Gemeenteraad 23.01.2020

Flitsen te onthouden uit de gemeenteraad van 23 januari.

 • Er is een nieuw organogram voor OCMW en Stad. Het personeelsbestand groeit aan ondanks de fusie. Bij de bespreking van het meerjarenplan hebben we duidelijk gesteld dat dit onze keuze niet is. Van kostenefficiëntie is geen sprake.
  Op de communicatiedienst bvb komen 1,5 voltijdse betrekkingen bij!!! Persartikels moeten geschreven worden!
  Door het opzeggen van verschillende samenwerkingsverbanden moet meer expertise in huis gehaald worden maar heel wat vacatures geraken niet ingevuld door de krapte op de arbeidsmarkt.

 • N-VA blijft tegen de belasting op reclameborden aan sportterreinen. Vele sportclubs zien hun inkomsten daardoor verminderen.
  Bij de bespreking raakte Matthias Neirynck ook de verkiezingsborden aan. De burgemeester gooide echter onmiddellijk de deur dicht. Een afspraak tussen de partijen is dus nog niet voor morgen.

 • N-VA stelde weer dezelfde vragen bij de aankoop van de “Café de Stadspomp”. Duidelijkheid zou gegeven worden vorige maand, maar neen. Wij (en de burger) mogen niet weten wat men gaat doen. Wat met de bib? Naar de Tolpoortstraat? Geen antwoord! Alweer niet.

 • Er wordt 5000 euro toelage toegekend aan de Farmfabriek voor de oprichting van Lokaalmarkt. (Lees hier mijn tussenkomst)
  Mijn vraag of het klopt dat er nog een boerenmarkt komt wordt eerst genegeerd en dan schoorvoetend toegegeven. Ondertussen lekt langs alle kanten dat het in Landegem zal zijn vanaf mei.
  Hoewel dit reeds op het schepencollege beslist is weigert het college dit te bevestigen.
  Allicht lezen we alles (weer) eerst in de krant. De gemeenteraad wordt straal genegeerd.
  Deinze telt 19(!) adviesraden en loopt hoog op met participatietrajecten. In dit concreet geval worden ze straal genegeerd.

 •  Het schepencollege moet een brief schrijven aan de Poolse ambassade als reactie tegen de lgbt-zones. We steunen de vraag van collega Bart VDK volledig maar vragen ons wel af of we als stadsbestuur daar toegevoegde waarde kunnen aan leveren.
  Iedereen is daar blijkbaar van overtuigd, wat ons doet besluiten om volgende gemeenteraad de Catalaanse kwestie ook voor te leggen aan de gemeenteraad. Gezien resolutie 110 unaniem is goedgekeurd in de Vlaamse regering lijkt ons dit geen probleem.

 • Er komt ook een schrijven aan Minister De Block omtrent de eventuele sluiting van de Deinse materniteit. Hoewel het hier maar om een studie gaat is zo’n sluiting voor ons ook niet bespreekbaar. Op 14 februari komt er een gezamenlijke actie vanuit de hele Deinse gemeenteraad die we dan ook sterk gaan mee ondersteunen. Kraamklinieken zijn basiszorg en da's iets helemaal anders dan diensten met zware technologische apparatuur en ingrepen die vaak wel best gecentraliseerd.

 • In de vragenronde kom ik terug op vorige gemeenteraad (punt 56) waar de terbeschikkingstelling van de sportterreinen op de Martinussite verlengd werden voor een periode van (maar)2 jaar.
  Op vorige gemeenteraad was immers gesteld door de burgemeester dat er onderhandelingen bezig zijn met de Provincie Oost-Vlaanderen om de accommodatie (o.a. Hondenschool Waak en Zie, schuttersvereniging, …) onder te brengen in het Provinciaal Domein De Brielmeersen.
  Mijn vragen waren dus concreet:
  Wat zijn de plannen met de Martinussite en wat als de provincie niet ingaat op het voorstel?
  Opnieuw zegt de burgemeester dat er onderhandelingen lopen met de provincie.

  Dit is compleet onwaar! Ik heb het nagevraagd en er is geen enkele formele bespreking geweest, laat staan enige beslissing. Meer zelfs, het is geenszins de intentie van de deputatie om op het provinciaal Domein De Brielmeersen een hondenschool te huisvesten. Dit is ook niet haalbaar gezien het voorlopig goedgekeurde PRUP.
  Op mijn concrete vragen wordt niet ingegaan.
  Men zit duidelijk verveeld met de sportterreinen op de Martinussite. Mogelijks komt er een herlokalisatie met de herinrichting van Oostkouter en Palaestrasite maar ik weet niet of de buurt daar happig zal op zijn.
  Blijft de onbeantwoorde vraag: wat met de Martinussite? Ook verkavelen? Volgende maand weer op de agenda dus.

 • Op sociale media zegt schepen Bruno Dhaenens naar aanleiding van de goede werkloosheidscijfers in Deinze:
  “Er is zeker nog "Werk aan de winkel" om ook onze 55+'ers aan de slag te krijgen, we zullen onze bedrijven dan ook stimuleren om ook 55+'ers te werk te stellen.”
  Dergelijke uitspraak van de schepen van lokale economie schept natuurlijk verwachtingen.
  Gezien de toch beperkte mogelijkheden die een stad heeft om op de private markt in te grijpen ben ik benieuwd en stel ik volgende vragen:
  Welke middelen en methodieken zijn hiervoor voorzien om dit uit te voeren?
  Gaat het hier om een subsidies of loopbaancheques bvb?
  En dan volgt een merkwaardig tafereel. Net voor Dhaenens wil antwoorden doet de burgemeester teken naar een andere schepen dat zij moet antwoorden. Als ik zeg dat de vraag niet aan haar gericht is blijft ze doorgaan over de acties die de VDAB allemaal doet. Antwoord op mijn vraag krijg ik niet.
  Welke middelen en methodieken voorziet de stad om bedrijven te stimuleren om 55+ers aan te trekken? Weer geen antwoord.

 • Collega Karlien De Paepe vraagt waarom er geen gestroomlijnd glasophaalbeleid is in heel Deinze. Op de website van IVM was er tot voor donderdag wél glasophaling in Nevele!)
  Enkel in Deinze-oud is er een maandelijkse glasophaling van deur tot deur. Dit uitrollen naar Nevele is ook niet voorzien in 2020. Er zijn zelfs twee kalenders van IVM: eentje editie Deinze en eentje editie Nevele. Door de plaatsing van de ondergrondse glascontainers (één Nevele en in één in Poesele is dat niet mogelijk. Het is het één of het ander.
  Zal aan mij liggen maar ik snap het niet.