoveel verbeterd is.
  Ook op vraag van Sabine over vuurwerk blaast men warm en koud. “Let vooral op onze woorden en niet op onze daden.” Petities tekenen is één, beleid maken iets anders.

 • Ik hoorde waaien dat het op termijn niet meer zou toegestaan worden om feesttenten te plaatsen voor de organisatie van feesten op het terrein naast de Brielpoort. Schepen De Reu verzekerde mij dat alles bij het oude blijft. De scouts zullen blij zijn!

 • Groen-Rood nam ontslag uit de deontologische commissie. Wat werd daar eigenlijk besproken? Ik vroeg meer duidelijkheid hoe het nu verder moet. Niets aan de hand volgens de voorzitter van de gemeenteraad en van die commissie. Ik had meer initiatief en een verzoeningspoging verwacht van de voorzitter die zich toch neutraal moet kunnen opstellen in deze?

 • Ik had ook nog vragen over HUP-HUB (ex JBC) maar daar kom ik later op terug.

 • Ook over de rijrichting van de Tolpoortstraat had ik een vraag maar daarin verslikte de Burgemeester zich. Ik had al eerder uitleg gevraagd, ook schriftelijk maar kreeg nooit antwoord. Deze keer wou ik zicht krijgen op de methodiek die men ging gebruiken bij de evaluatie. Ik ben alvast blij dat het debat een versnelling hoger is geschakeld. Men kan er nu echt niet meer omheen.
  Dat de burgemeester zijn conclusies al klaar had is vreemd.
  Gelukkig was er een journalist in de zaal die het relaas bracht en moet ik het zelf niet doen.
  Opmerkelijk is de reactie van Open Deinze op het gedrag van de burgemeester maar zag ook leden van CD&V op hun stoel schuiven.
  https://www.hln.be/in-de-buurt/deinze/voorlopige-evaluatie-rijrichting-tolpoortstraat-geen-enkele-aanwijzing-dat-het-opnieuw-zal-draaien~a07583be0/